دین شناسی

عبادت یهودیان و مسیحیان

عبادت پيروان اديان ديگر مثل يهود و مسيح چگونه است؟ آيانماز ميخوانند؟

در تمام اديان الهي دستور العمل هاي بندگي و عبادت خداوند، كه به آنها احكام يا شرعيّات گفته مي شود وجود دارد، هر چند از حيث كيفيّت و كميّت متفاوت بوده اند. و از جمله آن احكام، نماز است كه از قوانين شرعي اديان الهي محسوب مي شوند . امّا در رابطه با چگونگي و كميّت نماز و روزه در دين يهود و مسيحيت بايد گفت: نماز مسيحيان به دعا نزديك تر است تا به مجموعه اى از اعمال.

ميخوام شيعه بشوم!

با توجه به مطالعاتي كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه مذهب تشيع از درسترين مذاهب اسلامي است من ميخوام شيعه بشوم لطفا راهنمايي بفرماييد كه چطوري ميتوانم مذهب خود را تغيير دهم منتظر جواب شما هستيم ممنون!

shiea.jpg
شيعه شدن نياز به مراسم رسمي و آداب خاص شرعي و قانوني ندارد. آنگاه كه انسان بر اثر مطالعه و تحقيق و يا از راه دل به حقيقت دست يافت. و به حقانيت امام علي(ع) و يازده فرزند معصومش به عنوان امام و مرجع ديني به منظور اخذ معارف و احكام دين، پي برد و به دنبال اين اعتقاد، آنان را مرجع ديني خود در اعمال و رفتار و احكام و مناسك ديني قرار داد، شيعه شده است و نيازي به اجراي مراسم خاص شرعي و قانوني (نظير غسل تعميد در مسيحيت) نيست.

در اين زمينه مطالعه كتاب هاي زير و ديگر كتب مفيد است:

شاخص هاي حقانيت

شاخص هاي حقانيت چيست وچگونه مي توان حقانيت ودرستي يك دين را باز شناخت؟

شاخص هاى اساسى حقانيت يك دين چهار چيز است:
1. بنياد الهى‏ اصل الهى بودن يك دين از راه هاى زير قابل بررسى است:
1-1 آموزه هاى دين‏ با مراجعه به آموزه هايى كه هر دينى براى خود دارد- چه اين آموزه ها در قالب كتاب مقدس باشد يا گفتارهاى پيامبر آن دينمى توان پى برد كه آيا يك دين، واقعاً دين حق الهى است يا خير؟ در اينجا معقول و منطقى بودن، داشتن هماهنگى و انسجام، پاسخ گويى به نيازهاى ابدى و اساسى انسان، وجود نظام اعتقادى، ارزشى و عبادى هدفمند و مطابقت با سير و سرشت جوهرى انسان، شاخص هايى است كه مى تواند ما را به حق بودن يك دين رهنمون شود.

اصول و فروع دین

اصول دين، فروع دين چيست؟ لطفا توضيح داده و فرق بين اين دو در چيست؟

اصول دين يعني اصول نظري و اعتقادي و به تعبير ديگر، جهان بيني اسلام. اين اصول عبارتند از: توحيد، عدل، معاد، نبوت و امامت.
يك. توحيد
توحيد يعني : ((اعتقاد به وحدانيت و يگانگي خداوند در ذات , صفات و افعال خويش و عمل كردن بر اساس اين اعتقاد)) اين تعريف شامل توحيد نظري - كه در مقام اعتقاد است - و توحيد عملي - كه در مقام عمل است - مي شود. توحيد نظري نيز طبق اين تعريف به توحيد در ذات , توحيد در صفات و توحيد در افعال تقسيم مي شود.
توحيد در ذات : يعني اولا ذات خداوند يكتا است و هيچ مثل و مانندي ندارد, ثانيا: ذات او بسيط است و هيچ گونه تركيبي در آن راه ندارد.

راه اثبات حقانیت دین

علت سالم ماندن جسد بعضي قديسان مسيحي وكاتوليك چيست ايا نشانه حقانيت انها نيست

احتمالاً منظورتان جسد برنادت است.
به مطلب زير دقّت فرماييد: