ادیان و فرَق دینی

فرقه اهل‏ حق

نظر مراجع در مورد اهالي حق و اهل حق يعني چه و چه زماني بوجود آمده اند؟

به نظر علمای اسلام اگر اعتقاد فرقه ای از فرقه های موسوم به اهل حق مخالف با قطعیات اسلام باشد آن فرقه محکوم به کفر بوده واز جرگه مسلمین خارج است؛ ولی اگر انحراف آنها در حدی نباشد که مسلّمات اسلام را انکار کنند جزء مسلمین خواهند بود.
دربین فرقه های اهل حق کسانی هستند که به الوهیت برخی مخلوقات مثل حضرت علی (ع) عقیده دارند، اینها یقینا کافرند ، در بین آنها گویا کسانی هم هستند که به الوهیت مخلوقات قائل نیستند ، اگر اینها منکر دیگر ضروریات دین اسلام هم نباشند مسلمان خواهندبود ؛ لکن به نظر می رسد که بسیاری از اینها منکر ضروریات دین هستند مثلا برخی از آنها شرب خمر را حلال می دانند یا به روزه به آن

ناصبي ها ومعطله ها

منظور از فرقه های معطله و ناصبی چه کسانی هستند و وجه تسمیه اسم این دو گروه چیست و آیا اکنون هم وجود دارند؟ در این صورت در کجا اسکان دارند؟


مــعـطّـلـه :
معطله نام فرقه ای خاصّ نیست بلکه رویکردی نظری درباره صفات ذاتیّه حق تعالی است.
درباره صفات ذاتیّه خداوند متعال دو نظر عمده وجود دارد. نظر اوّل این است که صفات ذاتیّه خدا زائد بر ذات او بوده و عین ذات خدا نیستند ــ چه مفهوماً و چه مصداقاً ــ . پیروان این نظریّه را صفاتیّه می گویند. برخی از قائلان این نظریّه ، صفات زائد بر ذات را ازلی و قدیم می دانند که عبارتند از متکلمین اشاعره و گروهی دیگر این صفات را حادث می پندارند که عبارتند از ، برخی از اهل حدیث و مشبّهه. نظر دوم این است که صفات ذاتیّه خدا مفهوماً متغایر ولی مصداقاً عین هم و همگی عین ذات خدا هستند.

ريشه‏ هاي مسيحيت‏

ديدگاه دانشمندان در رابطه با اعتبار و وثاقت كتاب مسيحيان چيست؟

در قرون اخير عده‏اى از دانشمندان غربى مشاهده كرده‏اند كه بين عقايد مسيحيان و اديان هندى تشابه عجيبى وجود دارد. آنان در مطالعات خود متوجه شده‏اند كه عقايد تثليث، فدا، تصليب و ساير مسائل اعتقادى مسيحيان عيناً در مذاهب بت پرستان وجود داشته، ولى در اعتقادات بنى اسرائيل سابقه‏اى نداشته است.
دانشمندان محقق، حتى در برابر جمله‏هايى از انجيل، عبارت‏هاى مشابه در كتاب‏هاى هندو و بودايى يافته‏اند كه حيرتشان را برانگيخته است.

فرقه‏ هاي شيعه

براى شناخت فرق مختلف و شيعه واطلاعات مربوط به آنها،مرا راهنمايى كنيد

آگاهي دانشجويان عزيز نسبت به فرق مختلف اسلامي از جمله تشيع نيازمند مطالعه و كاوش‏هاي جدي آنان است. در اين زمينه كتاب‏هايي معرفي مي‏گردد:
1- فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، جعفر سبحاني
2- شيعه در اسلام، علامه طباطبايي
3- آيين وهابيت، جعفر سبحاني
4- معالم المدرستين، علامه عسكري
5- رهبري امام علي(ع) در قرآن (ترجمه المراجعات)، سيد شرف الدين
6- آن گاه هدايت شدم (ثم اهتديت)، تيجاني سماوي
7- از آگاهان بپرسيد (فاسئلوا اهل‏الذكر)، تيجاني سماوي
8- نقش ائمه در احياي دين (ج 1 - 7)، علامه عسكري
9- عبدالله بن سبا ج 1 - 3، علامه عسكري
10- شيعه و تهمتهاي ناروا، جواد شري

معرفي اخباريون

در مورد «اخباريون» مي خواستم اطلاعاتي کسب کنم.

اخباريون نقطه مقابل اصوليون(قائلين به اجتهاد در احکام دين) هستند. مؤسسين اين گرايش ميرزا محمد استرآبادي و شاگردش ملاامين استرآبادي هستند. اينها اجتهاد را حرام مي دانند، ظواهر قرآن را حجت نمي دانند و مدعیند که قرآن را فقط امام معصوم مي فهمد و بس.اینها به حجيت عقل نيز قائل نبوده و آن را خطاکار مي دانند. اجماع را هم قبول نداشته و آن را دليل اهل سنت در انتخاب خليفه اول مي دانند. در حالي که هيچ اجماعي بر خلافت خليفه اول واقع نشده است؟