رابطه دين با امور ديگر

اومانيسم

خواهشا در مورد اومانيست و نادرستي عقايدشان به طور مفصل توضيح دهيد.

اومانيسم(1)
1- كليات

رابطه مذهب و روشنفكري

مذهب چيست و چه تعريفي از آن مي توان داشت؟ روشنفکري چيست و روشنفکر کيست؟ رابطه روشنفکري با مذهب چيست و آيا انسان روشنفکر مي تواند مذهبي باشد و يا اساسا انسان روشنفکر نمي تواند مذهبي باشد؟

نخستين رگه‏هاى نهضت روشنفكرى قرنها پيش از عصر روشنگرى (1)1- Enlightenment«American HeritageDicticnary ، يعنى در دوران رنسانس (2)2- Renaissance ، يافت مى‏شود كه در آن اولين مقولات روشنفكرى شكل مى‏گيرد. خردگرايى، رهايى از سنت فكرى و مرجعيت كليسا، تكيه بر عقل و تجربه بشرى، نقد انديشه، شكاكيت (اسكپتيسيزم) (3)3- Scepticism ، علم‏گرايى (4)4- Scientism افراطى و پشت كردن به ماوراء الطبيعه همه از ويژگيهاى دوران پس از رنسانس است.

مکتب اومانيسم

انسان در مکتب اومانيسم از چه ويزگيهايي برخوردار است؟ لطفا تحليل شود.

اومانيسم (Homanism) در فرهنگ (Webster, 8691) چنين تعريف شده است: «اومانيسم حالت و كيفيتى از تفكر است كه بر اساس منافع بشرى و كمال مطلوب، به جاى اصول مذهبى والهيات استوار است». بر اين اساس انسان گرايى (Humanism) در برابر خدا گرايى (Theism) قرار مى‏گيرد و خواست و هواهاى بشرى جانشين اصول و ارزش‏هاى دينى مى‏شود. براى آگاهى بيشتر ر.ك: سير تحول انديشه و تفكر عصر جديد در اروپا، دكتر عليرضا رحيمى بروجردى

رابطه دين و اخلاق

آيا اخلاق جزء دين است يا جداي دين؟ چرا امام حسين(ع) مي فرمايد: «اگر دين نداريد لا اقل آزاد مرد باشيد»؟ مگر آزادگي جز اخلاق نيست؟


دین ، دارای دو بُعد درون ذاتی و برون ذاتی است ؛ بُعد برون ذاتی دین ، همان است که انبیاء(ع) در قالب آموزه های دینی و به عنوان دین رسمی آورده اند ؛ که انسان باید آن را آگاهانه و با اختیار بپذیرد و به مقتضای آن عمل نماید. امّا بُعد درون ذاتی دین همان است که از آن تعبیر به فطرت الهی یا دین فطری می شود ؛ به این معنی که انسان به صورت ناخودآگاه دارای یک سری نگرشها و گرایشهای مقدّس و متعالی است ؛ که اگر این نگرشها و گرایشهای درون ذاتی نبودند نزول دین از طریق انبیاء(ع) نیز محملی نداشت ؛ در واقع آنچه انبیاء(ع) آورده اند در راستای همین دین فطری است.

كاركردها و فوايدمعرفتي دين؟ كاركردها وفوايد روان شناختي دين؟ كاركردها و فوايد اجتماعي يا جامعه شناسي؟

كاركردها و فوايدمعرفتي دين؟ كاركردها وفوايد روان شناختي دين؟ كاركردها و فوايد اجتماعي يا جامعه شناسي؟

مهم‏ترين كاركرد معرفتى دين، پاسخ به اساسى‏ترين پرسش انسان يعنى «راز هستن» است. هر انسانى افزون بر حاجات مادى مانند خوراك، پوشاك، آسايش و رفاه، نيازمندى‏هاى ديگرى دارد كه بسيار با اهميت‏تر از آنهاست. از جمله دريافت پاسخى مناسب به پرسش از راز وجود است. هر انسان هوشيارى در هر عصر و زمان، متعلق به هر نژاد و مليت و در هر وضعى از نظر پايگاه اجتماعى، سطح معلومات، و... پرسش‏هايى در اين باره دارد كه بدون دريافت پاسخى اعتمادپذير هرگز قرار و آرام نخواهد داشت. عمده‏ترين اين پرسش‏ها عبارتند از: