دین گریزی

علل عدم گرایش به حق نزد برخی انسانها

چراخدامعجزه بزرگي مثل بازشدن درياداشته اماچرامردم ايمان نياوردن بعدخداقران وكه اون زماناادم باسوادكم بوده فرستاده وگفته همه ايمان بيارن اياواقعادرزمان حال مردم بقبه مذاهب به جهنم ميرن چون مسلمون نشدن? اياپيامبرهاواماماهم كه خطايي كرده باشن جزاشوميبينن يااين جهنم فقط براي ماست

Maad01.jpgاغلب مردم، با اينكه حقّ را تشخيص مي دهند امّا باز هم تابع حقّ نمي شوند. چون تابع حقّ بودن، زحمت دارد. مثلاً اغلب مردم مي دانند كه فوتبال نگاه كردن از طريق تلوزيون، پشيزي ارزش ندارد؛ يعني نه به درد دنياي انسان مي خورد نه به درد آخرت انسان مي خورد، امّا اغلب مردم، فوتبال نگاه مي كنند؛ از آن طرف اغلب مردم مي دانند كه ورزش كردن، براي بدن و روان انسان، خوب است، امّا اغلب مردم، اهل ورزش كردن نيستند. چرا؟ چون ورزش كردن، بر عكس فوتبال تماشا كردن، زحمت دارد.

علل اجتماعى انحراف از دين

علل اجتماعى انحراف از دين را شرح دهيد؟

عـلـل اجـتـماعي : يعني اوضاع و احوال اجتماعي نامطلوبي كه در پاره اي از جوامع پديدمي آيد و متصديان امور ديني نقشي در پيدايش يا گسترش آنها دارند , در چنين شرايطي بسياري از مردم كـه از نظر تفكر عقلاني ضعيف هستند و نمي توانند مسائل رابدرستي تجزيه و تحليل كنند و علل واقـعـي رويـدادهـا را تـشخيص دهند , اين نابسامانيها را به دليل دخالت دينداران در وقوع آنها , بـحساب مكتب و دين مي گذارند و چنين مي پندارند كه اعتقادات ديني , موجب پيدايش اينگونه اوضـاع واحوال نامطلوب شده است لذا از دين و مذهب بيزار مي شوند مثلا در عهد رنسانس اروپا رفتارهاي ناشايست كليسائيان در زمينه هاي مذهبي و حقوقي و سياسي , ع

تغيير دين

آيا کسي که مسلمان است و از قبل دين اسلام را پذيرفته است، مي تواند دين خود را تغيير داده و به ادياني چون مسيحيت و يهوديت و ... برود.

اين مساله در اصطلاح فقهي ارتداد است و نه تنها عقلا جايز نيست ، بلکه از نظر ديني نیز جرم تلقي شده و داراي احکام کيفري است که البته باید توجه داشت که این احکام آنگاه اجرا می شود که فرد ارتدادش را در جامعه علنی نماید وگرنه تا زمانی که بصورت شخصی و تنها در اعتقاد خویش باشد احکام اجتماعی اش بر آن بار نمی شود. در قلمرو حقوق و آزادى‏هاى مذهبى، مسأله ارتداد، از مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات شمرده مى‏شود. ارتداد چيست؟ «ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى بازگشت است.

دين گريزي غرب

طرفداران استبداد سياسي در غرب، چگونه سبب دين گريزي مردم شدند؟

در تاريخ فلسفة سياسي مي‏خوانيم كه آنگاه كه مفاهيم خاصّ اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسألة حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد وعده‏اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي تودة مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند، وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود براي اينكه پشتوانه‏اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانة خود پيدا كنند، به مسألة خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است، ولي مردم در مقابل حكمران مسؤول‏اند و وظيفه دارند.

عوامل انكار خدا

چرا با اينکه برخي از مردم به خدا علم دارند، باز هم خداوند را نفي مي کنند؟

در پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت که برخلاف آنچه در يک بينش سطحي به نظر مي رسد ، تمام معتقدات انسان ها همواره متکي بر دليل و منطق نيست. چه بسا انسان به دلايلي – که به ذکر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت – دانسته يا ناداسته از عقل و منطق فرار کرده و از حقيقت روي مي گرداند.