براهین اثبات خدا شناسی

اثبات وجود خدا و قیامت

لطفا در مورد راه هاي خداشناسي (اثبات وجود خداوند) و اثبات روز قيامت توضيح بفرمائيد و كتاب معرفي نمائيد.


در رابطه با اثبات وجود خداوند دلايل متعددى اقامه شده كه برخى وجدانى (مانند برهان فطرت) برخى علمى (مانند برهان نظم) و برخى عقلى و فلسفى است (مانند برهان محرك اول ارسطو، برهان وجوب و امكان، برهان وسط و طرف، براهين استحاله تسلسل، علل هستى بخش، برهان مشروطيت و اطلاق فارابى، قاعده الشى‏ء ما لم يجب لم يوجد از خواجه نصيرالدين طوسى، برهان صديقين صدرايى و...). هر يك از براهين مذكور مبتنى بر مبانى و مبادى عقلى و فلسفى ويژه‏اى است كه طبيعتا در يك نامه مجال پرداختن به هيچ يك از آنان نيست.

راه های اثبات خدا را از راه های کلامی، فلسفی و عرفانی

راه های اثبات خدا را از راه های کلامی، فلسفی و عرفانی به طور کامل توضیح دهید.

شناخت خداوند مبتني بر تصور صحيح از او است. خداي متعال متن وجود و حيات و قدرت ساري و جاري در تمام هستي است. هيچ ذره اي در جهان هستي نيست كه در باطن و ظاهر آن خداي متعال با وجود، حيات و قدرت و علم و ساير صفات خويش حضور و ظهور نداشته باشد. تمامي پديده هاي جهان، ظهور صفات خداوندي هستند و شما مي توانيد از پس هر پديده و صفت كمالي كه در هستي مشاهده مي كنيد، ذات وجود و خداي متعال را مشاهده نماييد، خداوند، يعني منبع وجود، حيات، علم، قدرت و ساير كمالاتي كه در طبيعت و تمام هستي ظهور و نمود دارد.

اثبات خدا و قران

من به وجود خدا شک دارم. من به اينکه قرآن کاملا از سوي خدا آمده شک دارم. چگونه مي توانيد آن را براي من ثابت کنيد؟ لطفا جواب قانع کننده اي به من بدهيد. التماس مي کنم.

در اينجا بايد ديد منشأ شک در مورد خدا چيست. ابتدا بايد شما يکي از براهين اثبات وجود خدا مثل عليت را بخوانيد، سپس اگر برايتان اشکالي ماند آن را مطرح کنيد تا بتدريج شک و شبهه برطرف و اصطلاح شود. از اين رو بحث عليت از کتاب «براهين اثبات وجود خدا» نگاشته حميدرضا شاکرين تقديم مي گردد در انتظار اشکالات و شبهات شما هستيم. مسأله نزول قرآن از سوي خدا نيز بايد بعد از اتمام بحث از وجود خدا مطرح شود. برهان عليت The Causal Argumentيكى از براهين فلسفى اثبات وجود خدا برهان عليت است.

جاودانگي روح و اثبات خدا

در يکی از کتاب های درسی عمومی دانشگاه با نام انديشه، جاودانگی روح را هدف قرار داده و مقتضای حکمت الهی می داند و از اين طريق می خواهد وی را اثبات کند در حالی که هدف از خلقت تکامل انسان است نه صرف جاودانگی روح آيا به نظر شما عزيزان اين دليل برهان حکمت صحيح است؟

1. بررسی استدلال فوق الذکر در کتاب مذکور وقتی میسّر است که متن آن استدلال یا لااقلّ لمضمون آن برای ما ارسال شده باشد. لذا مطالبی که در ذیل خواهد آمد در تأیید یا ردّ مطالب کتاب مذکور نیست.
2. حکیم کسی است که در مرتبه دانش ، علم او محکم و خلل ناپذیر ؛ و در مرتبه کنش ، فعل او محکم و متقن باشد ؛ و لازمه استحکام یک فعل این است که دارای غایتی نیکو باشد. به عبارت دیگر فعلی حکیمانه است که بیهوده و عبث نباشد.

براهین اثبات خدا و صفات خدا

با سلام سوال من درباره توحيد هست. در كتابهاي دبيرستان براي اثبات وجود خداوند از برهان نظم و برهان عليت استفاده شده. ولي من در جايي خوندم كه اين برهانها به اندازه كافي رسا نيستند.آيا همينطوره؟ و اينكه در قرآن وجود خداوند اثبات نشده بلكه بديهي فرض شده و فقط به اون تذكر داده شده.آيا اينطوره؟ اگه باشه كه از نظر من هم كاملا منطقيه. چون خود قران قراره پيام خدا باشه.وقتي پيامش هست چطور ميشه خودش نباشه كه حالا اثبات بخواد! خوب حالا ما در قرآن راجع به صفات و ويژگيهاي خداوند هم ميخونيم. آيا صفات خداوند مثل عدالت، علم، قدرت و... در فلسفه اسلامي با استدلال اثبات ميشن؟ يا اينكه اونها رو بديهي در نظر ميگيريم؟ در قران چطور ؟

براهين اثبات وجود خدا را به لحاظى به دو دسته تقسيم كردهاند. يك دسته از براهين، مخلوقات را واسطه ى استدلال قرار مي دهند و با كمك مخلوقات به خداوند می رسند. ولى در دسته ديگر از براهين، مخلوقات واسطه ى اثبات وجود خدا نيستند بلكه از خود حقيقت هستى به خدا می رسند. براهين دسته اول را انى و براهين دسته دوم را لمى يا شبه انى خوانده اند.

برهانى را كه اينك در صدد نقل آن هستيم،برهان صديقين از نوع دوم و برهان تقدم و برهان نظم از نوع اول است كه سطح انها پایین تر از براهین صدیقین می باشد

برهان صديقين