دین گریزی

دین ستیزی استکبار جهانی

چرا استکبار همواره مي کوشد تا خدا و دين را از زندگي مردم حذف کند؟ تصويري که اديان قبل از اسلام (يهود- مسيحيت و ...) که تحريف شده اند از خدا ارائه مي کنند، چگونه است؟ آيا اين تصاوير تحريف شده از خدا هم زمينه ساز فرار مردم از خدا هستند؟

1- به غیر از اسلام و بخصوص مذهب شیعه ، که دین و مذهبی است کاملاً عقل مدار و طرفدار فکر و اندیشه ، همه ی ادیان موجود دنیا کما بیش با عقلانیّت و تفکّر عقلی مخالف بوده تصویری نامعقول از خدا ارائه می دهند. خدایی که یهودیان سابق تصویر می نمودند ، ابر انسانی بوده به شدّت نژاد پرست که بنی اسرائیل را به فرزندی گرفته بود. « وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى‏ نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُه‏.

عوامل دين گريزي

آیا می دانید انیشتین و سایر داشمندان غربی در کتابها و کلماتشان به کرات از خداوند و پیامبرانشان یاد کرده اند و در مقابل روشنفکران و تحصیلکرده های ما از بردن نام خداوند و پیامبر(ص) که منشأ علم هستند، کراهت دارند، چرا؟ نقل از کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید سعید حضرت دکتر سیدرضا پاک نژاد.

مطلب فوق كليت ندارد ولي همانطور که در جامعه ما اندكي موضوع دين گريزي مطرح است چين مساله اي در کشورهاي غربي امري شايع و فراگيرتر مي باشد. دين و مذهب عمده در کشورهاي غربي ، دين مسيحيت است ، ديني که از قرن 16 و در واقع بعد از قرون وسطي به کنار نهاده شد و تبديل به ديني شخصي گشت که هر فرد براي خود آن را بگونه اي تغيير داد که تمايلاتش را بهتر برآورده سازد. از اين رو شايد مساله دين گريزي به معنايي که در جامعه ما مطرح است در آن جا مطرح نباشد بلکه دين ستيزي و الحاد گرايي است که بر سر زبانهاست.