براهین اثبات خدا شناسی

برهان نظم و نظريه هيوم

ميگن هيوم شخصي بوده که توانسته برهان نظم رو ابطال کنه! لطفا برام بگيد چطور ابطال شد.

هيوم اشکالاتي را بر برهان نظم وارد ساخته که برخي از آنها وارد نبوده و توسط محققان پاسخ داده شده است . برخي از آنها نيز با استفاده حد اکثري از اين برهان چالش مي کند ، اما اصل برهان را هرگز نمي تواند مخدوش سازد. براي آگاهي بيشتر شما اشکالات هيوم و نقد آنها را از کتاب براهين اثبات وجود خدا در نقدي بر شبهات جان هاپرز نگاشته حميدرضا شاکرين تقديم مي داريم:
هيوم در كتاب خود «محاورات پيرامون دين طبيعى» در گفتگويى بين كلئانتس(41) (مدافع فرضى برهان نظم) و فيلون(42) (ناقد) بر آن مى‏شود كه اين برهان مبتنى بر نوعى قياس بين مصنوعات بشرى و پديده‏هاى طبيعى است.

راه شناخت خدا

چگونه مى‏توان خدا را بهتر شناخت؟

راه‏هاى پيش روى بشر براى خداشناسى، سه قسم است:
الف. راه دل يا فطرت؛ يعنى، هر انسانى به مقتضاى آفرينش و ساختمان اصلى روح خود، خدا را مى‏شناسد؛ بدون اينكه نياز به اكتساب و تحصيل علوم مقدماتى داشته باشد. منظور از فطرت، عقل نيست؛ بلكه مقصود، «دل» است.
عارفان از آنجا كه به نيروى عشق فطرى ايمان و عقيده دارند، در تقويت اين نيرو مى‏كوشند. اگر بخواهيم بدانيم آيا چنين احساسى در آدمى هست يا خير؟
دو راه در پيش داريم:
1. خودمان شخصاً و عملًا، دست به آزمايش در وجود خويش و ديگران بزنيم.

برهان صدّیقین

«برهان صدّيقين» در شناخت خدا به چه معنا است؟

صدّيق، مبالغه صادق است و آن، كسى است كه در اقوال، افعال، نيت‏ها و عهدهايش با خدا و خلق او ملازم صدق است. «2» اين برهان را اولين بار شيخ الرئيس ابوعلى سينا، در نمط چهارم از كتاب اشارات، مطرح كرد و آن را «برهان صديقين» ناميد. از بيانات وى در ذيل اين برهان معلوم مى‏شود كه جرقه‏هاى نخستين چنين برهانى را آيات نورانى قرآن، در ذهن و انديشه او روشن كرده است. «3» محقق طوسى، شارح بزرگ سخنان و آراى ابن سينا، دليل اين نام‏گذارى را چنين گزارش مى‏كند: «از آنجا كه روش قوم از [الهيون‏] راست‏ترين از دو راه [طبيعيون و متكلمان‏] بود، اين قوم را صدّيقين نام نهاده [است‏]». «4»

امکان اثبات خدا با علم ریاضی

اگر ممكن دين را با رياضي اثبات بفرماييد؟يا اشاره اي در اين باره شود ممنون.

موضوع علم رياضی كم منفصل و اعداد است وعلم ریاضی چیزی را اثبات می کند که از مقوله کم منفصل باشد و حال انکه موضوع دین ، خدا محوری است و خدا داخل در مقوله کم منفصل نیست لذا با مستقیما علم ریاضی نمی تواند خدا را و دین را اثبات کند . ولیکن خدا و دین را می توان با دلایل عقلی فلسفی اثبات کرد چنانچه در علم فلسفه بدان پرداخته شده است .
براهین بر اثبات وجود خدا به نحو اجمال چنین است

1ـ تصوّر درست خدا

آيه ميثاق واثبات خداشناسي فطري

چگونه از آيه ميثاق اثبات مي كنيد كه خداشناسي فطري است؟

از آيه ميثاق(اعراف/172) استفاده مي شود که اخذ شهادت بر ربوبيت خداوند متعال از جميع بني آدم بوده است(از خود حضرت آدم تا آخرین انسانی که در لحظه قيامت از دنیا می رود) بنابراين، عالمي که در آن اخذ ميثاق شده است نمي تواند عالم ماده باشد چرا که در عالم ماده همه ذريه، يک جا موجود نيستند. در حالي که ظاهر آيه، به خصوص جمله «قالوا بلي» حکايت از اين دارد که همه بني آدم يکجا شهادت به ربوبيت داده اند.