معرفت ديني

دعوت به اسلام

بهترين راه دعوت به اسلام چيست؟

بهترين راه دعوت ديگران به اسلام، اين است كه ما خودمان الگو و نمونه خوب و مناسبي از اسلام و عمل به آن باشيم كونوا دعاة للناس بغير السنتكم‏. انسان‏ها بيشتر به ظاهر و عمل و رفتار توجه مي‏كنند تا گفتار و بحث علمي. البته شرايط اجتماعي، خانوادگي و محيطي و نوع تربيت انسان نيز خيلي موثر است. ما مي‏توانيم تلاش كنيم و زمينه مناسب و مساعدي را براي جذب و اعتقاد به اسلام از طريق اصلاح شرايط اجتماعي و محيطي فراهم آوريم. در نهايت بايد توجه داشته باشيم كه اعتقاد امر قلبي است و ما قادر نيستيم كه شخصي را به اسلام معتقد كنيم و يا از اسلام برگردانيم.

تفکر ديني

چگونه تفکرات دینی (سواد دینی) خود را عمیق تر کنیم. یعنی فقط کسی که دروس حوزوی می خواند می تواند ادعایی در مورد دین داشته باشد. من دانشجو که فقط سر و کارم با کتاب های درسیست و شاید دو سه تا کتاب مذهبی عقیدتی هم در لا به لای آنها می خوانم هنوز نمی توانم دوستانم را بر سر مسأله پیش پا افتاده موسیقی حرام قانع کنم، هنور نمی توانم آن گونه که باید از اعتقاداتم دفاع کنم، با اینکه به درستی آنها یقین دارم. تکلیف چیست؟!

در پاسخ به پرسش مذکور به چند نکته اشاره مي شود:

1. پيش از پاسخ به دغدغه مطرح شده بايستي به اين پرسش پاسخ داد که؛ ملاک و شاخصه تفکر عميق ديني چيست؟ فهم و تفکر عميق ديني داراي سه شاخصه و ويژگي عمده است: 1. فهم صحيح و روشمند از دين 2. مستدل و مستند بودن فهم ديني 3. فهمي که آثار آن در زندگي انسان متبلور باشد.

كار ويژه‏ معرفت دينی

كار ويژه‏هاى معرفتى دين چيست؟ دين چه آموزه‏هايى دارد كه از راه ديگر به چنگ نمى‏آيد؟

يك. پاسخ به پرسش‏هاى بنيادين‏<BR>مهم‏ترين كاركرد معرفتى دين، پاسخ به اساسى‏ترين پرسش انسان يعنى «راز هستن» است. هر انسانى افزون بر حاجات مادى مانند خوراك، پوشاك، آسايش و رفاه، نيازمندى‏هاى ديگرى دارد كه بسيار با اهميت‏تر از آنهاست. از جمله دريافت پاسخى مناسب به پرسش از راز وجود است. هر انسان هوشيارى در هر عصر و زمان، متعلق به هر نژاد و مليت و در هر وضعى از نظر پايگاه اجتماعى، سطح معلومات، و... پرسش‏هايى در اين باره دارد كه بدون دريافت پاسخى اعتمادپذير هرگز قرار و آرام نخواهد داشت. عمده‏ترين اين پرسش‏ها عبارتند از:<BR>1. از كجا آمده‏ام؟

ضرورت تقليد

تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده‏اند، اين است كه مردم را جاهل و بى‏سواد مى‏دانند. همين نكته باعث مى‏شود قشر تحصيل كرده هرگز سراغ تقليد نرود و بگويند كه اسلام، دين فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى، پس چه ضرورتى دارد كه حتما به مجتهد رجوع شود؟

اولاً: اينكه تقليد، رجوع جاهل به عالم است، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ زيرا جاهل در اينجا به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست، گرچه خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد، و يا حتّى در مسائل فقهى از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد.
خودِ مجتهدين نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مى‏كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى‏دانند. نمونه بارز آن حضرت امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده‏ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد.

راه شناخت حقانيت‏ دین

شاخص‏هاى حقانيت چيست و چگونه مى‏توان حقانيت و درستى يك دين را باز شناخت؟

حقانيت يك دين در گرو سه امر است: 1. بنياد الهى، 2. تحريف نشدن كتاب آسمانى آن، 3. نسخ نشدن توسط شريعت الهى پسين.
براى شناخت آنكه يك دين واقعاً چنين بوده و همه ويژگى‏هاى فوق را دارد روش‏هاى مختلفى وجود دارد:

يك. بنياد الهى‏
اصل الهى بودن يك دين از راه‏هاى زير قابل بررسى است:
1-1. آموزه‏هاى دين؛ با مراجعه به آموزه‏هايى كه هر دينى براى خود دارد - چه اين آموزه‏ها در قالب كتاب مقدس باشد يا گفتارهاى پيامبر آن دين - مى‏توان پى برد كه آيا يك دين، واقعاً دين حق الهى است يا خير؟