دين و انتظارات بشر

نقش دين در حل بحران ها

نقش دين در حل بحران ها چيست؟

نقش دين در جهان معاصر:

دين و نياز بشر

اگر دين براى پاسخ‏گويى به نيازهاى انسان است، پس چگونه اسلام - كه پانزده قرن پيش در جامعه جاهلى و براى مردمى بدوى و عرب زبان نازل شده است - براى جامعه متحوّل و متمدن امروزى كافى و پاسخ‏گو است؟

دين اسلام داراى توانمندى‏ها و ساز و كار يا «ديناميزم درونى» ويژه‏اى است كه در عين حفظ اصالت خود توان هماهنگى و پاسخدهى به نيازهاى متغير عصرى را داراست.<BR> آگاهى تفصيلى در اين باره در گرو توجه به مسائل زير است:<BR> <BR> يك. اسلام، دين خاتم‏<BR> اين انگاره كه «اسلام، دين خاتم است»، مورد اتفاق همه مسلمانان بوده و با قرآن و سنت ثابت شده است.

انتظار بشر از دين

انتظارات بشر از دين و انتظارات دين از انسان چيست؟

انتظار بشر از دين


انتظار معقول انسان از دين اين است كه او را به كمال و سعادت نهايى در دنيا و آخرت رهنمون باشد. اين انتظارى است بزرگ كه تنها دين مى‏تواند آن را اجابت كند و هيچ جايگزينى ندارد. در كنار اين نياز اساسى و فراگير، انتظارهاى جزئى‏ترى نيز وجود دارد. انسان مى‏تواند از دين انتظار داشته باشد كه:<BR> 1. قابل اثبات و استدلال باشد؛ يعنى از ناحيه عقل و منطق پشتيبانى شود و اصول آموزه‏هاى آن نزد عقل باطل و غيرقابل پذيرش نباشد.<BR> 2. به زندگى معنا بخشد؛ انسان را از پوچى رها سازد و بيهوده‏انگارى زندگى را از او بزدايد.<BR> 3.

پيوند دين و دنيا

تأثيرات دنيوي دين در دنياي ما چيست؟

يکي از ارکان اساسي سعادت, در زندگي بشر اخلاق و معنويات و فضايل اخلاقي است. در پرتو اخلاق و معنويات, روابط اجتماعي تحکيم مي يابد, برخوردهاي محبت آميز که براساس يک سلسله اعتقادات اخلاقي صورت مي گيرد, شور و نشاط را به کالبد زندگي مي دمد و زندگي فردي و اجتماعي را در مسير تعالي تکامل به کام انسان گوارا مي سازد. مسائل اخلاقي و معنوي در هر زمان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ولي در عصر و زمان ما که عصر پيچيدگي و روابط و گستردگي رو به رشد ارتباطات و اوج کرفتن فن آوري و توسعه ارتباطات بلکه انفجار اطلاعات است, داراي اهميت بيشتر است زيرا:
1.

تغيير احكام

آيا دين قابليت دارد قوانين ثابتش را تغيير دهد با توجه به مسايل اساسي روز مثلا چون در جهان امروز بيشتر كارها فكري شده خانم ها زيادي به كار اشتغال دارند پس قوانين مي شود تغيير كند؟

در بررسي‌هاي مربوط به خاتميت، ثابت شده است كه در اسلام دو نوع قانون وجود دارد:
1- قانون ثابت و به اصطلاح ابدي كه به هيچ وجه دگرگوني در آنها راه ندارد.
2- اصول و مقررات متغير و متحول كه با تغيير شرائط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا مي‌كند.