راه های ارتباط با خدا

پيشينه ماه رمضان

«رمضان» يعنى چه و آيا ماه رمضان و روزه گرفتن، در اديان گذشته نيز وجود داشته است؟ فرق روزه مسيحيان و يهوديان با مسلمانان چگونه است؟

ramazan.gifبرخى «رمضان» را از «رمض» مشتق مى دانند كه به معناى تافته شدن سنگ ها، از شدّت گرما است و چون وجوب روزه در ماه رمضان، مصادف با شدّت گرما بوده است، نام اين ماه را رمضان گذاشته اند. به يك تعبير ماه رمضان، ماه سوزاندن گناهان و بلكه بالاتر سوزاندن نفس آدمى است كه انسان خام را پخته مى كند تا حجاب انانيت و خود خواهى از ميان برداشته شود.

اعمال شب قدر

براى شب قدر و انجام دادن بهترين كارها، چه توصيه عملى داريد؟

يك. توجه به اهميت شب قدر
خداوند متعال در قرآن مجيد، خطاب به رسول گرامى اسلام درباره ماه مبارك رمضان مى فرمايد: «ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم؛ ولى تو چه مى دانى كه شب قدر چيست؟ در فضيلت شب قدر همين بس كه با فضيلت تر از هزار ماه است» و اين تشبيه، حاكى از برابرى؛ بلكه برترى يك شب با يك عمر است و خود عدد هزار، نشان از كثرت و مبالغه در عظمت و شأن دارد.
در شب قدر، سرنوشت انسان رقم زده مى شود[1] و اگر كسى اين را بداند، مراقبت بيشترى در استفاده صحيح از اين فرصت گران بها خواهد كرد.
دو. توبه

دعاى سحر

در دعاى سحر ابتدا از بهترين نعمت الهى درخواست مى كنيم (من بهائك بابهاه)؛ آن گاه مى گوييم: همه نعمت هاى تو يكسان است (و كل بهائك بهى) و... چنين چيزى چگونه ممكن است؟ دعاى سحر از كدام امام است؟ مهم ترين هدف آن چيست؟

«دعاى سحر» چشمه معرفتى است كه از قلب سرشار و علم و محبت بى كران امام باقر عليه السلامجوشيد و بر زبان حق گوى او جارى گشته است و به وسيله امام رضا عليه السلامنقل شده است. اين دعا در سحرگاهان ماه رحمت و ضيافت الهى، زينت بخش محمل دل سوختگان و شمع بزم مناجاتيان شب زنده دار است.
حضرت باقر عليه السلام در عظمت و ارزش اين دعا مى فرمايد: «اگر مردم به اهميت و بزرگى خواسته هايى كه در اين دعا آمده و سرعت اجابت آنها در حق خواننده اش، پى مى بردند، براى دست يافتن آن با شمشير با يكديگر مى جنگيدند»[1].

پرستش و نیایش

لطفا نيايش و ستايش و پرستش را شرح دهيد.. و با مثال بگوييد اگربرای دیگری چنین كاري انجام دهيم به معني ان است كه براي خدا شريك قائل شديم؟

2001.jpgنيايش يعني دعا و طلب حاجت؛ يعني اظهار نياز كردن به شكل دعا. احتمالاً اصل آن، نيازش بوده است كه به مرور زمان، تبديل به نيايش شده است. ـ ستايش يعني ستودن، يعني مدح نمودن، يعني تحسين كردن، يعني خوبي ها و زيبايي هاي كسي يا چيزي را ذكر كردن. ـ پرستش يعني در خدمت بودن از روي محبّت، اظهار بردگي و بندگي از روي ميل و رغبت، نمودار كردن حالت شيفتگي و سرسپردگي نسبت كسي يا چيزي. بر اين اساس، اگر كسي شيفته و بنده ي مال يا مقام يا شهوت يا ...

مراحل خداشناسي

لطفا بفرمائيد قدم هاي اوليه خداشناسي چيست؟

روش شناخت خداوند:

ما براي شناخت خداي متعال سه راه در پيش روي خود داريم كه به صورت مرحله اي طي مي شوند.

مرحله اول شناخت او با آيات آفاقي و انفسي است. اين همان راه شناخت خداوند از طريق نشانه هاي او در طبيعت و روش تجربي است و لازم است كه انسان در ابتداي راه شناخت از طريق شناخت طبيعت و نشانه هاي تكويني و و همچنين مطالعه آيات تدويني قرآن كريم به معرفت خداي متعال دست يابد.

البته شناخت خداوند منان با آيات انفسي مفيدتر است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) چون معمولاً با اصلاح صفات و اعمال نفس همراه است.