شفاعت

شفاعت و عدالت

با توجه به اينكه خداوند براي گناه كاران كيفرهاي سخت معين كرده است آيا برداشتن كيفر تبه كاران به واسطه شفاعت اولياء خدا با عدالت خداوند سازگار است؟

اولا اشكال كنندگان درباره اوامر امتحاني پروردگار چه پاسخي دارند؟ آيا برداشتن حكم امتحاني خداوند همچون منع از كشته شدن اسماعيل(ع) در مرحله دوم و اثبات كشته شدن او در مرحله اول به دست حضرت ابراهيم(ع) آيا هر دو عدالت است، يا يكي عدالت و ديگري ظلم؟ لابد هر دو عدالت است، و حكمت آن، بيرون آوردن نيت هاي دروني مكلف و شكوفاسازي استعدادهاي اوست.

شفاعت و عدل

آیا با عدل خداوند سازگار است که شفاعت وجود داشته باشد یعنی بعد کلی کار بد یکی از معصومین آن دنیا ما را شفاعت می کنند چون شیعه هستیم؟

بررسى همه جانبه و نگاه به تمام ابعاد مسأله شفاعت ما را به حقايقى رهنمون مى‏كند كه پاسخ سؤال را به خوبى تبيين مى‏كند. بدين جهت توجه به نكات ذيل، ضرورى و بايسته است:
يك. استحقاق شفاعت

شفاعت و اهل عامه و وهابیت

نظر اهل سنت و فرقه وهابيت در مورد شفاعت چيست؟ آيا آنان نيز به شفاعت معتقدند؟

شفاعت به صراحت در قرآن كريم و روايات فراوانى بيان شده و اصل شفاعت اولياى الهى در آخرت، مطلبى مسلّم و مورد قبول جميع مسلمين است. برخى از علماى اهل‏سنت، به تفصيل در مورد شفاعت سخن گفته و بر آن تأكيد كرده‏اند.