ادیان و فرَق دینی

عناد اهل سنت با امامان (ع)

چرا اهل سنت امامان ما را نپذيرفتند؟ چرا بعضي ها شيعه 6 امام يا 7 امام هستند؟

در روايتي که شيعه و سني از پيامبر اکرم(ص) نقل کرده اند آمده است: «ان امتي ستفرق بعدي علي ثلاث و سبعين فرقه، فرقه منها ناجيه و اثنتان و سبعون في النار؛ به زودي امت من به هفتاد و سه فرقه متفرق مي شوند که يک فرقه نجات يافته و هفتاد و دو فرقه در آتشند» (شيخ صدوق، الخصال، ص 584 ؛ المتقي المهذي، کنز العمال، ج 11، ص 114 ؛ ابن عساکر، تاريخ مدينه دمشقي، ج 32، ج 32، ص 37 با کمي اختلاف در عبارات).

ذكر دراويش-هو يا علي

معني کلمه هو چيست؟ و چه سري در اين کلمه نهفته است که دراويش با ذکر مدام اين کلمه تيغ، شمشير، عقرب و شيشه و ... به بدنشان فرو مي برند و مي خورند وچيزيشان نمي شود و يا با ذکر جمله هو يا علي، هو علي و مدد از خود بيخود مي شوند؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نکته اشاره مي شود:
1. کلمه «هو» در لغت به معناي «او» است که به سوم شخص فرد اطلاق مي شود.
2. کلمه «هو» در اصطلاح عرفاني عبارت است از: « مقام ذات خداوند که شامل همه کمالات وجودي است، عرفا ذات را غيب الغيوب مي نامند.
علامه طباطبايي در ذيل آيه 255 سوره بقره مي فرمايند:
« در معناي جمله « الله لا اله الا هو»، ضمير هو به الله برمي گردد که گفتيم ذات شامل همه کمالات است لکن چون در اثر کثرت استعمال، نام خداي تعالي شده، تنها بر ذات دلالت مي کند.»(تفسير الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي، ج2، ص501، دفتر انتشارات اسلامي؛ قم)

اعتقادات يهود

اعتقادات مردم دين يهود چيست؟ چکيده اي در مورد کتاب مقدس يهوديان بيان نماييد.

بهتر است در مقام بحث، اول به بخش دوم سؤال؛ يعني صحبت در مورد کتاب مقدس يهوديان بپردازيم و پس از آن در مورد عقايد آنان تا حد امکان به گفتگو بنشينيم.
کتاب مقدس يهوديان، بخش عهد عتيق کتاب مقدسي است که مسيحيان بدان اعتقاد دارند. عهد عتيق به زبان عبري و اندکي از آن به زبان کلداني نوشته شده است. اين دو زبان مانند عربي از زبان هاي سامي هستند. کتاب «تورات» در آغاز «عهد عتيق» قرار دارد. کلمه تورات در زبان عبري به معناي قانون است و در تورات، احکام و قوانين بسياري ديده مي شود.
«عهد عتيق» شامل 39 کتاب است که از نظر موضوع مي توان آنها را به سه بخش تقسيم کرد:

اهل سنت و -شورايي بودن خلافت

دليل اهل سنت مبني بر شورائي بودن خلافت و خليفه چيست؟

مدرك اصلي اهل سنت بر انتخابي بودن خليفه و شورايي بودن آن، حديث جعلي معروفي است به اين صورت «لا تجتمع امتي علي الخطاء ؛ و يالاتجتمع امتي علي الضلاله؛ امت من بر خلا و يا بر گمراهي اجتماع نمي كنند» (سلطان الواعظين شيرازي، شبهاي پيشاور، دارالكتب الاسلاميه، سي و هفتم، 1376، ص 480).
و از اين نتيجه گرفته اند كه چون مردم در سقيفه اجتماع نمودند و اتفاق كردند برخلافت ابوبكر، لذا خطا نرفته اند و در كنار آن حديث ديگري جعل شد كه «لا يجتمع النبوه والملك في اهل بيت واحد؛ نبوت و سلطنت (=خلافت) در يك خانواده جمع نمي شود» (همان، ص 481).
و به اين وسيله خواستند بگويند كه علي(ع) نمي تواند خليفه باشد.

اهل سنت و اهل بيت(ع)

چرا سني‌ها امام علي(ع) و نوادگان او را قبول ندارند؟

اوّلاً: برخي از افراد در هر دين و مذهبي كه باشند، مذهب برايشان معنا و مفهومي نداشته و دين و مذهب فقط در شناسنامه‌ي آنان ثبت شده و بود و نبود آن برايشان فرقي ندارد؛ به شكلي كه شايد تا آخر عمر به اين مطلب هم برخورد نكنند كه دين و مذهبشان چه بوده است؟