معرفت ديني

تحقيق در دين

آيا ما که در يک خانواده شيعه به دنيا آمديم نيازي به تحقيق در مورد دين داريم يا نه؟ آيا در اين مورد روايات و آياتي داريم؟ اگر شخصي دنبال تحقيق در مورد دين نرفت چي؟ آيا همين که ما از پدر و مادر در شيعه به دنيا آمديم و نماز مي خونيم و ... کافي است ؟

كسي كه از پدر و مادر شيعه به دنيا آمده و تحت تعليمات آنها به مذهب حق شيعه گرويده و طبق دستور اهل بيت(ع) عمل مي كند، مسلمان و شيعه است، حتي اگر در مودر حقانيت مذهب شيعه يا معارف عميق مذهب اهل بيت تحقيق نكرده باشد اما اعتقاد به اصول دين يعني توحيد، نبوت و معاد بايد با استدلال باشد يعني بر هر مسلماني لازم است كه بر وجود خدا و يگانگي او و بر پيامبري رسول اكرم(ص) و بر ضرورت وجود معاد دليل داشته باشد هر چند اين دليل ابتدايي و ساده باشد.

انتخاب دين

چگونه يک دختر 9 ساله مي تواند در انتخاب دينش نقش داشته باشد؟ آيا مي توان گفت دين پدر و مادرش براي او نيز تعيين کننده است؟

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه اسلام ديني فطري و شكل يافته بر اساس فطرت است. هنگامي كه مي گوييم دين فطري است ، يعني مايه ها و ريشه هاي دين در نهاد هر بشري نهفته است . اصول و فروع دين ، اخلاق و معارف و مباني دين با خلقت و فطرت انسان هماهنگ است .

دین تقليدي

من 18 ساله هستم. من به قرآن و اسلام ايمان دارم. بدون هيچ شکي. به همين دليل نمي دانم که من مسلمانم يا مسلمان زاده. مگر نمي گويند که مقدمه هر يقيني شکي است اما من بدون طي کردن پله اول به پله دوم رسيدم. لطفا به من بگوييد چگونه مي توانم بفهمم مسلمانم يا مسلمان زاده؟


1ـ کسی که به اصول دین اسلام ایمان دارد ، مسلمان است ؛ چه از والدین مسلمان متولّد شده باشد و چه از والدین غیر مسلمان. نیز چه این ایمان از راه برهان قطعی عقلی حاصل شده باشد و چه از راه مقایسه ی ادیان و کشف این که اسلام معقولترین آنهاست. البته شکّی نیست که هر چه ایمان آدمی بیشتر مبتنی بر براهین عقلی باشد به همان اندازه محکمتر خواهد بود.
2ـ اینکه گفته می شود:« مقدمه هر يقينی شکی است» سخنی است باطل. آیا شما قبل از این که به وجود خودتان یقین داشته باشید در وجود خودتان شکّ داشتید؟

اثبات اصول اسلام با علوم تجربی!

آیا می توان اصول دين را به وسيله علوم تجربی اثبات نمود؟

نسخ احكام

چه مى شد حكم خدا از آغاز چنان تشريع مى گشت كه احتياجى به نسخ و تغيير نداشت ؟

مـي دانـيـم نـيـازهاي انسان گاه با تغيير زمان و شرايط محيط دگرگون مي شود و گاه ثابت و بـرقـرار است يك روز برنامه اي ضامن سعادت اوست ولي روز ديگر ممكن است بر اثردگرگوني شـرائط هـمـان برنامه سنگ راه او باشد البته نبايد فراموش كرد كه اصول احكام الهي كه پايه هاي اسـاسـي را تـشكيل مي هد در همه جا يكسان است هرگز اصل توحيد يا عدالت اجتماعي و صدها حكم مانند آن دگرگون نمي شود , تغيير در مسائل كوچكترو دست دوم است .
تفسير نمونه ج 1 ص 390، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران