اسلام

اسلام تحقيقي

من وقتي 15 سالم شد از روي اعتقادات خانواده مسلمان شدم به نظر شما براي آرامش 100% قلبم، براي تحقيقات بيشتر در مورد اديان مختلف از كجا شروع كنم؟ از كدام كتاب شروع كنم؟

در ذيل مقاله اي در زمينه برتري هاي اسلام بر مسيحيت تقديم مي گردد. جهت آگاهي بيشتر و مطالعات مقايسه اي بين اسلام و ديگر اديان بزرگ به کتاب «اسلام آيين برگزيده» (نگاهي اسلامي به دين شناسي تطبيقي) نوشته ي عليرضا مسجد جامعي چاپ وزارت ارشاد اسلامي مراجعه فرماييد.

مسلماني موروثی از پدر و مادر

در برابر كساني كه مي گويند ما چون پدرانمان مسلمان بوده اند مسلمان شده ايم و چاره اي نداريم چه بايد بكنيم و با بحث مجاب نشدند.

نخست بايد دانست منظور از «نقص» بطلان نيست به همين جهت مسلمانان به همه پيامبران و كتاب هاي آسماني گذشته ايمان دارند «والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله؛ مؤمنان همگي به خداوند و فرشتگان و كتاب ها و فرستادگانش ايمان آورده اند» (بقره، آيه 285).
و حتي خداوند به پيامبر(ص) مي فرمايد: «فبهداهم اقتده؛ به هدايت پيامبران گذشته اقتدا كن»

علت عدم گرايش به اسلاماز جانب مسيحيان و اقليت هاي مذهبي

علت نگرويدن مسيحيان و اقليت هاي مذهبي به اسلام با وجود حقانيت دين اسلام در گذشته و حال چيست؟

اسلام نياوردن غير مسلمانان علل مختلفي دارد؛ از جمله:
1- برخي اصلاً دنبال دين نيستند و دين را مانع پي‏جويي هواها و هوس‏هاي شخصي فرد مي‏دانند؛ ازاين‏رو از اساس هر ديني را منكرند.
2- عده‏اي هستند كه براي آنان مهم نيست كه پيرو چه ديني باشند.
3- برخي بر اثر عناد و لجاجت در عين شناخت حقيقت در مقابل اسلام سر فرود نمي‏آورند. اين مسأله در قرآن مجيد بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع بخش عظيمي از تاريخ مبارزات پيامبران را انكار و عناد كساني تشكيل داده است كه در عين آفتابي بودن حقيقت، با آن به ستيزه و مبارزه برخاسته‏اند.

برتري اسلام و قيامت غيرمسلمانان

در مورد برتري اسلام بر ساير اديان توضيح دهيد و اينکه پيروان ساير اديان مسلمان نيستند تکليفشان در قيامت چگونه است؟

در رابطه با مسئله حقانيت اديان (پلوراليزم دينى) (Religious Pluralism) يا دين واحد، بايد چند انگاره را مورد توجه قرار داد:

يك. چيستى حقانيت اديان‏
با بررسى نظريه پلوراليزم دينى، مى‏توان اصل ادعاى حقانيت اديان را مشتمل بر انگاره‏هاى زير دانست:
1-1. منظور از حقانيت اديان اين است كه: اعتقادات آنها صادق و پذيرش و تعبّد به آنها، جايز و موجب رستگارى پيروانشان است.
1-2. منظور از حقانيت اديان، بر حق بودن عَرْضى است؛ نه در طول زمان. به عبارت ديگر، سخن بر سر اين نيست كه آيين هر پيامبرى، در زمان خود حق بوده است؛ بلكه يعنى همه يا تعدادى از اديان، در همه زمان‏ها برحق‏اند.

دين اسلام ، دين جهاني

اگر دين اسلام براى هدايت همه مردم است، چرا بيشتر مردم دنيا از آن‏بى‏خبراند؟

در اين باره توجه به چند نكته لازم است:
الف) جهاني بودن اسلام مستلزم آن نيست كه خداوند جبراً و بدون خواست ارادي انسان‏ها، همه را بر آن آگاه و مؤمن قرار دهد.
ب ) شناخت اسلام حداقل مستلزم سه امر است:
1) تلاش عالمان و مبلغان دين در جهت معرفي آن به جهانيان؛
2) تلاش مردم جهان در بررسي و شناخت اسلام؛
3) كنار گذاشتن تعصبات در شناخت و ايمان به اسلام؛