شبهات متفرقه

تفاوت کعبه و بت

در زمان جاهليت اعراب، بت پرستان مدعي بودند که بتها نمادي از خداوند واقعي بوده و روح يا معنويت نهفته درون آن راهي براي رسيدن به کمال بوده است. اين موضوع در حالي مطرح مي شود که امروز کعبه به عنوان نمادي با همين مشخصات مورد استفاده مسلمانان قرارگرفته و اعمال انجام شده در تقدس بتها، در مکه و بر روي خانه کعبه انجام مي گيرد؛ حال سؤال اين است که تفاوت بين اين دو در چيست در حالي که کعبه در ابتدا محل نگهداري بتهاي مرجع چون لات و عزی بوده است؟

1ـ بت پرستان افزون بر خدای خالق، به خدایان پایین دستی فراوانی هم قائل بودند و بتها را نماد آن خدایان می دانستند نه نماد خدای واحد.مثلاً لات و عزّی را دختران خدا می دانستند.2ـ کعبه نماد خدا نیست بلکه تنزّل بین المعمور است که بیتی است در آسمان چهارم. آن نیز تنزّل عرش است. عرش نیز تنزّل چهار کلمه ی توحید می باشد که تسبیحات اربعه گفته می شوند.پس کعبه یعنی تسبیحات اربعه؛ لذا نماد توحید (یگانه دانستن خدا) است نه نماد خدا.بر این اساس، رو نمودن به کعبه یعنی اقرار به توحید است.3ـ کعبه اصالتاً جای بت نبود بلکه بتها را در آن گذاشته بودند.

آموزه‏هاي كلام در زندگي

آيا آموزه هاي که از طريق علم کلام به ما منتقل مي شود، قابل اجرا و پياده شدن در متن زندگي اجتماعي و فردي است؟ما در قالب دو بيان سعي ميکنيم پاسخ اين سوال را ارائه کنيم:
1- مسلما آموزه‌‌هاي کلام در زندگي اجتماعي و فردي ما تاثير عميقي دارد . البته با توجه به اينکه آموزه‌هاي علم کلام نظري هستند، مستقيما قابل اجرا شدن در زندگي فردي نيستند. اما از آنجايي که هست و نيست ها را براي ما روشن مي‌کند، تاثير عميقي بر زندگي فردي و اجتماعي ما دارد؛ زيرا بر اساس شناخت همين هست ها و نيست‌ها، مي توان بايدها و نبايد ها را بدست آورد.

هدف و غایت علم کلام

اهداف و غایات علم کلام چیست؟

پاسخ:
اهداف و غایات علم کلام
اهداف علم کلام را در چهار محور می توان بررسی کرد:
الف:هدف علم کلام نسبت به خود متکلم: دو هدف برای آن گفته شده است؛ یکی هدف نظری که دست یافتن به معرفت تحقیقی و تفصیلی در اعتقادات دینی است؛ و دیگری هدف عملی یا تربیتی است؛ زیرا دینداری و عبادت بدون معرفت حاصل نمی شود؛ چنانکه تربیت دینی نیز بدون معرفت وعبادت به دست نخواهد آمد.
ب:اهداف علم کلام نسبت به انسانهای دیگر: در این باره هدف اصلی متکلم، هدایت وارشاد است

اختلاف فتوا

اگر كسي بخواهد سوالات و راه ارشاد را از امام زمان يا حضرت خضر بپرسد هيچ راهي ندارد وبه علت دخالت سليقه مراجع ديني در دین پس دين كنوني اسلام دچار انحراف شده !

دسترسي به امام عصر(عج)در عصر غيبت براي همگان ميسر نيست حتي در عصر حضورهم براي همه مردم اين امکان وجود ندارد که بطور مستقيم مسائل واحکام خود را از امام(ع)دريافت کنند لذا در عصر امامان هم شاگردان دانشمندخود را به اطراف اعزام مي نمودند تا پاسخگوي مشکلات ديني مردم باشند.
درعصر غيبت وظيفه روشن است وامام زمان(ع)مردم را به عالمان ديني ارجاع داده اندکه آنها هم با استفاده از قرآن وسنت واحکام قطي عقلي مشکلات مردم را حل مي کنندوبدليل اينکه احکام اساسي دين در قرآن وسنت بيان شده وفقها هم آنها را در يافت مي کنند وبه مردم مي رسانندلذا ابهام وانحرافي پيش نمي آيدزيرا عالمان ديني تعاليم دين را به مردم مي رسا

اختلاف فتوا مراجع تقليد

اختلاف آراء علما را چگونه مى‏توان توجيه كرد؟

درباره احكام گفتني است كه احكام دو گونه است:
1- ضروري،
2- اختلافي.