اسلام

تحقيق در اسلام

من مي خوام اسلام رو با عقلم قبول کنم چون توي جواب دادن به سؤال هاي هم سن و سال هاي خودم گير مي کنم من 20 سال دارم به من بگيد قدم اول چيه؟


قدم اوّل این است که با مطالعه هدفمند ، برنامه ریزی شده و با اراده مصمم آگاهی و اطلاعات خود را از اسلام و جهان بینی اسلامی بالا ببرید. و آنقدر به این مطالعه هدفمند و برنامه ریزی شده ادامه دهید که نوعی قدرت استنباط در شما پدید آید که بتوانید ندانسته های خود را از دانسته هایتان استنباط کنید. رسیدن به چنین مرتبه ای از آگاهی در حیطه عقائد اسلامی کاملاً ممکن و شدنی است لکن ــ اگر در امر مطالعه جدّیّت داشته باشید ــ چندین سال طول خواهد کشید ، که با توجّه به بزرگی و عظمت ثمرات آن این چند سال مدّت زیادی نیست .

برتري اسلام

امتيازات اسلام بر ديگر اديان چيست؟

تنها راه سعادت و كمال بشر، پيمودن راهى است كه آدمى را به سوى حق تعالى و قرب او رهنمون شود؛ ليكن اين راه چيزى نيست كه جز در پرتو هدايت‏هاى الهى امكان شناخت داشته باشد يا با پيروى از غير راهى كه او خود معرفى فرموده است قابل پيمودن باشد؟ بنابر اين، در درجه اول ضرورى و لازم است كه انسان به دين الهى تمسّك جويد و راهى را كه خداوند براى بشر گشوده است طى كند.

دلایل حقانيت اسلام‏ به صورت خلاصه

به طور تيتروار و مختصر دلايل حقانيت اسلام و درستي وعده هاي آن را بگوييد؟

دين مبين اسلام از جهات مختلفى بر شريعت‏هاى پيامبران پيشين و آنچه امروزه به نام اديان مختلف خوانده مى‏شود، امتياز دارد. بسيارى از اين امتيازات از سوى انديشمندان و متفكران غيرمسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته است. بررسى جامع و تفصيلى اين مسئله، كاوشى ژرف مى‏طلبد و از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به اختصار نكاتى چند بيان مى‏شود :

يك. خردپذيرى و خردپرورى‏
از جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه‏هاى آن است. اين مسئله در امور مختلفى نمودار است؛ از جمله :
1-1. نظام فكرى و عقيدتى اسلام : (مانند خداشناسى، هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، راهنماشناسى و فرجام‏شناسى)؛
1-2.

دلايل برتري دين اسلام بر ساير اديان

دلايل برتري دين اسلام بر ساير اديان چيست؟

1. بنياد الهي
اصل الهي بودن يك دين از راه هاي زير قابل بررسي است:
1 ـ1ـ آموزه هاي دين
با مراجعه به آموزه هايي كه هر ديني براي خود دارد ـ چه اين آموزه ها در قالب كتاب مقدس باشد يا گفتارهاي پيامبر آن دين ـ مي توان پي برد كه آيا يك دين، واقعاً دين حق الهي است يا خير؟ در اينجا معقول و منطقي بودن، داشتن هماهنگي و انسجام، پاسخ گويي به نيازهاي ابدي و اساسي انسان، وجود نظام اعتقادي، ارزشي و عبادي، هدفمندي و مطابقت با سير و سرشت جوهري انسان، بهترين شاخص هايي است كه مي تواند ما را به حق بودن يك دين رهنمون شود.
2 ـ1ـ تأييد دين قبلي يا بعدي

دلیل ظهور اسلام در قوم عرب

آيا دليل ظهور اسلام در قوم عرب اين بوده است که عرب از نسل حضرت اسماعيل(ع) بوده است؟ که خدا نشان دهد نسل عرب، نسلي پاک بوده و به اشتباه به نسلي ناپاک معروف بوده؟

جواب اين سوال منفي است و ظهور اسلام در ميان عرب ربطي به نسب اعراب نداشته است. بلي پيامبر(ص) خود از نسل حضرت اسماعيل(ع) است. ولي اين مسأله دخالت مستقيم در نبوت پيامبر(ص) نداشته است. در تمام ملل و اقوام ، انبيايي ظهور کرده اند و اين سنت خدا بوده است که هيچ قومي را بدون راهنما نمي گذاشت. اما پيامبر اسلام براي اعراب مبعوث نشده است.