قضا و قدر

شقاوت انسانها قبل از تولد

در کتاب سخنان چهارده معصوم(ع) تأليف آقاي علي مشکيني اردبيلي خواندم که البته با عرض پوزش «بچه زنا به اهل بيت(ع) انس نمي گيرد و مهر اهل بيت(ع) در دلش نمي نشيند» يا در جاي ديگري از اين کتاب خواندم که «با زناني که دراز و لاغر هستند ازدواج نکنيد» و غيره. حال سؤال من اين است با توجه به اينکه انسان مختار است و خداوند عادل، آيا شخصي که با زنا متولد مي شود به علت گناه والدين محکوم به ذلت است يا اينکه چون خداوند مي دانسته که ذليل مي شود او را در چنين خانواده اي قرار داده است و يا چيزهاي ديگر و در مورد زنان نيز سؤالم همانند اين است؟

الف: در ابتدا توجه به اين نکات ضروري است:
درباره فرزند نامشروع (ولدالزنا) از دو ديدگاه سخن مى‏توان گفت:
1- ديدگاه كلامى: در اين ديدگاه به اين گونه مسائل پرداخته مى‏شود:
الف) آيا ولدالزنا مى‏تواند مانند ديگران مراتب كمال انسانى را طى كند؟ يا اصلاً نمى‏تواند؟ و با طى مراتب كمال براى او ممكن ولى مشكل‏تراست؟
مشهور متكلمين وجه سوم را پاسخ مثبت مى‏دهند.
ب ) آيا اين نقصان براى فرزند نامشروع ظلم از ناحيه خداوند به او نيست؟
پاسخ متكلمين مركب از دو جزء است:
اولاً: ظلمى اگر هست از ناحيه زناكار است نه خداوند.

معناي بداء

در مورد کلمه «بداء» توضيح دهيد.

بداء اسم است از بدأ به معناى ظاهر شدن كه در معناى اسمى به معناى «ظهور» است .بداء يكى از معتقدات خاص شيعه است كه ايمان به آن توصيه شده است و اهل سنت چون معناى آن را نفهميدند با آن به مخالفت پرداخته اند. «بداء» در اصل به معناى «آشكار شدن چيزى از كسى است» و معناى اصطلاحى «بداء» چنانچه از روايات خاندان وحى (سلام الله عليهم) رسيده و بنابر تفسير شيخ مفيد از بزرگترين علماء متقدم و علامه طباطبائى از بزرگان علما معاصر شيعه به معناى «آشكار شدن امرى از خداوند متعال است» امرى كه براى انسان‏ها مجهول بوده و خلاف آن را تصور مى‏كردند.

تقدير و تدبير

مي خواستم بدونم نظرتون در مورد تقدير خدا و تدبير انسان چيه؟ و براي اين ها چند درصد قائليد؟

بحث تقدير الهي و تدبير انسان در واقع همان بحث مجبور يا مختار بودن انسان و حدود آن است. و اين که در صورت مختاربودن ما تا چه حد مختاريم، آيا کاملا مختاريم و اراده و تقدير و علم خداوند هيچ نقشي ندارد و يا اينکه چنين نيست بلکه اراده خداوند نيز حضور دارد.
دراين باره بايد گفت که خداوند انسان را به صورتي خاص آفريده است بدين گونه که انسان موجودي است که مي تواند خود امري باشد و اموري را به خود منسوب کند و اين هم به خاطر اختياري است که به او اعطا شده است اما اين اختيار انسان هم مانع اين نيست که خداوند و اراده اش تا انسان باشد و پس از آن و مورد افعال او هيچ نقشي نداشته باشد.

روزي انسان در مال دزدي

آيا امکان دارد خدا روزي کسي را در مال دزدي قرار داده باشد؟ لطفا توضيح دهيد.

آنچه از روايات به دست مي آيد آن است که خداوند روزي بندگان را مي رساند؛ اما برخي آن را از راه حرام طلب مي کنند. ناگفته نماند رزق و روزي آن مقداري است که انسان از آن بهره مند مي شود نه آن مقدار که به دست مي گيرد. بنابراين چه بسا اموال فراواني از راههاي مختلف به دست آورد ولي براي خودش نماند.

سرنوشت دست ماست يا خدا؟

تقدير چيست؟ آيا ما با وجود اين كه سرنوشتمان از مدت ها قبل معلوم است و مشخص شده است كه در هر زماني چه كار خواهيم كرد اختيار را خواهيم داشت؟ چرا خداوند مقدر مي كند كه بنده اش گناهكار باشد و به جهنم برود در حالي كه خود مي گويد بنده اش را دوست دارد؟ اصلا سرنوشت دست ماست يا خدا؟

تقدير دو معنا دارد:
1- تقدير علمى:
يعنى «سنجش اندازه» مقصود از تقدير علمى خدا اين است كه: خدا مى‏داند كه هر چيزى در هر زمان و هر مكان به چه صورتى تحقق مى‏يابد. به بيان ديگر تقدير علمى خدا يعنى علم خدا به فراهم شدن مقدمات، اسباب و شرايط پيدايش پديده‏ها و در پى آن رخ نمودن آنها.