توسل و زیارت معصوم

توسل به امامان(ع)

چرا ما شيعيان به جاي اينکه مستقيما از خدا درخواست کنيم، حوائجمان را از ائمه(ع) مي خواهيم؟

245emamreza_by_shiagraphi_20101106_1000407632.jpg
اين مساله همان توسل است .در پاسخ بايد قدري دقيق تر با مفهوم توسل و جايگاه آن در انديشه اسلامي و فلسفه آن آشنا شويم.


«توسّل» در لغت، به معناى مدد جستن از «وسيله‏اى» براى نيل به مقصوداست.

فلسفه توسل

چرا ما نيازهاي مادي و معنوي خود را از امامان مي خواهيم؟ چرا وقتي به حرم امام رضا(ع) مي رويم نيازهايمان را از ايشان يا ساير امامان درخواست مي کنيم در صورتي که خداوند در سوره زمر آيه 36 مي فرمايند «اليس الله بکاف عبده»؛ «آيا خدا براي بنده اش کافي نيست» يا در جايي ديگر مي فرمايند «بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را» پس چرا باز هم بايد از امامان درخواست کنيم؟

اين مساله همان توسل است .در پاسخ بايد قدري دقيق تر با مفهوم توسل و جايگاه آن در انديشه اسلامي و فلسفه آن آشنا شويم.
«توسّل» در لغت، به معناى مدد جستن از «وسيله‏اى» براى نيل به مقصود است. انسان براى رسيدن به مراد خويش، بايد به اسباب و واسطه‏هاى فيض، متوسل شود. ايجاد مزرعه‏اى آباد، جز از طريق شخم زدن زمين و كاشتن نهال و دادن آب و كود به مقدار مشخص و زمان معيّن و ... امكان‏پذير نيست.

ترك توسل و توحيد در استعانت

آيا مدد نخواستن از ائمه و فقط از خدا استعانت خواستن گناه است؟

234shiagraphic_emam_sadeg_20110110_1918406433.jpg
اين كه فقط از خدا حاجت بخواهيم اشكالي ندارد، ولي مدد نخواستن از ايمه ( ع ) در حقيقت خود را ازوسيله هاي الهي محروم كردن است . چنان كه در پاسخ به پرسش سوم گفته شد، از امام باقر ( ع ) در تفسير آخرين آيه سوره الرحمن ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) ، ( الرحمن ، آيه 78 ) حديثي وارد شده است كه مي فرمايد : ( نحن جلال الله و كرامته التي اكرم الله العباد بطاعتنا ؛ ما جلال خداوند وكرامت او هستيم كه بندگان را به اطاعت ما گرامي داشته است )

توسل به غير خدا و معصومین(ع)

خداوند به همگان سفارش مى‏كند كه فقط از خدا استعانت و كمك بجوييد، آيا كمك خواستن از غير خدا درست است؟

درخواست كمك از غير خدا، دو صورت دارد:
1. كمك خواهي از غير خدا، خواه انسان يا عامل طبيعي، با اعتقاد به اين كه او در فعل و كمك رساني خود، از خدا بي نياز است و از موضع استقلال، انسان را ياري مي كند، بى شك چنين استعانت و كمك خواهي، شرك است و ناپسند.
2. كمك خواهى از غير خدا به قيد اين كه اين فرد، در كمك رساني خود، از نيروي خدادادي بهره گرفته و انسان را ياري مي كند، چنين كمك خواهي نه‏تنها مايه شرك نيست، بلكه عين توحيد است،
اصولا زندگى بشر و جريان طبيعت، بر كمك‏گيرى از اسباب، استوار است و در اين مسئله، هيچ فرقى ميان اسباب طبيعى و غيبى نيست.

بوسيدن ضريح

فلسفه بوسيدن ضريح امامان(ع) و تبرّك كردن اشياء چيست؟

234shiagraphic_emam_sadeg_20110110_1918406433.jpg
پيامبران و امامان بدان جهت كه بندگان شايسته خداوند هستند، سزاوار احترام و محبت هستند.
احترام و ابراز ارادت به آنان، بدان جهت نيست كه براى آنان در مقابل خدا، مقام و ارزشى مستقل قائل باشيم؛ بلكه آنان مستقل از خدا هيچ ندارند و همه عظمت آنان و عشق و محبت ما به ايشان، ناشى از آن است كه آنان در اوج معرفت، بندگى و عبوديت حضرت حق قرار دارند و مورد عنايت خاص پروردگار مى‏باشند.