چگونگی خلقت جهان

آفرينش جهان از نيستي

خداپرستان معتقد هستند خدا جهان را از نيستي آفريده چگونه عدم مي تواند منشاء وجود باشد و نيستي سرچشمه هستي شود؟


وقتي الهيون مي گويند : خدا عالم را از عدم آفريده است منظورشان اين نيست كه عدم منشاء پيدايش عالم است ؛ بلكه مقصودشان اين است كه عالم نبود و خدا آن را ايجاد كرد .

آفرينش تصادفي

آيا در خلقت, امر تصادفي موجود است؟


با بررسي معناي تصادف و صدفه مي توان دريافت كه كدامين معناي صدفه صحيح و قابل قبول است و كدام يك نادرست.
تـصـادف مـى تواند معانى مختلف يا به تعبير صحيحتر , اصطلاحات گوناگونى داشته باشد و هر اصطلاحى براى خود حكم خاصى دارد كه از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد:
1 - تـصـادف بمعنى نداشتن علت ; اعم از علت طبيعى و غير طبيعى , تصادف به اين معنا از نظر دانـشـمندان مردود است و هيچ دانشمندى كه بتوان نام دانشمند بر او نهاد , نمى تواند تصادف به اين معنى را توجيه كند . و هـر كـسـى كـه تـصادف را درتحولات طبيعى و يا تاريخى بكار مى برد هرگز نمى خواهد بگويد حادثه اى خود بخود و بدون علت بوجود مى آيد .

اولين موجود خلق شده

پيش از انس و جن آيا موجوداتي خداوند را عبادت مي کردند يعني آيا خداوند موجوداتي را براي پرستش خود خلق کرده بود؟(غير از فرشته)

اکثر متکلمین معتقدند که عالم ماده حادث زمانی است ؛ یعنی مبدأ و منتهای زمانی دارد . لذا قبل از این عالم عالمی نبوده ، بعد از آن نیز نخواهدبود؛ امّا فلاسفه ی اسلامی بخصوص طرفداران فلسفه صدرایی معتقدند که ماده ی عالم ــ ماده به اصطلاح فلسفی نه فیزیکی ــ قدیم زمانی است ؛ یعنی ماده همواره بوده و خواهد بود .

مراحل شش گانه خلقت

مقصود از مراحل شش گانه خلقت چيست؟

خداوند متعال می فرماید: « وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ــــــ ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز آفريديم، و هيچ گونه رنج و سختى به ما نرسيد.» ( ق:38 )
ایضاً می فرماید: « قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذي خَلَقَ الْأَرْضَ في‏ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمينَ (9) وَ جَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَها في‏ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأ

مدت زمان خلقت

چرا خداوند زمين و آسمان را در شش روز خلق كرد؟ مگر نمي توانست آن را يكجا خلق كند؟ اين شش روز، شش روز اين دنيا بودند يا شش روز آخرت؟


لازم به ذكراست، منظور از شش روز، شش دوره است نه شش روز از روزهاى دنيا. بحث آفرينش و خلقت جهان در شش روز در هفت آيه از آيات قرآن(1) آمده است و در سه مورد علاوه بر آسمان ها و زمين، «ما بينهما؛ آنچه در ميان زمين و آسمان قرار دارد» نيز به آن اضافه شده است يعني تمام چيزهايي كه بين زمين و آسمان قرار دارد. آن گاه پيدايش مجموعه هستي و جهان در شش روز، يعني كمتر از يك هفته مطلبي به ظاهر خلاف علم است زيرا علم مي گويد: ميلياردها سال طول كشيده تا زمين و آسمان به وضع كنوني در آمده است.