شیعه شناسی

اختلاف شيعه و سني در قرآن

چرا شيعه و سني در مورد قرآن كريم با هم اختلاف هايي دارند، هر چند كوچك!؟ و چرا اين مورد در مورد تفاسير به صورت تضاد هم در آمده اند؟

در رابطه با اصل قرآن اتفاق و اتحاد کافي بين مسلمين وجود دارد، از جمله اين که تمام قرآن وحي الهي است، و اين که قرآن تحريف نشده بدون کم و زياد دست نخورده باقي مانده است اختلافاتي که وجود دارد در زمينه فهم و تفسير قرآن است آنهم بيشتر در مسائلي که مربوط به بحث امامت و يا برخي مسائل فقهي مي شود و راز آن چند امر مي تواند باشد.

1- اختلاف در مباني:

شیعیان و بهشت

آيا اين موضوع درست است كه خداوند همه شيعيان را در نهايت وارد بهشت مي نمايد؟

اولا ارتباط دو جهان مثل دو فصل از يك سال است كه يكي داشت است و يكي برداشت. بهشت و جهنم دو مسير سير انسانها هستند و ملاك آن از طرفي ايمان به خدا و قيامت و هدايت و مسير الهي است كه ايمان در مرحله اول تسليم حكم پيامبر(ص) شدن است، كه در نهايت حكم خداست. «فان اسلموا فقد اهتدوا»
‹ اگر هدايت مي خواهيد تسليم گفته پيامبر شويد›(1)

اثبات حقانيت شيعه

آن چه مسلم است شناخت از ديد شيعه پنهان است و رسيدن يک شيعه به مرحله شناخت در حد صفر است. شيعيان تحريک کننده احساس و احساس سرزمين حکومت شيطان بر انسان است.مباحث شناخت در بين شيعيان جز فساد و تباهي نيفزايد که خداوند فرمود «اضافه نمي کند بر ظالمان جز خسارت و شيعه هزار و چهار صد سال است خسارت مي خورد و دست از کفر بر نمي دارد. البته منظور من از کفر هم آن برداشتي نيست که بين شيعه مرسوم است بلکه کفر به معناي واقعي کلمه يعني پوشاندن و کافر پوشاننده و شيعيان با نقاب پيوسته در پوشاندن حقيقت ذات و خواسته هاي خود در کوشش و تلاشند.

نخست بايد دانست؛ عواطف و احساسات يکي از ابعاد وجودي انسان هاي فعال، هشيار و مسئوليت پذير است. آنچه مهم است، احساس لازم است با عقلانيت و استدلال آميخته باشد و عواطف و احساسات برانگيخته از عقلانيت از مهم ترين امتيازات بشر است. و شيعيان در ميان پيروان اديان ديگر بيشترين درصد را از جهت نمونه آماري به خود اختصاص مي دهند. شما مي توانيد يک نمونه از پيروان هر مکتب و فرقه اي را با نمونه اي از جامعه شيعه مقايسه کنيد تا به خوبي اين واقعيت براي شما آشکار شود.

اشعار غلوآميز

حكم اين شعر را بيان نماييد به نظر من آيا كفر نمي باشد؟ (آنان كه علي را خدا مي پندارند كفرش به كنار عجب خدايي دارند.)

متأسفانه شاعران که در غلو و بزرگ و کوچک جلوه دادن مسائل ایستادند، گاهی با توجه به تصورات و تخیلات خودشان آثاری رابه وجود می آورند که بهانه به دست مخالفان و شبهه افکنان می دهد و این نوع برداشت ها، لبه تیز حملات دشمن را متوجه شیعیان می کند، در طول تاریخ نیز کسانی هستند که به دشمنی با شیعه مشهور بوده اند با بررسی منابع شیعی نتوانسته اند موردی برای بهانه جویی بیابند اما با بررسی آثار شعرا و بعضی عرفاء به چنین مواردی برخورده و آن را بهانه ای برای دشمنی و کفر گویی قلمداد کرده اند.

شيعه و نماز اول وقت

چرا اهل تسنن نسبت به اهل تشيع در برپا داشتن نماز سر وقت كوشاتر مي باشند؟

اين تصور شما خيلي با واقعيت انطباق ندارد. زيرا اينگونه نيست كه همه شيعيان به نماز اول وقت بي اعتناء باشند و همه اهل سنت به نماز اول وقت اهميت بدهند دليل برداشت شما بر گرفته از چيزهاي است كه در محيط جغرافياي محل زندگي خود احساس كرده‌ايد در حاليكه خيلي با واقعيت مطابقت ندارد دليل تصور شما اين است كه در زمان رژيم گذشته به نماز اهميت داده نمي شد در كل سعي مي شده به جاي تبليغ عناصر ديني و فرهنگ اسلامي فرهنگ غربي و عناصر غير اسلامي مورد توجه قرار گيرد .