خدا شناسی

خدا در كتب اهل سنت

خدا در کتب اهل سنت مخصوصا صحاح سته چگونه معرفي شده است؟( توضيح کامل و جامع)

خدا در صحاح

با مطالعه صحاح به روایاتی برمی خوریم که نسبتهایی به خدا نسبت داده اند که نه عقل پذیرای آنهاست نه عقل تاییدشان می نماید . ما در این نوشتار به گوشه ای از آنها اشاره می کنیم.

آفرينش خدا

اگر کسی سؤال کند خدا رو چه کسی آفريده چه توضيحی بهش بدهيم؟ چطور شخص را قانع کنيم؟

اينكه «هر موجود و معلولى علت مى‏خواهد»، با ملاك است، نه بدون ملاك؛ چنان‏كه حكيمان اسلامى، بابى را در اين خصوص مطرح و آن را به «ملاك احتياج به علت» معنون ساخته‏اند.

مادي نبودن خدا

چطور مى‏توان عدم ماديت خدا را اثبات كرد؟

موجود مادى چيزى است كه به نحوى قابل لمس و احساس باشد و جايى را پر كند؛ مانند خورشيد، درخت، هوا، نور و... . خدا مادى نيست؛ چون ماده محدود است و هر چه بزرگ باشد، باز هم پايان‏پذير است. وسعت عظيم‏ترين كهكشان‏ها، سرانجام انتهايى دارد و بزرگ‏تر از آن را هم مى‏توان تصور كرد. اما خداوند محدود نيست؛ بلكه كمال مطلق و بى‏نهايت است؛ و گرنه در او نقص و احتياج راه پيدا مى‏كند.<BR/>  همچنين ماده مركب است؛ يعنى، از ذرات، اجزا، عناصر و اتم‏هايى تركيب شده است و اين اجزا قابل تفكيك و تقسيم است و هر مركب به اجزاى آن و به اين تركيب نيازمند مى‏باشد و هر جزئى، از ديگر اجزاء بر كنار است.