شبهات متفرقه

معرفت اهل بيت(ع)

چه كنيم كه معرفت ما نسبت به خداوند و ائمه معصومين(ع) بيشتر شود؟

2004.jpgمرحله اول شناخت او با آيات آفاقي و انفسي است. اين همان راه شناخت خداوند از طريق نشانه هاي او در طبيعت و روش تجربي است و لازم است كه انسان در ابتداي راه شناخت از طريق شناخت طبيعت و نشانه هاي تكويني و و همچنين مطالعه آيات تدويني قرآن كريم به معرفت خداي متعال دست يابد.

تحصيل معرفت الهی

طريقه بدست آوردن معرفت الهي را به طور كامل مي خواهم، البته اگر لطف كنيد.

2001.jpgاز راه تحصيل دانش و علم آموزي و مطالعه ي كتاب و طبيعت و استاد ديدن ، كه به دانش حاصل از اين راه علم و معرفت اكتسابى و حضولي گفته مي شود. تحصيل علم و معرفت الهي از اين طريق ، به درجات مختلف و بسته به استعداد افراد ، براى هر انسان عادي ممكن ، و اين در به روى همه باز است

معرفت ديني

چگونه مي توان اعتبار معرفت هاي ديني را به دست آورد؟

2005.jpgمعارف اساسي دين ( توحيد ، نبوت ، عدل ، امامت ومعاد ) ازطريق عقل منطقي واستدلال گر مبتني بر بديهيّات اوليه مانند استحاله اجتماع نقيضين به دست مي آيند . لذا معيار صحت اين قبيل معارف ديني، عقل منطقي است .

حديث معرفت نفس

به نام خدا با سلام لطفا در مورد حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه كمي توضيح دهيدمنظور از اينكه انسان خودش را بشناسد چيست؟

2000.jpgاين حديث شريف و روايات ديگر - كه بيانگر ملازمه اكيد ميان شناخت انسان و معرفت خداوند است - تفسيرهاى فراوانى را در بر داشته و بحث‏هاى دامنه‏دارى را فراروى انديشمندان نهاده است.

معرفت و عبادت

به نظر شما دين، ايمان و تعهد به ارزش ها چه نقشي در معرفت دارد؟ معرفت به معناي كلي؟

2006.jpgبايد دانست ميان عمق معرفت و عبادات، رابطه دور تصاعدى برقرار است. و به هر ميزان معرفت بيش‏تر باشد ارزش عبادت بيشتر خواهد بود. و به هر مقدار عبادت با شرايط و حالات بهتر انجام گيرد در تعميق معرفت و شناخت مؤثر مى‏باشد. بنابراين نبايد منتظر ماند تا شناخت عميق پيدا كنيم سپس به عبادت بپردازيم؛