راه های ارتباط با خدا

نقصان خداشناسي فطري شخصی

يه سؤالي برام پيش اومده اونم اين که در بحث اثبات ذات خدا از فطرت استفاده کرد يعني با توجه به فطرت خودمون خدا را اثبات کنيم. مي خواستم بدونم اين روش چه ايرادهايي دارد در واقع چه کمبود هايي در اثبات دارد؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: اگر چه راه فطرت بهترين و لذت بخش ترين راه هاي خداشناسي است و در اکثر مردم اين راه فطرت وجود دارد-به ويژه در شرايط سخت و بحراني زندگي، فطرت انسانها شکوفا مي شود.
براي اثبات وجود خدا و خداشناسي ادله اي فراوان وجود دارد که برخي از آنها براساس فطرت تبيين شده است.
البته فطرت تنها راه خداشناسي نيست و راه هاي ديگري همچون برهان نظم و براهين عقلي همچون برهان عليت، برهان وجود و امکان و ... نيز مي تواند انسان را در شناخت خداوند کمک کند.
يكي از راه هاي خدا شناسي برهان فطرت است:

چگونگی بدست اوردن توحید از راههای عملي و يا قلبي

چگونه مي توانم از اصول دين، توحيد را بدست آورم و از لحاظ عملي و يا قلبي و تئوري به خوبي بلد شوم چه کتاب هايي بهتر هست و کلا چه برنامه اي را پيشنهاد مي کنيد.

در آغاز پاسخ درباره توحيد گفتني است در هيچ علمي مانند عرفان به توحيد پرداخته نشده است. به طور كلي موضوع عرفان اسلامي توحيد است، چه توحيد نظري كه تحت عنوان عرفان نظري بدان پرداخته مي شود و چه توحيد عملي كه با عنوان عرفان عملي پي گيري مي گردد. سير و سلوكي هم كه عارف پيشنهاد مي كند چه سير و سلوك نظري و چه عملي، براي رسيدن به توحيد است و آخرين مقام و منزلي كه عارف مي رسد منزل توحيد است. درك عميق تمامي ابعاد توحيد هستي نياز به فرصت، دقت و تامل فراوان و گذراندن عمر در اين مسير است و صرفا با يك تعريف و تقسيم قابل وصول نيست.

خداشناسي و رياضيات

مي خواستم بدونم که خدا و رياضيات چه جور به هم رابط پيدا مي کنند؟ علم و دانش براي رسيدن به خدا و شناخت معبود يکتاست؟ من 8 سال (سه سال دبيرستان + 5 سال دانشگاه) رياضي خوندم و رشتم رياضي محض هست. توي اين سال ها نتونستم ارتباطي بين رياضي و خدا پيدا کنم. البته به نظرم در آفرينش تا حدودي رسيدم. ولي اين را مي توان از طريقه ديدن و بدون هيچ علمي فهميد. مي خواستم اگه شما ارتباط بين رياضي و خالق هستي رو مي دونيد من رو در اين مورد آگاه کنيد تا من هم بتونم متقابلا به دانش آموزم بگم تا آنها با لذت بيشتري اين رشته رو در آينده ادامه بدن.

گفتني است روش علمي که از طريق حس و تجربه به مشاهده جهان مي پردازد يکي از راه هاي شناخت خداوند است. زيرا که قوانين هستي و نظم حاکم بر هستي خود بهترين شاهد بر وجود حقيقتي است که جهان را تدبير مي کند البته نبايد به روش تجربي-علمي بسنده کرد زيرا عالم هستي ابعادي فراتر از عالم ماده و حس دارد.

روش شناخت خدا و برتري دين اسلام

خواهشمند است مطالب ارسالي بيشتر در مورد دلايل اثبات وجود خدا و پذيرش دين اسلام به عنوان بهترين دين باشد.

در اين زمينه توصيه مي كنيم كه براي خود يك سير مطالعاتي داشته باشيد و اولين مرحله آن را خدا شناسي قرار دهيد. چون دين شناسي هم با خدا شناسي آغاز مي شود. اول الدين معرفت الجبار. ابتداي دين خدا شناسي است. البته گفتني است كه شناخت خداوند همراه با شناخت توحيد او است و بدون وصف توحيد اين شناخت محقق نمي شود.
براي آشنايي شما با اين مرحله منابعي را معرفي مي كنيم كه اميد است مورد استفاده قرار بگيرد.

روش شناخت خداوند:
ما براي شناخت خداي متعال سه راه در پيش روي خود داريم كه به صورت مرحله اي طي مي شوند.

خداگرايي فطري و غفلت از ان

با توجه به اينكه اعتقاد به خدا امرى فطرى است وانسان فطرتا خداجوست،چرا برخى افراد از خدا غافلند؟

الف) فطري بودن خداشناسي موجب سلب اختيار از انسان ها نخواهد شد. ب) در انسان غرائز و فطريات مختلف ديگري وجود دارد كه گاهي اهتمام بيش از حد به يكي و بي توجهي به ديگري موجب كم يا بي‏اثر شدن آن مي‏گردد كه از آن تعبير به «خمول فطرت» مي‏شود. ج) گاهي وجود برخي از شبهات موجب مي‏شود بديهي‏ترين چيزها مورد انكار قرار گيرد. چنان كه در تاريخ فلسفه مي‏بينيم برخي حتي در اصل «وجود» و در «امتناع تناقض» كه بديهي‏ترين قضايا وام القضاياست ترديد كرده‏اند. شناخت هاي فطري نيز گاه در اثر برخورد با شبهاتي توسط كساني كه قادر به حل آن نبوده‏اند مورد انكار قرار گرفته است.