رجعت

مدت حكومت امامان(ع) در رجعت

در زمان رجعت دوران حكومت هر يك از امامان(ع) چند سال است؟

اصل رجعت از اعتقادات مسلم و قطعي شيعه است و لي جزئيات آن از جمله مورد ياد شده در سوال چندان دقيق و قطعي روشن نيست .T
}رجعت كنندگان چه كساني اند؟
در مورد كساني كه در دوران حكومت جهاني موعود آخرالزمان رجعت خواهند كرد دو دسته روايت نقل شده دسته اول به طور كلي از كساني ياد مي كند كه يا كافر خالصند و يا مومن خالص ازاين رو مي توان «نام بسياري» را در آن ميان جاي داد طبق روايات، پيامبران، حضرت اسماعيل و حضرت رسول اكرم(ص) اميرالمومنين (ع) امام حسين(ع) ساير امامان معصوم (ع) و جمعي از اصحاب با وفاي پيامبر اسلام چون سلمان، مقداد، جابربن عبدالله انصاري، مالك اشتر، مفضل بن عمرو نيز اصحاب كهف و برخ

دليل عقلي رجعت

اگر بازگشت از فعليت به قوه محال است وانسان پس ازمردن به فعليت مي رسد: الف) چگونگي زنده کردن مردگان به اذن حضرت عيسي(ع) را توضيح دهيد؟ ب) در مورد رجعت و معاد جسماني توضيح دهيد؟

انسان موجودي است مرکب از بدن و نفس(روح). و تا انسان در عالم مادّه است بين بدن مادّي او و نفسش اتحاد برقرار است و به واسطه ی همين اتّحاد وجودي، نفس به واسطه بدن و در اثر حرکت جوهري آن و در اثر اعمال اختياري خودِ نفس که از طريق بدن انجام مي دهد، رشد مي کند و مرگ يعني قطع شدن ارتباط بين بدن مادي و نفس ؛ و قطع شدن ارتباط بين بدن و نفس در دو حالت ممکن است؛ حالت اوّل اين است که بدن در اثر حرکت جوهري تمام قوّه و استعداد خود را به فعليت برساند و به عبارتي حرکت جوهري خود را تمام کند؛ در چنين حالتي مرگ را «موت حتمي يا اجل حتمي يا اجل مسمّي» گويند.

كيفيت رجعت

مسأله رجعت در زمان ظهور را شرح دهيد.

يكي از اعتقادات ويژه‌اي كه شيعه دوازده امامي آن را باور دارد، عقيده به رجعت است. رجعت در لغت به معناي بازگشت است.

رجعت امامان(ع)

آيا ائمه(ع) چندين بار رجعت مي کنند؟


رجعت به معناى بازگشت است. و مقصود از آن در اصطلاح علماى شيعه، بازگشت عده‏اى از اموات به دنيا، پس از ظهور امام زمان(عج) و قبل از فرا رسيدن روز قيامت است. در اين جا توجه به چند مطلب لازم است. الف) امكان رجعت: زنده شدن برخى از اموات، (رجعت) در امتهاى پيشين واقع شده است و آيات قرآن و روايات بر آن دلالت دارد: 1.

اختيار در رجعت

آيا رجعت انسان پس از ظهور مهدي(عج) اختياري است؟ اطلاعاتي مي خواستم.

رجعت به معنى عودت، بازگشت است. در اينجا به معنى بازگشت به سوى دنيا مى‏باشد و در اصطلاح معنى رجعت از نظر علما و دانشمندان شيعه چنين است كه مى‏گويند، پيش از قيام قيامت در ادامه حكومت حضرت مهدى(ع) به ترتيب، دوران رجعت هر يك از ائمه هدا(ع) فرا رسد و جمعى از نيكان بسيار نيك از هر دوران و هم‏چنين بدكاران بسيار بد از هر زمان به دنيا بازگردند. نيكان براى ديدن دولت كريمه اهل‏بيت و رسيدن به آرزوى حكومت عدل و داد و بدكاران از براى عقوبت و عذاب دنيا كه سزاى اعمال خود را در اين دنيانديده‏اند.