توحید

شبهه چندخدايي

در جواب اين شبهه چه بايد گفت: چه اشكالي دارد كه خدا يا خدايان ضعيف تري در كنار خدا باشند كه نتوانند اعمال قدرت كنند ولي قدرت استقلالي داشته باشند؟

پرسش از وقوع هر امري فرع بر امکان عقلي آن است و اگر چيزي عقلا محال بود ديگر سؤال از اين که اگر واقع شود چه مشکل و محالي لازم مي آيد معنا نخواهد داشت. عقلا اين که 2 + 2 بشود 5 محال است و چيزي که في نفسه محال بود واقع نخواهد شد و ديگر اين سؤال که اگر واقع شود مستلزم چه امر محالي است زمينه ندارد.

تعريف توحيد

اين توحيد رو لطفا براي ما توضيح بدهيد ما نتواستيم اين توحيد رو بفهيم لطفا با يک مثال اجتماعي و روزمره اگر مي شود توضيح بدهيد تا براي ما قابل فهم باشد.

تعريف توحيد: شيخ مفيد در تعريف توحيد گويد: خداوند عز و جل در الهيت و ازليت واحد است و هيچ موجودى شبيه او نيست , و هيچ چيز همانند او نخواهد بود, و او در معبوديت يگانه است و ثانى ندارد (اوائل المقالات , 51) و شيخ طوسى گويد: تعريف توحيد اين است كه صانع را واحد و پديدآورنده ء عالم بدانيم و ماسواى او را نفى كنيم (رسالة فى الاعتقادات , در الرسائل العشر, 103). توضيح اينكه: از مجموع گفتار بزرگان در تعريف توحيد فهميده مي شود كه توحيد اعتقاد انسان است به وحدت هستي.

اثبات يگانگي خدا

ما دلايلي را براي وحدانيت خداوند بيان مي كنيم ولي ما كه از عرش خداوند و يا جهاني كه نمي بينيم ديد و شناختي نداريم از كجا معلوم آنچه اثبات مي كنيم در عرش خداوند و يا جهاني كه نمي بينيم واقعي باشد مثلا ما مي گوييم خداوند يكتا است و دلايلي هم براي آن مي گوييم ولي از كجا معلوم كه واقعا خدا يكي است، ما كه آن جهان را نمي بينيم شايد دو خدا هست و دلايلي در اختيارمان گذاشته اند كه ما فكر كنيم خدا يكي است؟( لطفا به زبان ساده اثبات كنيد).

1. اگر بنا شود که ما به درستی استدلالهای عقلی در باب توحید شکّ کنیم ، در مورد تمام استدلالهای عقلی باید شکّ کنیم. چون قالب استدلالهای عقلی همواره یکسان بوده از چند مورد خاصّ تجاوز نمی کنند و تنها محتوای آنهاست که متفاوت است. برای مثال قالب شکل اوّل قیاس برهانی چنین است.
الف ، ب است.
هر ب ، ج است.
پس الف ، ج است.
در این قالب برهانی ، به جای الف و ب و ج ، می توان هزاران امر گذاشته به هزاران برهان دست یافت.برای مثال می گوییم:
عدد چهار ، بزرگتر از عدد سه است.
هر عدد بزرگتر از عدد سه ، بزرگتر از عدد دو است.

معناي لااله الا الله

می گوئیم «لااله الا الله» یعنی نیست خدائی به جز خدا، چگونه است؟

لا اله الاالله توحيد در همه ابعاد آن است.
تعريف توحيد:

توحيد و نفي صفات

در خطبه اول نهج البلاغه از اميرالمؤمنين نقل شده است: «کمال توحيد خدا اخلاص براي اوست و کمال اخلاص نفي صفات از خداست.» چگونه مي توان گفت که کمال توحيد و يگانگي او در گرو نفي صفات از اوست؟

انچه در اين روايت دقيق مورد بحث است توحيد و اخلاص نظري است .