قضا و قدر

قضا و قدر و اجل معلق

چرا حوادثي که اتفاق مي افتد مثلا تصادف و کسي مي ميرد مي گوييم پايان عمرش بوده اگر ترمز مي گرفت يا انحراف به چپ نداشت نمي مرد؟ يا اگر من الان خودم را بکشم مي گويند پايان عمرش هست اگر نکشم مي گويند خواست خداست؟ در اثر خواب آلودگي راننده اي چند نفر بي گناه مي ميرند، قضا و قدر چگونه است؟

Maad03.jpgهمه موجودات و حوادث و پديده‏هاى جهان، مطابق اراده ازلى و قضا و قدر الهى انجام مى‏شود. قضا و قدر الهى نيز به اين تعلق گرفته كه هر موجود و پديده‏اى از راه علل و اسباب خاص خودش به وجود بيايد يا از بين برود و مسأله مرگ و ميرها نيز طبق ناموس خلقت و نظام علّى و معلولى پديد آيد. به طور كلى مرگ و مير دو نوع است: يكى اجل مسمّى، و دوّم اجل معلّق يا غير مسمّى.

رابطه ی شب قدر و جبر و اختیار

اگر در شب قدر، مقدرات معيّن مى گردد؛ پس تلاش و اختيار انسان چه معنا دارد؟

Qadr-Jabr-Ekhtiar.jpgاينكه مى گويند: در شب قدر همه مقدرات تقدير مى شود؛ بدين معنا است كه قالب معين و اندازه خاص هر پديده، به طور روشن اندازه گيرى مى شود. البته اين اندازه گيرى، بر اساس شرايط و موانعى است كه پيش مى آيد و با ملاحظه اختيار و قابليت انسان شكل مى گيرد.

معنا و ماهيت حقيقى شب قدر

معنا و ماهيت حقيقى شب قدر چيست؟ اين شب چه اهميتى دارد؟

Mana-MahiateShabe-Ghadr.jpg«قدر» در لغت به معناى اندازه و اندازه گيرى است.[1] «تقدير» نيز به معناى اندازه گيرى و تعيين است.[2] در اصطلاح «قدر» عبارت است از: ويژگى هستى و وجود هر چيز و چگونگى آفرينش آن[3]. به عبارت ديگر، اندازه و محدوده وجودى هر چيز «قدر» نام دارد.[4]
بر اساس حكمت الهى در نظام آفرينش، هر چيزى اندازه اى خاص دارد و هيچ چيز بى حساب و كتاب نيست. جهان حساب و كتاب دارد، بر اساس نظم رياضى تنظيم شده و گذشته، حال و آينده آن با هم مرتبط است.

شب قدر و اختیار انسان

آیا ثبت تقدیرات امور در شب قدر با اختیار انسان تعارض ندارد؟
شب قدر و سرنوشت يک سال سرنوشت يا به تعبير درست، عاقبت حقيقي(اخروي) هر کسي در گروه پاسخهايي است که او به امتحانات الهي مي دهد. و آن به آنِ زندگي ما سوالات امتحاني خداست، که گاه بين آنها سوالات امتحاني بزرگ و اساسي نيز وجود دارند؛ که مردم اغلب خيال مي کنند فقط همينها امتحان خدا هستند. آنچه در شب قدر نازل مي شود، سوالات امتحاني يک ساله ي ماست، که بيرون از اختيار ما هستند. اصل سوالات در دست ما نيست بلکه از طرف خداوند متعال طرح مي گردند؛ البته با توجّه به گستره ي وجودي ما و امکاناتي که در اختيار داريم.

عزت و ذلت و قضا الهی

درايه قل اللهم مالك الملك..كه خدامي گويد عزت و ذلت دست من است به هر كس بخواهم مي دهم دراينجا معنا و مفهوم قضا و قدر چطور قابل فهم مي شود؟

اختيار انسان هم جزئي از قضا و قدر الهي است؛ يعني او مقدّر كرده كه اختيار انسان علّت ناقصه ي براي امور باشد.

كسب عزّت هم اختياري است.

خداي متعال نيز راههاي كسب عزّت را بيان داشته اند.

لذا هر كس از اين راهها وارد شود، مرضيّ خدا قرار مي گيرد و وقتي مرضيّ خدا شد، خدا به او عزّت مي دهد؛ و هر كس از اين راهها وارد نشد، مغضوب خدا مي شود و ذلّت نصيبش مي شود.

فرمود: « مَنْ كانَ يُريدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَميعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ»