شیعه شناسی

حقانيت شيعه

آيا در اسلام حتماً بايد پيرو فرقه خاصى بود يا اين كه انسان تابع كدام فرقه باشد تفاوتى ندارد؟ و اگر تنها يك گروه بر حق است به چه دليل آن گروه شيعه است؟

يك. ملاك اصلى مسلمان بودن ايمان به حقيقت ناب اسلام و پيروى از آموزه‏ها و تعاليم اسلام خالص و پيراسته از پيرايه‏ها است. اين مسأله در زمان پيامبر اسلام(ص) در تبعيت و پيروى يك پارچه از آن حضرت تبلور مى‏يابد. پس از رحلت پيامبر اعظم(ص) نيز تبعيت از اسلام ناب در گرو پيروى كامل از مسيرى است كه حضرتش براى امت ترسيم فرموده و بدان راهنمايى كرده است. دو. براساس آنچه در روايات متعدد و متواترى شيعه و سنى نقل كرده‏اند، پيامبر اكرم(ص) در موارد مختلفى مسير آينده امت را ترسيم كرده و راه راست و ضلالت‏ناپذير را پيروى كامل از «ثقلين» يعنى قرآن و عترت دانسته‏اند.