چگونگی خلقت جهان

مدت زمان خلقت

در ضمن فاصله زماني بين هر روز از ٦ روزي كه خداوند جهان رو خلق كردند چقدره؟

1501022252501241701521901071841571173793223154.jpg
كلمه يوم در لغت عرب به معني مدتي از زمان است و اگر به يك دور گردش زمين دور خود كه نتيجه اش يك ليل و نهار است يوم گفته مي شود از آن جهت است كه اين گردش در مدتي از زمان رخ مي دهد. حضرت علي (ع) مي فرمايند: «الدهر يومان؛ يوم لك و يوم عليك؛ روزگار دو روز است يك روزش به نفع توست و روز ديگرش بر ضد تو». (نهج البلاغه، حكمت 396) در اين روايت كلمه يوم به معني برهه اي از زندگي و دوره اي از دوران عمر به كار رفته است نه به معني يومي كه 24 ساعت است.<