توحید

شک در يگانگي خدا و کافر شدن

من موقع نمازم و مخصوصا وقتی که به تشهد می رسم در موضوع شهادت به وجود خدای یکتا و بدون نقص شک می کنم و می ترسم که واقعیت به گونه اي دیگر باشد لذا از ته دل این خدایی که الان در حال پرستیدنش هستم باور ندارم و در عذابم سؤال من این است که اگر در این حالت از دنیا بروم و خدایی که عموم مسلمانان به آن ایمان دارند درست باشد آیا من کافر حساب می شوم و همیشه در جهنمم یا نه؟ اگر جواب سؤالاتم را نیابم واز دنیا بروم سرنوشتم چیست؟ آیا کافر یا مشرک یا منافق حقیقت را قلبا می دانند و آن را انکار می کنند من جزء کدامم؟


وجود اين گونه وسوسه ها نگراني نداشته باشيد. اين گونه امور در سنين جواني به صورتي گذرا و ناپايدار براي غالب افراد پديد مي آيد و هيچ جاي نگراني نيست، بلکه همين دلمشغولي شما ناشي ايمان شماست. در عين حال لازم است بدانيد که يقين و شك متضايف هستند، يعني به هر مقدار كه به يقين دست مي يابيد از شك شما نسبت به اعتقادات رفع مي شود. بنابراين براي مبارزه با شك در اعتقاد به خداوند بايد مراتب يقين را در خود تقويت نماييد.

يگانگي خدا

چرا مي گوييد خدا يكي است؟

توحيد يعني : ((اعتقاد به وحدانيت و يگانگي خداوند در ذات , صفات و افعال خويش , و عمل كردن بر اساس اين اعتقاد)) اين تعريف شامل توحيد نظري - كه در مقام اعتقاد است - و توحيد عملي - كه در مقام عمل است - مي شود. توحيد نظري نيز طبق اين تعريف به توحيد در ذات , توحيد در صفات و توحيد در افعال تقسيم مي شود. توحيد در ذات : يعني؛
اولا، ذات خداوند يكتا است و هيچ مثل و مانندي ندارد,
ثانيا: ذات او بسيط است و هيچ گونه تركيبي در آن راه ندارد.
توحيد در صفات : يعني صفات خداوند مانند علم , قدرت , حيات و...

ابطال تثليث

لطفا براي من استدلال عقلي -و نه روايتي- واحد و يکتا بودن ذات خداوند و رد عقيده دو يا سه خدايي را به زباني ساده در يک تا دو صفحه بيان بفرماييد.


يگانگي ذات خدا
مفهوم صحيح يگانگى خدا
يكى از معيارهايى كه به عنوان صحت يا بطلان اديان قابل استفاده است و حتى مى توان گفت بهترين معيار در اين زمينه همين است نوع تعريفى است كه يك دين از صفات خداوند ارائه مى دهد. در اين موضوع، بحث توحيد يعنى «يگانگى خدا» بنياد و اساس اين بحث را تشكيل مى دهد. اكنون تلاش مى كنيم در ابتدا با استدلالهاى مختلف، مفهوم صحيح «توحيد» را تشريح كنيم و سپس به طرح ادله يگانگي خداوند بپردازيم.
نخستين و اساسى ترين بحثِ صفات سلبى، همين بحث توحيد است. اين بحث در عين اساسى بودن در انديشه دينى، پرتگاهى خطرناك براى بسيارى از پيروان اديان مختلف بوده است.

واحديت خدا

مقصود از واحد بودن ذات خدا و قائم بودن تمام افعال و صفات به آن، چيست؟


منظور از واحد بودن ذات خدا این است که ذات خدا دومی بردار نیست. یعنی خدا مثل مخلوقات نیست که مشابه داشته باشد یا وجود مشابه برای او ممکن باشد. خدا واجب الوجود است. و واجب الوجود یعنی موجودی که عین وجود است ؛ لذا علّت نمی خواهد ؛ چون علّت ، یعنی وجود دهنده ؛ و موجودی که عین وجود است معنی ندارد که وجود دهنده داشته باشد ؛ موجودی علّت می خواهد که خودش عین وجود نیست ؛ بلکه وجود دارد ؛ مثل انسان و درخت و خورشید که وجود نیستند ولی وجود دارند. یعنی انسان بودن و درخت بودن و خورشید بودن ، مساوی وجود داشتن نیست .

اثبات يگانگي خدا

دلايل يکي بودن خدا چيست؟

توحيد يعني : ((اعتقاد به وحدانيت و يگانگي خداوند در ذات , صفات و افعال خويش , و عمل كردن بر اساس اين اعتقاد)) اين تعريف شامل توحيد نظري - كه در مقام اعتقاد است - و توحيد عملي - كه در مقام عمل است - مي شود. توحيد نظري نيز طبق اين تعريف به توحيد در ذات , توحيد در صفات و توحيد در افعال تقسيم مي شود. توحيد در ذات : يعني اولا ذات خداوند يكتا است و هيچ مثل و مانندي ندارد, ثانيا: ذات او بسيط است و هيچ گونه تركيبي در آن راه ندارد. توحيد در صفات : يعني صفات خداوند مانند علم , قدرت , حيات و...