دین شناسی

تعريف دين

تعريف دين چيست؟ يك تعريف كلى از دين بيان كنيد.

معناى لغوى


«دين» در لغت به معناى راستكار شدن، اطاعت نمودن، پاداش، عادت، حساب، كيش، پرهيزگارى و... آمده است. در اصطلاح، تعاريف گوناگونى درباره دين ارايه شده است. با توجه به تنوع و ناهمگونى‏هاى اين تعاريف، لازم است ابتدا ويژگى‏ها و بايسته‏هاى تعريف مناسب را بررسى كنيم و سپس تعاريف موجود را به اختصار بازكاويم.<BR>بايسته‏هاى تعريف‏<BR>اساسى‏ترين شروط تعريف عبارت است از:<BR>1. بيانگرى و وضوح ، به گونه‏اى كه به روشنى معنا را به ذهن منتقل سازد و از ابهام و اجمال پيراسته باشد.<BR>2.

عوض شدن فروع دين

اينجانب دانشجوى دكتراى مهندسى عمران مى‏باشم و به جهت ارتباط زياد با قشر دانشگاهى، در معرض سؤالات زيادى هستم كه تاكنون نتوانسته‏ام به برخى از آنها پاسخ قانع كننده بدهم: در طى چند سال عمر ديده‏ايم كه نحوه انجام بسيارى از فروع دين عوض شده است؛ مثل جمله؛ H}«يا لطيف اِرحَم عَبدك الضَّعيف»{H كه در سجده آخر قرائت مى‏شود و اكنون تقريباً همه گير شده و يا كيفيت سينه زنى و عزادارى براى امام حسين(ع) و يا از بين رفتن حرمت برخى از حرام‏ها (مثل ماهى ازون برون و يا برخى موسيقى‏ها و...) آيا ممكن است بسيارى از فروع دين، ناشى از افكار ما و پيروى از ظن باشد؟

 در اين باره بايد به چند نكته توجه كرد: 1. دين داراى اصول و محكماتى است كه تغيير ناپذير و پايدار است. معارف اساسى (مانند توحيد، نبوت و معاد ) و احكام ضرورى (مانند اصل نماز، روزه، حرمت شراب ) و حتى بسيارى از فروعات عقايد، اخلاقيات و احكام نيز از اين قسم است. 2. برخى احكام بر موضوعات با تعريف خاص وارد شده است؛ از اين رو هرگاه موضوع بازشناسى شود و يا تغيير يابد، چه بسا حكم نيز تغيير كند. مثلاً ماهى بدون فلس حرام است. از طرف ديگر بعضى از ماهى‏ها بدون فلس از آب گرفته مى‏شوند ولى تحقيقات اخير نشان داده است كه اصالتاً داراى فلس بوده ولى به عللى فلس ريزى دارد.

دين از منظر روان شناختی

از منظر روان شناختى دين چه فوايدى دارد؟

از نظرگاه روان شناختى دين كاركردها و ثمرات بسيارى براى انسان دارد. در ميان دانش‏هاى جديد هيچ يك مانند روان‏شناسى نقاب از رازهاى شگفت دين و ديندارى برنكشيده و لزوم اجتناب‏ناپذير آن را در همين زندگى دنيايى به طور ملموس روشن نساخته است. البته بايد توجه داشت كه اساساً روان‏شناسى در پى تعيين حق و بطلان و به تعبير ديگر «ارزش صدق» دين نيست؛ چرا كه تعيين اين مسأله خارج از توان و كار ويژه‏هاى اين دانش است. آنچه اين دانش پى مى‏گيرد و در صلاحيت آن است ثمرات و كاركردهاى روانى دين فارغ از حقانيت و ارزش صدق آن است.

تحريف تورات

آيا تورات تحريف شده است؟ يهوديان در مواجهه با اتهام مسلمين مبنى بر تحريف تورات مى‏گويند كه عليرغم دوران‏هاى آشفته تاريخى قوم يهود كه در بسيارى از نقاط دنيا به صورت اقليت‏هاى بدون انسجام پراكنده شده بودند، در صورت تحريف تورات مى‏بايست نمونه‏هاى متفاوت از تورات وجود داشته باشد، همان‏طور كه انجيل‏هاى متفاوت وجود دارند، در حالى كه تورات يك نمونه بيشتر ندارد. نظر شما چيست؟

تحريف تورات از نظر تاريخى و علمى قطعى است، بر اين مسأله دلايل بسيارى وجود دارد. برخى از آنها در لابلاى مطالب مرتبط به تحريف متون مقدس مسيحيت از نظر خواهد گذشت، زيرا عهد عتيق مسيحيان همان كتاب مقدس يهوديان است كه مشتمل بر تورات نيز مى‏باشد. افزون بر آن دلايل مستقلى بر تحريف يا بشرى بودن تورات كنونى وجود دارد كه برخى از آنها از قرار زير مى‏باشد:

يك. وفات و دفن موسى‏
در باب 34 سفر تثنيه و نيز باب 36 سفر پيدايش شرح وفات و دفن حضرت موسى آمده است، معلوم مى‏شود اين مطالب پس از رحلت حضرت موسى(ع) به تورات اضافه شده است.

دو.

تحريف مسيحيت

از چه راهى مى‏توان ثابت كرد كه مسيحيت، دچار تحريف شده است؟

يكى از منابع اصيل هر دينى، كتاب مقدس آن است كه فصل‏الخطابِ تلقى‏هاى گوناگون و معيار نشان دادن بدعت‏ها و انحراف‏ها به شمار مى‏رود. در اين كتاب آموزه‏هاى اساسى و محورى نظام اعتقادى، ارزشى و احكام عبادى مطرح شده است و به وسيله آن، مى‏توان مميزات هر دينى را از دين و آيين ديگر تشخيص داد. بر اساس منابع مذهبى ما، تعدادى از پيامبران الهى (آدم، ادريس، نوح، هود، صالح، ابراهيم، موسى، عيسى(ع) و پيامبراكرم(ص) ) داراى كتاب آسمانى بوده‏اند.بحارالانوار، ج 51، ص 27، ح 27 . تمامى اين كتاب‏ها از ناحيه خداوند وحى شده بود و پيامبران نامبرده نقشى جز دريافت و ابلاغ مضامين آن نداشته‏اند.