شفاعت

شفاعت و تغيير سنت الهى

آيا شفاعت موجب تغيير سنت الهى نيست ؟

اشـكال ديگري كه مطرح شده اين است كه خداي متعال پيروي از شيطان را موجب دچارشدن به عذاب دوزخ دانسته است . ( 43 و 42 ) حـجـر : ان عـبـادي لـيـس لـك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين و ان جهنم لـموعدهم اجمعين : تو اي ابليس بر بندگان من تسلطي نخواهي داشت مگر گمراهاني كه از تو پيروي كنند و وعدگاه همگي ايشان دردوزخ است . در حـقـيـقـت عذاب كردن گنهكاران در عالم آخرت , يكي از سنتهاي الهي است و مي دانيم كه سـنـتـهاي الهي قابل تغيير و تبديل نيست , چنانكه در آيه (43) فاطرفرموده : فلن تجد لسنه اللّه تبديلا و لن تجد لسنه اللّه تحويلا . هرگز براي سنت الهي تبديل و تغييري نخواهي يافت .

اقسام شفاعت

فرق بين شفاعت صحيح و شفاعت شرك آميز را بيان كنيد ؟

شفاعت بر دو نوع است:
اول, شفاعت ناصحيح و شرك آميز، مـشـركان فرشتگان و جنيان و بتها را پرستش مي كردند و آنها ,شفعی های نزد خداوند می پنداشتند: هولاء شفعاونا عنداللّه ( يونس / 18 ) اينان شفيعان ما نزد خدايند . و نيزمي گفتند : ما نعبدهم الا ليقربونا الي اللّه زلفي . ( زمر / 3 ) اينان را پرستش نمي كنيم , جز اينكه قرب و منزلتي براي ما نزد خداوند حاصل كنند . و قرآن كريم در رد چنين پندارهاي جاهلانه فرموده است : ليس لها من دون اللّه ولي و لا شفيع . ( انعام / 70 ) جز خدا سرپرست و شفاعتگري نخواهد بود.

معناي شفاعت

مفهوم واقعى شفاعت چيست ؟

كلمه شفاعت از ريشه شفع بمعني جفت مي باشد و نقطه مقابل آن تك و تنهاست . سـپـس به ضميمه شدن فرد برتر و قويتر براي كمك به فرد ضعيف تر اطلاق گرديده است و اين لـفظ در عرف و شرع به دو معني متفاوت گفته مي شود:
1 - شفاعت در لسان عامه به اين گفته مـي شـود كه شخص شفيع از موقعيت و شخصيت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قـدرتـي را در مـورد مـجـازات زيـردسـتـان خـود عـوض كـند.

شفاعت در قرآن‏-سوره دخان آيه 41

در قرآن سوره دخان آيه 41 خداوند فرموده در روز قيامت شفاعت هيچ كس در فرد ديگري اثر نخواهد كرد. پس كارهايي كه ما مي كنيم طواف و التماس و زاري چه معنا مي دهد؟

براي اينكه مسئله روشن شود اول آيه مربوطه زير دقت مي شود.
«يوم لايغني مولي عن مولي شياً و لا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم»
روزي كه هيچ كس به فرياد ديگري نمي رسد. و هيچ دوستي كمترين كمتر كمكي به دوستش نمي كند و از هيچ سوياري نمي شود آري آن روز، روز فصل و جدائي است ، روزي است كه انسان از همه چيز جز عملش جدا مي شود و مولي به هر معناي كه باشد دوست، سرپرست ، ولي نعمت ، خويشاوند، همسايه ياور و مانند آن. توانايي حل كوچكترين مشكلي را از مشكلات قيامت براي كسي ندارد.

شمولیت شفاعت

از يك سو در روايات آمده كه همه مردم محتاج شفاعت پيامبر و امامان هستند و از سوى ديگر، طبق فرموده قرآن و روايات، تنها كسانى كه گناهكار نيستند و يا از گناه توبه كرده‏اند، اهل بهشت خواهند بود؛ چگونه اين دو با هم قابل جمع است؟

شفاعت پيامبر اكرم و ائمه معصومين(ع) و وساطت آنان در رسيدن رحمت الهى به بندگان، دو گونه است:

يك. شفاعت در جهت آمرزش گنه‏كاران‏