قضا و قدر

اراده تكويني خداوند

آيا خداوند در مسائل تکويني خود تغييري مي دهد؟ مثلا من دوست دارم مثل خيلي ها از قد بلند و هيکلي مناسب برخوردار باشم آيا با دعا کردن مي توانم به چنين خواسته هايي برسم يا نه؟

نظام هستي، نظام علت و معلول و اسباب و مسببات است، به اين معني كه هر پديده و هر چيزي برخاسته از علتي خاص است، از سوي ديگر تخلف معلول از علت تامه خود محال است مگر اينكه علت جديدي ايجاد شود و علت تامه قبلي زايل گردد.
خصوصيات ظاهري انسان مانند قد،‌ رنگ و شكل و ...

قضا و قدر و توکل

چه جوری می تونم به موضوع توکل بر خدا و قضا و قدر الهی يقين پيدا کنم؟

انسان نمي تواند در کارها بر خداي تعالي توکل حقيقتي داشته باشد مگر اينکه يقين کند که جز خداي کسي فاعل و مؤثر در اين عالم نيست. و منشأ هر موجودي و هر فعلي از خلق و روزي، و عطاء و منع، و غني و فقر، رحمت و بيماري، و عزلت و ذلت و مرگ و زندگي ... و هر چيزي که نامي دارد، يگانه مبدع و مخترع آن خداي تعالي است که هيچ شريک را نيازي براي او نيست. انسان بايد اين را نکته را کشف کند و به يقين دريابد.

مشیت الهی و تلاش و کوشش

اينكه خدا هر كس را بخواهد وسعت روزى و هر كس را بخواهد تنگى روزى‏مى دهد پس تاثير تلاش و كوشش انسان چه مى‏شود؟

اين آيات نافي اختيار و تلاش انسان نيست. در تفسير اين آيات بايد ابتدا درك درستي از «خواست خدا» داشت. مسلماً خواست خداوند گزاف و دلبخواهي نيست؛ بلكه خواست او همان سنت‏هاي كلي حاكم بر هستي است و يكي از سنت‏هايش نتيجه‏گيري از تلاش‏هاي معقول است.

رزق و روزي

اينکه خداوند روزی را تکفل کرده شرح دهيد.

مقدمه اول:
رزق و روزى كه خداوند آنرا بعهده گرفته و ضمانت كرده عبارتست از سهم و نصيبى كه بايد به مخلوقات برسد تا بتوانند به وجود و بقاء خود ادامه دهند. البته تعهد و ضمانت الهى و رزاقيت و روزى‏رسانى كه بذات اقدس پروردگارنسبت مى‏دهيم با تعهدات و ضمانت‏ها و تكفل‏هاى انسانى متفاوت است. اينكه در قرآن كريم آمده: «و ما مِن دابة فى‏الارض الا على الله رزقها؛ رزق و روزى هر جنبنده‏اى بر عهده خداونداست» (سوره هود، آيه 6).