خدا شناسی

خدا کیست؟

خدا کیست؟


فكر و انديشه بشر, به ذات غيبي او راه ندارد و به جز تحير و سرگرداني يا انحراف و ضلال , بهره ديگري نخواهد داشت . ذات حق كه از آن به «هويت غيبيه»، «غيب ذات»، «مقام ذات»، «مرتبه ذات» و گاهي هم به الفاظ ديگر (مانند «عنقاء» و «غيب الغيوب») تعبير مي شود, وجود صرف است ; هيچ گونه حدي ندارد; از جميع تعينات - چه مفهومي , و چه مصداقي - مبراست ; نه نامي دارد و نه نشاني ; نه اسمي دارد, و نه رسم و صفتي ; نه با اسم يا صفتي مقيد است و نه با عدم آن اسم يا صفت ; نه با تعين خاصي متعين است و نه با عدم همان تعين .

واجب‏ الوجود و ماده

همانطور كه مي دانيم تفاوت مادييون با الهيون در اينست كه مادييون واجب الوجود را ماده يا انرژي مي دانند كه از ازل وجود داشته است، ولي خداپرستان آن را موجودي با شعور و اراده مي دانند كه خدايش مي نامند. لطفا بفرماييد كه چه دلايلي اقامه شده است بر اين كه ماده نمي تواند واجب الوجود باشد؟

زماني اين انگاره راست مي آيد که ويژگي هاي واجب الوجود بر ماده انطباق‏پذير باشد، در حالي که واقعيت چنين نيست. برخلاف آنچه از نظر فلسفی در مورد واجب الوجود اثبات شده است مانند مطلق و ثابت و بسیط و ... بودن ماده داراي ويژگي ها و لوازمي است که همه از جهت امکاني و افتقار و نيازمندي آن به علت حکايت مي نمايد، از جمله:
الف. ماده همواره در حرکت و سيلان است، در حالي که حرکت جز حدوث هاي پياپي و تدريجي نيست و با وجوب وجود ناسازگار است.
ب. ماده مرکب است و مرکب نيازمند اجزاي خويش و متقوم به آنها است. در حالي که هر گونه اناطه و وابستگي به چيزي، حتي به اجزاي داخلي، عقلي، تحليلي و ...

تصور خدا و لیس کمثله شئ

مفاهیمی که ما در ذهن داریم، همگی متخذ از مخلوقات و یا ساخته ذهن خود ماست. چگونه با این مفاهیم می توان خدای لیس کمثله شیئ را شناخت؟ آیا روایاتی از قبیل لا تتفکروا فی ذات الله و یا لا تتکلموا فی ذات الله این موضوع را تأیید نمی کند؟

شناخت خداوند با مفاهيم ذهني، به يك معنا ناممكن و به يك معني امري ميسور است اما شناخت كنه و ذات و صفات خداوند از طريق مفاهيمي ذهني كه خود شناخته ذهن بشر است، امري ناممكن است زيرا مستلزم احاطه محدود بر نامحدود است و اين عقلا و منطقا محال است. اما اين به معناي آن نيست كه انسان هيچ گونه شناخت عقلي و مفهومي از خداوند ندارد به گونه اي كه منجر به تعطيل شناخت خداوند بشود.

نشانه‏ هاي قدرت خدا

نشانه هاي قدرت خدا در آفرينش چيست؟ چند نمونه از قدرت خدا در آفرينش را ذكر كنيد.

برای پاسخ دادن به اين سؤال ابتدا راجع به قدرت خدای تعالی سپس چند آيه از قران را به همراه شرح مختصری از آيات می آوريم.
1- توضيحى راجع به قدير بودن خداى تعالى‏
كلمه قدير يكى از اسماء حسناى خداى تعالى است كه مركز همه قدرتها است.
راغب مى‏گويد:
« كلمه قدرت هر گاه وصف انسان قرار گيرد نام هيئتى براى انسان است كه با آن مى‏تواند كارى را كه مى‏خواهد انجام دهد. و چون خداى تعالى با آن وصف شود،معناى عاجز نبودن را مى‏دهد.

فلسفه لزوم شناخت خدا

خيلي وقت ها انسان مي داند که کار درست کدام است و مي داند که بايد آن را انجام دهد و در صورت انجام ندادن آن ضررهاي دنيوي يا اخروي مي کند. حال اگر از اين فرد بپرسيم که چرا اينکار درست را انجام دادي مي گويد چون اينکار درست است و بحثي از خدا به ميان نمي آورد. مي خواستم بدانم که اعتقاد به خدا يعني چه و ما بايد اعتقاد داشته باشيم که خدا چيست تا اعتقادمان درست باشد؟ آيا حتما بايد برويم و کلي کتاب ديني بخوانيم تا بفهميم خدا کيست و چه گفته و کلي چيزهاي ديگر تا در انتها بتوانيم کار درست را انجام دهيم؟ در صورتي که قبل از اينها هم مي شد کار درست را انجام داد. در ضمن مي خواستم بدانم آيا ممکن است کسي همواره کار درست را انجام دهد ولي اعتقادش مشکل داشته باشد؟ من که فکر مي کنم هر کس با مراجعه به خويش و درست فکر کردن مي تواند بفهمد کدام کار درست است حال آيا انجام اين کارهاي درست براي شخص کفايت مي کند و يا بايد روش هاي اثبات وجود خدا و اثبات خيلي چيزهاي ديگر را با صرف وقت زياد به دست آورد؟

در اين که ما برخي از خوبها و بدها را تشخيص مي دهيم حرفي نيست. اما اين گونه نيست که ما بتوانيم همه خوبها و بدها را تشخيص دهيم. ما فطرتا مي دانيم که عدالت خوب و ظلم بد است؛ مي دانيم که راستگويي خوب و دروغ بد است؛ مي دانيم که شجاعت خوب و ترسو بودن بد است؛ مي دانيم که عالم شدن خوب و جاهل ماندن بد است. اما فطرتا نمي دانيم که اطاعت از والدين واجب است؛ فطرتا نمي دانيم که بي بندوباري جنسي بد است. اگر دين به ماامر نمی کرد که از والدين اطاعت کنید- حتي اگر دستورشان بر خلاف ميل شما است- ما نمي دانستيم که اطاعت از والدين واجب است.