راه های ارتباط با خدا

راه های رسیدن به خدا

راه های رسیدن به خدا چه هستند؟


آشنايى و نزديكى بيشتر با خدا از راه‏هاى متعددى امكان پذير است؛ از جمله: الف) سير و مطالعه در جهان (آيات آفاقى و انفسى)؛ از ديدگاه عاِلم هر جزء عالَم نشانه و آيتى از خداى حكيم است. به قول سعدى:

آفرينش همه تنبيه خداوند دل است دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار،
ب ) مطالعات فلسفى و تأملات عقلانى، ج ) عرفان نظرى و عملى و كشف و شهود باطنى از طريق تصفيه نفس انجام رياضات شرعيه و پالاييدن دل از زنگار هواها و تعلقات دنيوى.

حس دروني درباره خدا

شنيده ام كه عده اي معتقد به اين هستند كه خدا را فقط بايد با حس دروني شناخت. اسم اين گروه را به خاطر ندارم و فقط در اين حد مي دانم كه حس را در شناخت خدا بسيار دخيل مي دانند. لطفا مقداري در مورد عقايد آنها توضيح دهيد.


در پاسخ به اين پرسش به چند نكته اشاره مي شود:
1. منظور از «حس دروني» چيست؟ اين پرسش اساسي بايد روشن گردد تا قسمت دوم پرسش پاسخ داده شود:
مقصود از «حس دروني» همان راه «دل» يا «فطرت» است. انسان داراي دو بعد وجودي است:
الف. بعد عقل و خرد:
كاركرد اين بخش از وجود انسان تفكر و انديشه ورزي است كه سر و كارش با مفاهيم مي باشد.
ب. بعد احساسات و گرايش ها:
خواستگاه اين بخش از انسان، «دل» و «قلب» مي باشد. اين بعد از وجود انسان جايگاه احساسات و عواطف و گرايشات متعالي مي باشد.

شناخت دروني انسان به خداوند

يكي از راه هاي شناخت دروني خداوند را اينگونه بيان مي كنند كه: در درون انسان ميل به پرستش خداوند و خضوع و خشوع در مقابل يك موجود برتر و كامل وجود دارد و از آنجا كه نيازهاي دروني انسان در خارج همگي پاسخ داده مي شوند، فلذا خداوند اثبات مي گردد.<BR>سؤال من در مورد قسمت دوم اين استدلال است. اينكه مي گويند هر ميلي كه در انسان وجود دارد، يك پاسخگوي نياز در خارج وجود دارد. اما چرا چنين است؟ با ديدن چند نمونه نمي توان حكم كلي در مورد تمام نياز هاي انسان داد؟ (استدلال استقرايي ناقص است.) آيا دليلي وجود دارد كه هر ميل دروني انسان يك ارضا كننده خارجي دارد؟
برهاني که حضرت عالي به آن اشاره نموده ايد به اشکال گوناگون مطرح شده است و همه آنها به نوعي متکي بر يک دريافت فطري هستند. ادعاي اين قبيل براهين اين است که مفاهيمي مثل اميد، حب، عشق، اراده، ميل و احتياج مفاهيمي اضافی هستند و مفاهيم اضافي بدون مضاف اليه و متعلق معني ندارند. بنابراين از وجود هر کدام از اين امور وجود متعلق آنها نيز لازم مي آيد.

شناساندن خدا به كودك

جواب سؤالی که سؤالش اين که خدا کيه و يا چيه و يا کجاست رو برای بچه زير 8 يا 10 سال سن چطوری بايد داد؟

مجموعه سؤالات شما که در برگيرنده اساسي ترين موضوعات ديني است امروزه تحت عنوان تربيت اعتقادي بررسي مي شود که اين عنوان يکي از شاخه هاي تعليم و تربيت است و پاسخ تفصيلي به همه آنها نياز به تدوين يک پايان نامه دارد بنابراين در اين مجال کوتاه ما صرفا به چند نکته اساسي در اين باره اشاره مي کنيم و جواب کامل و تفصيلي را به منابع موجود در اين موضوعات ارجاع مي دهيم.
1.

راه‏هاي شناخت خدا

راه هاي شناخت خدا چه از طريق مطالعه و چه عمل، چه هستند؟


بهترين راه رسيدن به معرفت خداوند سير و سلوك است. البته اين امكان كه بخواهيم تمامي جزئيات برنامه سير و سلوك به سوي خداي تعالي را شرح دهيم، واقعا نيست، آنچه در ذيل، به عنوان پاسخ، خدمت شما ارسال مي شود، خلاصه و بيان كلي راه آشنايي با خداوند است، آشنايي با جزئيات راه را بايد در طي مطالعات فراوان و توسط اساتيد اخلاق و عرفان بيابيد. ما به سهم خود مي كوشيم تا در اين زمينه تا حدودي راه گشا باشيم.
هدف عرفان و سلوك الي الله، معرفت و وصول به خداوند است.