چگونگی خلقت جهان

خلقت خود جوش

در خبر راديو شنيدم دانشمندان در آمريکا شرايط آزمايشگاهي بوجود آوردند که در آن سلول بي جان زنده شده و شروع به تکثير کرده است و اين شرايط در 4 ميليارد سال قبل بوجود آمده است. مي خواستم بدانم آيا اين امر مي تواند دليلي بر بوجود آمدن خود به خود حيات و انسانها و حيوانات بر روي کره زمين باشد؟

1ـ احتمالاً خبری که حضرت عالی شنیده اید ، خبری است که در سطور زیر منعکس می شود.
« بي.بي.سي: محققان براي ايجاد حيات مصنوعي به پيشرفتهايي رسيده‌اند.
گروهی از پژوهشگران آمریکایی با انتشار مقاله‌ای در نشریه « ساینس» دستاورد خود در ساخت آزمایشگاهی رمز «دی.ان.ای» یک سلول باکتریایی با استفاده از مواد ژنتیکی را شرح داده‌اند. به گزارش ايرنا، شبكه ی خبري بي.بي.سي روز شنبه اعلام كرد: اين پژوهشگران اميدوارند با استفاده از ژنوم‌هاي طراحي شده بتوانند در نهايت ، سازواره زنده‌اي را «خلق» كنند كه قادر به توليد سوخت پاكيزه و جذب گاز اكسيد كربن از جو زمين باشد.

مدت آفرينش

در قرآن آمده است که زمين و آسمان در شش روز آفريده شده است، توضيح دهيد که قبل از اين شش روز چه چيزي بوده است؟


1ـ درباره ی خلقت آسمان و زمین در شش روز دو تفسیر از سوی اهل بیت (ع) ارائه گردیده ؛ که هر دو می توانند درست باشند ؛ و چه بسا خداوند متعال در یک آیه خواسته هر دو مطلب را بیان نماید.
در یک تفسیر منظور از آسمان را جوّ زمین دانسته و آن را چنین تبیین نموده اند که زمین ابتدا به صورت مذاب بود و خدا آن را جامد ساخت و آنگاه به آسمان (جوّ) پرداخت در حالی که دودی غلیظ بود و آن را در هفت طبقه تنظیم نمود و آسمان زمین شفّاف و روشن شد.

خلقت خداوند

هر چيزي که به اشخاص داده مي‌شود فقط از جانب خداست؟ امکان دهندگي از جانب شيطان هم هست يا خير؟

برخي مثل ثنويون بر اين عقيده اند که موجودات عالم دو گونه اند برخي خيرند و برخي شر و هر کدام از خير و شر نيز مبداء و خالق جداگانه اي دارند و اساس اين اعتقاد و علت گرايش به آن ،اين بوده که آنها فاعل خير را که داراي عالي ترين صفات و کمالات مي باشد برتر از اين مي دانستند که در کار موجودات موذيه وضاره دخالت داشته باشد لذا مبدا ديگري را در عرض خداوند به عنوان فاعل بديها و شرور در نظر گرفته اند ولي حکماي اسلام اين پندار را باطل مي دانند و معتقدند، يک مبداء بيشتر براي عالم هستي وجود ندارد و ثنويه (پيروان زردتشت)که جهان را به دو قسمت نيك و بد تقسيم كرده اند، و وجود بدي ها و شرور را زائد وزيانبار مي دان

نظام احسن

اين تناقض چگونه پاسخ داده ميشود خلقت ، نظام احسن است خدا نميتواند نظام احسن احسن(بهتر از اين)خلق کند که ضعف خداست يا نظام احسن احسن هست اما خدا نميواند ايجاد کند که باز هم ضعف خداست!

در زبان عربي « احسن احسن » معني ندارد. نظام احسن يعني نظامي که بهتر از او فرض ندارد. لذا اگر کسي نظامي را احسن دانست و ديگري نظامي بهتر از آن را تصوّر نمود ، به اين معنا نيست که نظام دوم ، نظام احسن احسن مي باشد ؛ بلکه نظام دوم مي شود نظام احسن و معلوم مي شود که نظام اوّلي در حقيقت ، احسن نبوده و به غلط احسن شمرده شده است. بنا بر اين تعبير نظام احسن احسن نوعي بازي لفظي است و منطقى و فلسفى را بحث در الفاظ نيست بلکه با معاني کار دارد. آنچه را که شما آن را احسن احسن بلکه احسن احسن احسن احسن ...

فلسفه خلقت تدريجي و دفعي

چرا خلقت ماديات تدريجي است در حالي که خلقت مجردات دفعي؟


وجود، حقیقتی است واحد ولی دارای مراتب ؛ و همه این مراتب نیز بالفعل موجودند. چرا که اساساً وجود ، مساوق و همپایه ی فعلیّت است. وقتی به این مراتب نظر می کنیم ، می یابیم که هر مرتبه از وجود ، یک سری از صفات را در حدّ رتبه ی خودشان دارا می باشند ؛ مثلاً همه علم دارند ، حیات دارند ، اختیار دارند و ... . این گونه صفات ، اوصاف ذاتی وجودند. لذا هر مرتبه از وجود در حدّ رتبه ی خود ، واجد آنهاست. امّا وقتی رتبه دوم وجود را با رتبه نخست ( رتبه ی واجبی) می سنجیم ، می یابیم که دومی صفتی دارد که اوّلی ندارد ؛ که آن صفت عبارت است از امکان یا مخلوقیّت.