اسلام

خاتميت اسلام و نبوت

اگر پيامبر، صلي‌الله عليه و آله، پيش‌بيني مي‌كردند كه امتش مانند يهود خواهند شد (يهود براي هدايت، به انبيا و پيامبران بعدي نيازمند شدند)، پس چرا اسلام را خاتمه‌ي اديان معرفي كردند؟ حتماً تفاوت‌هايي است و اين طابق‌النعل بالنعل نبايد درست باشد يا بايد معناي ديگري بدهد؟

كم‌تر مسئله‌اي در اسلام از نظر وضوح و روشني به پايه‌ي مسئله‌ي خاتميت مي‌رسد. اين‌كه رسول اكرم، صلی‌الله علیه و آله، آخرين پيامبر الهي است و كتاب و شريعت او خاتم كتاب‌ها و شرايع آسماني می‌باشد. از اين جهت همه‌ي مسلمانان مي‌دانند كه يكي از القاب پيامبر‌گرامي اسلام، صلی‌الله علیه و آله، خاتم پيامبران است و قرآن مجيد به‌عنوان سندي موثق و جهاني، پيامبر اسلام را در آیه‌ی40 سوره‌‌ي احزاب، خاتم‌النبيين خوانده‌است.

دين اسلام ،دين جهاني

اسلام از عربستان ظهور كرده است چرا ائمه به كشورهاي ديگر نرفته اند و تبليغات آنها در ساير كشورها محدود بوده است و يا اصلا نبوده ( چرا اسلام دين جهاني نشده است )؟

اولا: اسلام دين جهاني مي باشد و جهان شمول و خاتم همه آديان است اسلام ديني است كامل به گفته اميرالمومنين علي (عليه السلام) اسلام ريسماني است كه پاره شدني نيست اسلام حلقه اي است كه از هم جدا نمي شود اسلام اساسي است كه از بين نمي رود اسلام ستوني است كه كنده شدني نيست اسلام درختي است كه قطع نمي شود (1) از اين سوال كننده محترم اسلام دين جهاني و خاتم اديان مي باشد كه شما مي توانيد به كتابهاي كلام و اعتقادي مراجعه نمائيد ( مجادله آن كه بسيار طولاني مي باشد نظر بيافكنيد بخصوص كتاب الهيات آيه الله سبحاني

برتري اسلام

امتياز اسلام بر ديگر اديان چيست؟ چرا بايد مسلمان بود؟

دين مبين اسلام از جهات مختلفى بر شريعت‏هاى پيامبران پيشين و آنچه امروزه به نام اديان مختلف خوانده مى‏شود، امتياز دارد. بسيارى از اين امتيازات از سوى انديشمندان و متفكران غيرمسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته است.
بررسى جامع و تفصيلى اين مسأله، كاوشى ژرف مى‏طلبد و از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به اختصار نكاتى چند بيان مى‏شود:
يك. خردپذيرى و خردپرورى‏
از جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه‏هاى آن است. اين مسأله در امور مختلفى نمودار است؛ از جمله:
1-1. نظام فكرى و عقيدتى اسلام: (مانند خداشناسى، هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، راهنماشناسى و فرجام‏شناسى)؛
1-2.

دلايل انتخاب دين اسلام و رد ساير اديان

دلايل انتخاب دين اسلام و رد ساير اديان را بفرماييد؟

در رابطه با مسئله حقانيت اديان (پلوراليزم دينى)Religious Pluralism يا دين واحد، بايد چند انگاره را مورد توجه قرار داد:

يك. چيستى حقانيت اديان‏
با بررسى نظريه پلوراليزم دينى، مى‏توان اصل ادعاى حقانيت اديان را مشتمل بر انگاره‏هاى زير دانست:
1-1. منظور از حقانيت اديان اين است كه: اعتقادات آنها صادق و پذيرش و تعبّد به آنها، جايز و موجب رستگارى پيروانشان است.
1-2. منظور از حقانيت اديان، بر حق بودن عَرْضى است؛ نه در طول زمان. به عبارت ديگر، سخن بر سر اين نيست كه آيين هر پيامبرى، در زمان خود حق بوده است؛ بلكه يعنى همه يا تعدادى از اديان، در همه زمان‏ها برحق‏اند.

خشونت اسلام

در برابر گفته پاپ كه اسلام را دين خشنونت و مسيحيت را آيين صلح و صفا معرفى كرده و معتقد است كه اسلام با زورِ شمشير پيش رفته چه مى‏گوييد؟

در اين رابطه توجه به چند نكته ضرورى است:

يك. اسلام و مبانى صلح بشرى‏
صلح در اسلام مسأله‏اى اصيل و ريشه‏دار است و پيوندى ناگسستنى با طبيعت اسلام و نظريه عمومى و كلى آن درباره جهان و زندگى انسان دارد. اسلام دين همبستگى و وحدت و يگانگى بزرگ در سراسر جهان عظيم و پهناور است. آموزه توحيد، قرار داشتن همه هستى در تحت تدبير واحد و حكيمانه الهى، پيوند نسلى همه آدميان به يك پدر و مادر و اشتراك خانوادگى همه انسان‏ها، حركت جهان و انسان به سوى غايت واحد الهى، وجود فطرت يگانه خداجو و كمال‏خواه در همه انسان‏ها، استوارترين بنيادهاى نظرى صلح و همبستگى جهانى است.

دو.