شیعه شناسی

حقانيت شيعه

در قرآن آمده: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» در واقع خداوند نيز به وجود راه هاي مختلف براي رسيدن به خدا اذعان دارد، اما شريعت يک راه ثابت بوده که حتي بخش اعظم آن در طول زمان ثابت است. لطفا توضيح دهيد که آيا تنها صراط مستقيم مذهب تشيع است، پس سرنوشت غير تشيع چه مي شود؟ آيا همه اهل دوزخ هستند؟ خواهشا نگوييد که چون حقيقت به گوششان نمي رسد معذورند. بحث بر سر کساني است که مذهب خود را آگاهانه انتخاب مي کنند.

حل اين مسال در گرودركماهيت پلوراليم ديني و آموزه نجات و جايگاه تشيع در اسلام است.
قرآن و پلوراليسم دينى‏
ديدگاه اسلام و قرآن درباره حقانيت اديان و پلوراليسم دينى چيست؟
قرآن حقانيت طولى شرايع انبياى الهى را مى‏پذيرد و همه آنها را در عصر خود اسلام مى‏داند؛ اما حقانيت عرضى اديان معارض با اسلام را نمى‏پذيرد.
آيات قرآنى علاوه بر دلالت بر انحصار دين حق در اسلام و نفى پلوراليسم و تكثّرگرايى دينى، به صراحت با بعضى از اصول و مبانى پلوراليسم، مخالف است و آن را ابطال مى‏كند . آياتى كه در اين زمينه وجود دارد، به چند بخش تقسيم مى‏شود :
يك .

شيعه واقعي

به چه کسي شيعه مي گويند؟ تمام خصوصيات يک فرد شيعي چيست؟ آيا کسي که نماز نافله نمي خواند شيعه نيست؟

شیعه به لحاظ اعتقادی کسی است که به امامت امامان معصوم که به دستور الهی توسط پیامبر اسلام (ص) تعیین شدهاند و لزوم پیروی از آنان ایمان دارد . از نظر عملی و رفتاری نیزخصوصيات شيعه واقعى در يك كلمه تقوا و كار براى خداوند است كه قرآن مى‏فرمايد: إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ‏ : همانا شما را يك موعظه مى‏كنم و آن اين است كه براى خدا قیام و كار كنيد. هم‏چنين مى‏فرمايد: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ : خداوند فقط از متقين قبول مى‏كند.

ترغيب به تشيع

يكي از دوستان صميمي من سني است اما نه خيلي متعصب. حتي تمايلاتي به اعمال عبادي شيعه ها هم دارند. چگونه مي توانم محبت ايشان را نسبت به اهل بيت(ع) و شيعه شدن بيشتر نمايم؟ چه كتابهايي براي روشن تر شدن حقيقت به ايشان مي توانم هديه بدهم؟‌ (به گونه اي كه در ابتدا جبهه گيري در مقابل اهل سنن نباشد.) خودم براي اين كه هميشه براي دفاع عادلانه و منطقي از تشييع اطلاعات خوبي داشته باشم چه كتاب هايي بايد مطالعه نمايم؟

در برخورد با افراد غير شيعه و بخصوص با كساني كه زمينه هدايت در آنها ديده مي شود نبايد از راه بحث و جدلهاي اعتقادي وارد شد. البته سوال و جواب و بحث بد نيست ولي اين مباحثات نبايد به صورت جدال درآيد و شخص نبايد چنين تصور كند كه شما مي خواهيد او را محكوم كنيد بلكه اين مباحثات بايد به گونه اي باشد كه اولا شخص مقابل احساس كند كه شما دلسوز او هستيد و به قصد هدايت با او مباحثه مي كند نه به قصد محكوم كردن و ثانيا بايد در وجود شخص انگيزه تحقيق ايجاد كند و در ذهن او نسبت عقائد خود سوال ايجاد كند.

ويژگي‏هاي شيعه علوي

شاخصه هاي تشيع علوي كدامند؟


تشیع علوی شاخصه های فراوانی در مقایسه با دیگر مذاهب اسلامی دارد ؛ که پرداختن به همه آنها نیاز به تحقیقی دامنه دار و نگاشتن کتابی مفصل دارد ؛ لذا ما در این نوشتار مختصر ، تنها به برخی از این شاخصه همراه با اندکی توضیح بسنده می کنیم.
شاخصه های تشیع :
1.

وجه رافضی نامیدن شیعیان

چرا اهل سنت و وهابیت به شیعیان رافضی می گویند؟ رافضی به چه معنا است؟

چرا اهل سنت و وهابیت به شیعیان رافضی می گویند؟ رافضی به چه معنا است؟
جواب اجمالي:
رافضي به معناي رها كننده است و در ابتدا به كسي گفته مي شد كه با حكومت وقت مخالفت كند و چون شيعيان خلافت بعضي خلفا را رها كردند، اين نام را براي آنان استفاده كردند ولي انگيزه اصلي به كارگيري اين لقب طعنه زدن به شيعيان به عنوان رها كنندگان دين است و بهانه اي گرديده بود براي ظلم كردن به آنان.

جواب تشريحي: