شفاعت

تبيين شفاعت

هر کس مسئول اعمال خود است. ميزان، اعمال خودش است نه اعمال ديگران؟ پس شفاعت ائمه(ع) چه معنايي مي تواند داشته باشد؟

اموری چون شفاعت ,رحمت ,و مغفرت الهی مانع و متضاد با مسئولیت انسان در برابر اعمال خود نیست. جهت توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي کنيم:
يك. استحقاق شفاعت‏
شفاعت يكى از مظاهر رحمت گسترده الهى است و به اراده خدا و رضايت او، شفيعان اجازه شفاعت دارند؛ يعنى، بر خلاف پارتى‏بازى است كه شخص مجرم واسطه‏اى پيدا مى‏كند و از طريق پول و قدرت، او را وادار مى‏كند تا بر قاضى و حاكم تأثير بگذارد.

شفاعت و عدالت

مسأله شفاعت ما را در اين دنيا مغرور کرده است. آيا اين مسأله با عدل خداوند سازگار است؟ چگونه به عدل خداوند ايمان بياوريم؟

شناخت حقيقت «شفاعت» و شرايط و ويژگى‏هاى آن، آشكار مى‏سازد كه اعتقاد به شفاعت، نه تنها موجب جرأت بر گناه و شانه خالى كردن از بار مسؤوليت نمى‏گردد؛ بلكه به عكس موجب ترغيب و تشويق به اجتناب از گناه و عمل به دستورات و وظايف دينى است. به همين جهت توجه به چند نكته بايسته است:

مسئله شفاعت-زمان شفاعت-شفاعت نزد شيعه‏

شفاعت و زمان آن را بگوييد؟

در ابتدادر مورد ماهیت و چیستی شفاعت به گفتگو می نشینیم و در پایان بحث نیر از زمان وقوع شفاعت حرف به میان می آوریم.
معنا و حقیقت شفاعت
تعريف شفاعت‏: «شفاعت» در لغت، به معناى وساطت و ميانجى گرى است. در گفت‏وگوهاى روزمره، به وساطت و ميانجى‏گرى شخص مورد اعتماد در نزد بزرگى - به منظور عفو مجرمى يا برآوردن حاجت كسى - شفاعت گفته مى‏شود. اين معنا برآمده از ريشه لغوى اين كلمه است؛ زيرا شفاعت از ماده «شفع» به معناى زوج - در مقابل «وتر» به معناى فرد - گرفته شده است.

حقيقت شفاعت‏

مي خواستم بدانم که آيا شفاعت در دنيا هم مصداقي دارد و اگر دارد به نام شفاعت شناخته شده يا نام ديگري و کلا مقام شفاعت چه مقامي است؟

در ابتدادر مورد ماهیت و چیستی شفاعت به گفتگو می نشینیم و در پایان بحث نیر از زمان وقوع شفاعت سخن به میان می آوریم.
معنا و حقیقت شفاعت
تعريف شفاعت‏: «شفاعت» در لغت، به معناى وساطت و ميانجى گرى است. در گفت‏وگوهاى روزمره، به وساطت و ميانجى‏گرى شخص مورد اعتماد در نزد بزرگى - به منظور عفو مجرمى يا برآوردن حاجت كسى - شفاعت گفته مى‏شود. اين معنا برآمده از ريشه لغوى اين كلمه است؛ زيرا شفاعت از ماده «شفع» به معناى زوج - در مقابل «وتر» به معناى فرد - گرفته شده است.

شفاعت در قرآن‏

شفاعت و شفيع شدن پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در کجاي قرآن آمده است؟

قرآن و مساله شفاعت:
بدون شك مجازاتهاى الهى چه در اين جهان و چه در قيامت جنبه انتقامى ندارد، بلكه همه آنها در حقيقت ضامن اجرا براى اطاعت از قوانين و در نتيجه پيشرفت و تكامل انسانها است، بنا بر اين هر چيز كه اين ضامن اجراء را تضعيف كند بايد از آن احتراز جست تا جرات و جسارت بر گناه در مردم پيدا نشود.
از سوى ديگر نبايد راه بازگشت و اصلاح را بكلى بر روى گناهكاران بست بلكه بايد به آنها امكان داد كه خود را اصلاح كنند و به سوى خدا و پاكى تقوا باز گردند.
شفاعت در معنى صحيحش براى حفظ همين تعادل است، و وسيله‏اى است براى بازگشت گناهكاران و آلودگان، و در معنى غلط و نادرستش موجب تشويق و جرات بر گنا