شبهات متفرقه

شك در اعتقادات‏

با توجه به تحقيقى بودن اصول دين، بنده نسبت به مسائل اعتقادى دچار شك و ترديد شده‏ام و اين موضوع مرا در انجام اعمال عبادى به وسواس انداخته است، مرا راهنمايى كنيد.

ابتدا بايد اين نكته را خاطر نشان سازيم كه وسوسه، شك، ترديد و تزلزل از خطرات و القائات شيطانى است؛ چنان كه طمأنينه، يقين، ثبات و امثال آن از افاضات رحمانى و ملكوتى است. شيطان براى بيرون راندن بندگان خدا از راه مستقيم و صراط حق، از وسايل و حيله‏هاى متفاوتى استفاده مى‏كند و از آنجا كه اهل كيد و مكر است، روش گمراه نمودن افراد را به حسب آمادگى‏هاى ايشان تشخيص داده و از همان راه وارد مى‏شود. براى مثال شخصى كه نسبت به احكام‏
__________________________________________________
(1). آيه 54.
(2). عبداللَّه جوادى آملى، قرآن در قرآن (تفسير موضوعى قرآن كريم)، ج 1، صص 362- 361.

شرك، كفر و نفاق‏

مقصود از شرك، كفر و نفاق و علل آنها چيست؟ چگونه مى‏توان انسان‏ها را بر اين اساس شناخت تا معيارى براى شناخت خودمان باشد؟

يك. كفر در قرآن‏
منشأ كفر از ديدگاه قرآن، يا علل روان‏شناختى دارد يا دلايل معرفت‏شناختى.

آمين گفتن بعد حمد

چرا اهل سنت در نمازشان «آمين» مى‏گويند؟

تأمين به معناى گفتن آمين بعد از قرائت سوره‏ى حمد است. طبق نظر اهل‏بيت(عليهم‏السلام) نه تنها گفتن آن در نماز مستحب نيست، بلكه موجب بطلان نماز مى‏گردد، زيرا دليلى بر استحباب آن در نماز وجود ندارد.

شبيه ‏سازي و اراده خداوند

تکليف روح در جريان شبيه سازي چيه؟ به صورت دقيق تر جسم موجود شبيه سازي شده که توسط انسان و به ارده انسان ساخته شده اما روحش چي؟ اينجا جايگاه ارده خدا و انسان کجاست؟


در مورد آفرينش روح و نفس آدمي چند نظر وجود دارد: 1- اينكه روح جسمانيه الحدوت و جسمانيه البقاء است 2- اينكه روح جسمانيه الحدوت و روحانيه البقاء است 3- اينكه روح روحانيت الحدوت و جسمانيت البقاء است 4-اينكه روح روحانيت الحدوت و روحانيت البقاء است.
مورد اول و سوم عقلا محال و غير عقلاني است. مورد چهارم، يعني روحاني بودن در حال حدوت و روحاني بودنش در بقاء وجودش، را فيلسوفان مكتب مشاء بدان معتقداند و مشكل آن اين است كه روح كه موجودي مجرد و داراي وجودي برتر از جسم است چگونه در جسم قرار مي گيرد و رابطه آن با جسم چگونه خواهد بود.

رضاي خدا

شما از هركس كه سوال كني چرا كار نيكو مي كني، مي گويد براي رضاي خدا، حال براي من بگوييد رضاي خدا براي چه، براي ما كار نيكو يك وظيفه است يا نه؟

از ديدگاه اسلام هدف زندگي انسان قرب الي الله است كه از طريق ايمان و عمل صالح و كسب رضايت خداوند حاصل مي شود و اين حقيقت است كه كل زندگي انسان را توجيه مي كند و آدمي را به سرمنزل مقصود و هدف خلقتي خود مي رساند و كمال و سعادت او را تامين مي كند.
اگر كسي نيت داشته باشد و تمام كارهاي عبادي و غير عبادي خود را با نيت نزديك شدن به خداوند انجام دهد، تمام زندگي اش در راستاي يك هدف و آن لقاي الاهي و وصول به محبوب عالم سامان دهي مي شود و از اين طريق به تمامي آرزوهاي انساني و الهي خود خواهد رسيد و در غير اين صورت تمام زندگي او از مسير صحيح خود خارج خواهد شد و به گمراهي و هلاكت خواهد افتاد.
البته نيك