ادیان و فرَق دینی

عدالت صحابه

ديدگاه اهل سنت و شيعه در مورد عدالت صحابه و تابعين چيست؟

اهل سنت مي گويند: همه كساني كه با رسول خدا ديداري داشتند، عادل بودند و در ميان آنان خطاكار و فاسقي وجود نداشته است. ولي بر خلاف صحابه، تابعان آنان، به دو دسته تقسيم ميشوند: عادل و فاسق، صالح و طالح.
در حالي كه عقيده شيعه به خلاف آن است. شيعيان معتقدند: ديدن پيامبر عدالت آفرين نيست و ماهيت افراد را دگرگون نمي سازد، بنابراين صحابه و تابعين حكم يكسان دارند.

عقايد وهابيت

من كتاب «شيعه پاسخ مي گويد» را مطالعه كردم در باب قبر و زيارت، احاديث زيادي از ائمه(ع) ديده ام لطفا توجه كنيد: 1.امام صادق(ع) از پيامبر(ص) روايت كرده اند كه پيامبر(ص) نهي فرمودند جز خاكي كه از قبر بيرون آورده مي شود خاك ديگري بر قبر بريزند. (فروع كافي 3/202) 2. از امير المومنين(ع) كسي كه قبري را بازسازي كند يا تمثالي بسازد يقينا از اسلام خارج شده است. (وسائل الشيعه 2/868 3.اميرالمومنين(ع) رسول خدا(ص) مرا فرستادند تا قبرها را صاف كنم و بت ها را بشكنم. (وسائل االشيعه 2/870) 4.از امام كاظم(ع) نشستن بر قبر و ساختن وگچ كردن و گل كردن جايز نيست. (عموما از وسائل االشيعه جلد 2 صفحات حوالي 870) و خيلي احاديث ديگر در مورد اين احاديث چه مي فرمائيد و آيا اين ها تأييد تفكرات وهابي نيست؟ لطفا جواب تمام بدهيد.

پاسخ: ظاهرا پرسشگر محترم برخي روايات را درست ترجمه نکرده است:
در روايت 1 باب 43 ص868 مي خوانيم که اميرمؤمنان علي(ع) فرمود: « من جَدّدَ قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام؛ کسي که قبري را تجديد کند و يا تمثالي بسازد از اسلام خارج شده است.»
جَدّ به معناي نبش قبر و قبري را دوباره قبر قرار دادن است يعني يکبار در قبري مرده اي دفن شده آن را نبش کنند و دوباره مرده ديگري در آن دفن نمايند.
در برخي روايات به جاي جدّد، حدث دارد که معناي آن اين است که قبري را دوباره براي ميت ديگر قبر قرار دهند.
و يا خَدّد دارد که آن هم به معناي شکافتن قبر است.(وسايل الشيعه، حر عاملي، بيروت داراحياء التراث ال

فرقه‏ هاي اهل سنت

اختلاف فرقه هاي مختلف اهل سنت در چه مواردي است كه اين گونه تقسيم شده اند و كدام فرقه به تشيع نزديك تر است و اختلافات اين فرقه با تشيع در چيست و كدام فرقه بيشترين اختلافات را با مكتب نوراني تشيع دارد؟

به طور کلي فرقه هاي اسلامي به دو دسته شيعه و اهل سنت تقسيم مي شوند:
الف. فرقه هاي اهل سنت عبارتند از: 1. اهل حديث (حنبليه) 2. سلفيه 3. مذهب اشعريه (اشعري) 4. مذهب ماتريديه 5. مذهب طحاويه 6.مذهب معتزله 7. فرقه مرجئه 8. فرقه اباضيه 9. حشويه 10. فرقه جهميه 11. خوارج 12. قدريه و ... (همان).
دانشمند محترم آيه الله جعفر سبحاني درباره علل پيدايش چنين فرقه هايي مي گويند: «اين عواملي که باعث اختلاف و دو دستگي در ميان مسلمانان شد به طور مطلق عبارتست از:
1. تعصب هاي کور قبيله اي و گرايش هاي حزبي
2. بدفهمي و کج انديشي در تفسير حقايق ديني

تاريخچه، بنيان گذار،اهداف و اعتقادات وهابيت

تاريخچه، بنيان گذار،اهداف و اعتقادات وهابيت را نوشته و 2 نمونه از ايرادات آن ها را به شيعه و پاسخ علماي شيعه به آنها را بنويسيد

پى ريزى مبانى فكرى وهابيت:
تبليغ وهّابيّت مبتنى بر انحرافات شديد در امور اعتقادى، و اثبات شرك و كفر فرق اسلامى توسط ابن تيميّه در سال 698 هـ ق، در منطقه شام آغاز گرديد، كه با مخالفت صريح دانشمندان بزرگ اهل سنّت و شيعه روبرو شد.
او در سال 728 در زندان قلعه دمشق جان سپرد، كه بامرگش افكار وى نيز به فراموشى سپرده شد.
ترويج مجدّد افكار باطل ابن تيميّه توسّط محمّد بن عبد الوهّاب در سرزمين نجد و هماهنگى با محمّد بن سعود حاكم «دِرعيّة»، در سال 1157 آغاز گرديد، كه با نبردهاى خونين بر سواحل خليج فارس و تمامى منطقه حجاز سلطه يافتند.
خاندان سعود به ترتيب يك دوره 75 ساله، قدرت را در اختيار داشت

قبولی اسلام اهل سنت

آيا اسلام اهل سنت پذيرفته است؟

درباره اهل سنت، حقانيت و عدم حقانيت اعتقاد آنان را لازم است از وضعيت آنان در آخرت جدا بدانيم، زيرا بسياري از پيروان اهل سنت به گمان اين که راه حق را انتخاب کرده اند و از صحابه و پيامبر پيروي مي کنند بر آن مذهب باقي مانده اند. اما در خصوص حقانيت مذهب اماميه توجه شما را به مطالب زير جلب مي کنيم.
براهين موجود در اين زمينه را مى‏توان به سه دسته كلى تقسيم كرد:
1. براهين عقلى، 2. دلايل قرآنى، 3. روايات پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله.