اسلام

گسترش اسلام به واسطه عمر

اگر کشور گشايي عمر نبود، ديني بود که من و شما در موردش بحث کنيم؟

1ـ مگر دین اسلام و قرآن کریم با کشور گشایی نازل شد یا بقاء یافت که فرض عدم کشور گشایی برخي مساوی با عدم دین باشد. به تعبیر علمی تر مگر کشور گشایی ها علّت حدوث یا بقاء دین است که فرض عدم آن مساوی با عدم دین تلقّی شود. علّت حدوث دین بعثت نبی اکرم ـ صلوات الله علیه و آله ــ بوده است. علّت بقای دین نیز تلاشها و مجاهدتهايي بوده است که در جهت حفظ و بسط و پاسداشت فرهنگ آموزه ها و خلوص ديني صورت گرفته است ، نه کشور گشايي و بسط مرزهاي جغرافيايي . از طرف ديگر اراده ی قطعی خداوند متعال بر بقاء دین خاتم است.

دلیل حقانیت دین اسلام بر دیگر ادیان

دلیل حقانیت دین اسلام بر دیگر ادیان چیست؟

دين مبين اسلام از جهات مختلفى بر شريعت‏هاى پيامبران پيشين و آنچه امروزه به نام اديان مختلف خوانده مى‏شود، امتياز دارد. بسيارى از اين امتيازات از سوى انديشمندان و متفكران غيرمسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته است. بررسى جامع و تفصيلى اين مسئله، كاوشى ژرف مى‏طلبد و از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به اختصار نكاتى چند بيان مى‏شود :

يك. خردپذيرى و خردپرورى‏
از جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه‏هاى آن است. اين مسئله در امور مختلفى نمودار است؛ از جمله :
1-1. نظام فكرى و عقيدتى اسلام : (مانند خداشناسى، هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، راهنماشناسى و فرجام‏شناسى)؛

جهان‏ شمولي اسلام

آيا اسلام در همه زمينه ها مي تونه پاسخگوي سوالات باشه؟ آيا پاسخ گو نبودن در بعضي مسائل دليلي بر اينكه اسلام دين كاملي نيست، مي شود؟


دین الهی عبارت است از مجموعه ای منسجم و نظام مند از آموزه هاي اخباری و ارزشي رفتاري با هدف هدايت ، تربيت ، کمال و سعادت انسان. .
گزاره های خبری دین الهی عمدتا شامل موارد زیر می باشد:
1ـ گزاره های خداشناختی ،اعمّ از گزاره های ناظر به اسماء و صفات ذاتی خدا و افعال او. برخی گزاره های تاریخی و تمثیلات و ... هم که بیانگر سنن الهی هستند از جهتی زیر مجموعه ی این گزاره ها می باشند.

معرفي كتاب در مورد شناخت اسلام

يك فرد تازه مسلمان، براى شناخت اسلام چگونه بايد مطالعات خود را شروع ‏كند؟

الف) فرد تازه مسلمان در ابتدا بايد با اصول پنجگانه اعتقادي اسلام آشنا شود. براي مطالعه اين بخش از اسلام نيز بايد از كتاب‏هاي ساده و روان آغاز كرد. (كتاب‏هاي اعتقادي آيت‏اللَّه‏مكارم شيرازي، جعفر سبحاني و محمدي ري‏شهري در اين زمينه مفيد است.)
ب ) در مرحله دوم آشنايي با احكام اسلامي؛ به ويژه وظايف و دستورات عبادي (فروع دين) لازم است. (كتاب‏هايي كه به طور خلاصه احكام را آموزش مي‏دهند در اين باره سودمند است.)
ج ) در مرحله سوم آشنايي با اخلاق اسلامي لازم است. (در اين زمينه مطالعه كتاب «نقطه‏هاي آغاز در اخلاق عملي» نوشته آيت‏اللَّه‏مهدوي كني مفيد است.)

تحقق اهداف اسلام در امروزه

با توجه به اينكه اسلام يك دين جهان شمول است آيا به اهداف خود رسيده ؟

هدف دين اسلام براساس آيه 33 سوره مبارکه توبه چنين است:
«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله و لو کره المشرکون؛ او کسي است که رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه آيين ها چيره گرداند. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند» (همچنين نگا: فتح، آيه 28 - صف، آيه 9).