دین شناسی

اولين دين

اولين دين دنيا کدام دين بود؟

انسان فطرتا طالب دين است بنابراين با پيدايش انسان دين نيز وجود داشته است. آرى انسان ابتدايى خصوصا در زمان حضرت آدم و چند نسل بعدى، چون بر اساس فطرت سالمى كه داشتند زندگى مى‏كرده‏اند اختلافات زيادى با هم نداشتند. بلكه با گسترش نسل انسان و ظهور و بروز اختلافات و تضاد و نزاع ضرورت دين در قالب شريعت و قانون امرى ناب‏ناپذير بود.

تحقيقي بودن اصول دين

اصول دين را بايد عقلی قبول کرد. عقلي يعني چه؟ چه جوري اثبات کنيم؟ روشهاي اثبات خدا، معاد، نبوت، امامت، عدل؟ اصلا چه چيز را بايد اثبات کرد( مثلا اثبات کنيم که پيامبر بوده يا اينکه اثبات کنيم که ايشان از طرف خدا بوده اند؟ چه چيز را بايد اثبات کنيم)؛ آيا هر کسي تا جايي که ظرفيت دارد بايد قبول کند، يعني آيا نسبي است؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نكته اشاره مي شود:
يک.مراد از عقلي بودن وبه تعبير ديگر «تقليدى نبودن اصول‏دين» اين است كه هر كس، بايد عقايد دينى را با يقين و حجّت بپذيرد. رسيدن به اين مرحله در افراد، بسيار متفاوت است. بيشتر انسان‏ها براساس‏همان فطرت اوليه، ايمان يقينى به وجود خداوند دارند و يا براساس عقل‏فطرى خويش، براهينى بسيار ساده و در عين حال محكم، بر وجود خدا اقامه مى‏كنند (مانند پيرزنى كه از طريق چرخ نخ‏ريسى بر وجود خداوند دليل آورد و پيامبر اكرم(ص) آن را مورد تأييد قرار داد).

اسلام تقليدي

در دين ما اسلام ، پذيرش دين و ايمان آوردن بايد به صورت آگاهانه بوده و نبايد به صورت تقليد صرف باشد اما کودکان ما که تازه به سن تکليف رسيده اند به صرف مسلمان بودن پدر و مادر خود شروع به خواندن نماز و دينداري مي کنند، در اين مورد آيا همان مسأله دين آبا و اجدادي مطرح نمي شود که تقليدي صرف است؟

نخست بايد دانست كه اصل اوليه براي نسل جديد در همه جوامع و در همه اديان، التزام به قوانين گذشته و آئين هاي خانواده و جامعه است مگر اينكه خلاف آن براي فرزندان ثابت شود. ناگفته نماند كودكان بعد از 4_3 سالگي بخاطر زنده شدن حس كنجكاوي به طور دائمي از اطرافيان سؤال مي كنند و خواهان آنند كه دليل آداب و رسوم و اعتقادات را بفهمند. با اين تفاوت كه پيروان برخي آيين ها بر حس كنجكاوي فرزندان سرپوش مي گذارند مانند «ظاهر شدن بابانوئل از لوله بخاري»!

آزادي انسان

نظر اسلام درباره آزادى انسان چيست ؟

اسلام آزادي را حق فطري و مشروع انسان مي داند . امـا از آنجا كه اسلام انسان رانيز فطرتا متوجه و مايل به زندگي اجتماعي مي داند به گونه اي كه اگـر اجتماع نباشد , حيات انسان رو به زوال خواهد گذاشت ; اسلام حق آزادي فطري را با توجه بـه اجـتـمـاعـي بودن فطري انسان با هم در نظر گرفته و از آنجا كه وجود مشتركات ميان افراد اجـتـماع امري ضروري است و قوانين اجتماعي براي روشن شدن حد و مرز و تكاليف هر فرد لازم اسـت ; اسـلام بـه آزادي مطلق انسان نه تنها معتقد نيست بلكه آنرا مخالف و مناقض حيات بشري مي داند .

بسط شریعت و دین

آيا دين همانند علم قابل رشد و توسعه است ؟

در پاسخ شما برادر عزيز گفته مي شود كه با توجه به آيه سوم سوره مائده دين اسلام دين كامل و جامع است و خداوند در روز غدير خم بعد از ابلاغ ولايت علي -عليه السلام- اين آيه را نازل كرد (2) و فرمود : اليوم اكملت كلم دينكم و اتممت عليكم نعمتي : امروز دين شما را برايتان كامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم .