فلسفه پرستش و دعا

فرق نماز و يوگا

فرق نماز با يوگا چيست‏؟

نماز به هيچ وجه با يوگا قابل قياس نيست؛ زيرا يوگا صرفاً نوعي ورزش همراه با تمركز است و از آثار معنوي، فرهنگي و تربيتي و ارتباط با مبدا هستي كاملاً تهي است. در حالي كه نماز به تعبير عرفا، مكتب جامع است؛ يعني، جامع‏ترين و كامل‏ترين راه پرواز از جهان ماده و پيوستن به معبود و معشوق حقيقي و كمال و جمال مطلق است. هر يك از شروط و اجزاء و اقوال و افعال نماز داراي معاني و اسراري عظيم و در بر دارنده اصول تربيتي و پيام آور فرهنگي خاص هستند كه هيچيك از آنان در يوگا وجود ندارد.

فلسفه شكرگزاري

مي خواستم بدونم اگر انسانها عقل دارند خودشان تصميم مي گيرند فقط بايد به خاطر عقلشان از خداوند تشکر کنند پس چرا مي گويند هر چه داريم از خداوند است من شايد نتونم سوالم را مطرح کنم. يعني اگه قراره انسانها خود تصميم بگيرند پس حکمت دعاهاي ما برا خودمان يا ديگران چيست؟


1ـ نعماتی که خداوند به انسان داده دو گونه اند. برخی از آنها با عمل اختیاری خود انسان حاصل می شوند ؛ امّا برخی دیگر ربطی به اختیار ما ندارند. مثلاً ما دست داریم ، پا داریم ، زبان داریم ، شنوایی و بینایی داریم ؛ در کشور اسلامی زندگی می کنیم ، رهبر خوب داریم ، از والدین مسلمان زاده شده ایم و ... . اگر توجّه نماییم می بینیم که همه این نعمتها را ندارند. البته دیگران نیز نعمتهای دیگری دارند که چه بسا ما نداشته باشیم. روشن است که وجود عقل و اختیار دخلی در این گونه نعمتها ندارد. و هر نعمتی نیز شکری را طلب می کند. به قول شخ اجلّ سعدی: « هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است و چون برمی آید مفرّح ذات.

تسبيح پليدي‏ها

در اولين آيه از سوره هاي جمعه، تغابن، صف، حديد، حشر خداوند فرموده خدا را تسبيح مي گويند هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است. طبق اين آيه ها منظور از هرچه در زمين است، چيست؟ آيا نجاسات و يا چيزهايي كه در آن است شامل آنها مي شود يا خير؟

قبل از توضیح مفصل پیرامون تسبیح موجودات و نحوه آن و بیان اقوال مختلف در این باره به پاسخ اجمای پرسش شما می پردازیم . آیات الهی تصریح دارند که همه موجودات بدون استثنا خداوند را تسبیح می گویند . حتی به تعبیر شما نجاست و آلودگی نیز خدا را تسبیح می گویند زیرا آنها نیز شیء محسوب می شوند و قرآن تصریح دارد که همه اشیاء تسبیح گوی حق تعالی هستند .