هدف از آفرينش جهان

هدف آفرينش انسان وجهان

هدف از خلقت انسان و جهان چيست؟

بين انسان و خدايي كه داراي اسماي حسني است، رابطة وجودي برقرار است و اين رابطة وجودي هم با شعور و آگاهي او همراه است؛ يعني انسان فطرتاً خدابين و خداطلب است، به طوري كه اگر او را آزاد بگذارند ديني غير از اسلام را نمي‎پذيرد و هر چه غير از اسلام باشد تحميل شيطان مي‎داند.

اهداف آفرينش دنیا

آيا زندگى در اين دنيا هدفدار است؟آيا امكان وجود چند هدف به عنوان غايت اين جهان قابل تصور است يا اين‏كه فقط يك هدف نهايى وجود دارد و ساير مواردى كه هدف معرفى مى‏شوند، اهداف ميان مدّت و حتّى اهداف دروغين و كاذبند؟هدفى كه خداوند متعال براى عالميان قرار داده است، چيست؟ براى رسيدن به اين هدف بايد چه راهى را و چگونه طى كرد؟ آيا يك راه وجود دارد و يا طرق مختلف؟ راهبر و راهنماى اين راه كيست و از سوى چه كسى تعيين مى‏شود؟ آيا اصلاً راهنما لازم است؟لطفاً پاسخ مستدل و منطقى و قانع كننده بدهيد نه پاسخ تقليدى يا ارجاعى به فطرت!

يكى از مباحث كهن و مهم علوم انسانى بحث «هدف‏گذارى» است. آيا نظام هستى هدفدار است؟ آيا امكان وجود چند هدف، به عنوان غايت اين جهان، قابل تصور است يا اين‏كه فقط يك هدف نهايى وجود دارد و ساير مواردى كه به عنوان هدف معرفى مى‏شوند اهداف ناقص يا كاذبند؟

فلسفه آفرينش

مگر خداى متعال بى‏نياز از همه چيز نيست، پس فلسفه آفرينش چيست؟ چه نيازى داشت كه جهان را آفريد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد دانست، هدف مندى هميشه با نياز تلازم ندارد، بلكه به هر ميزان موجودى كامل تر و بى نيازتر باشد به رفع نياز ديگران بيشتر اقدام مى‏كند و اين از ويژگى ها و نشانه‏هاى موجود كامل و مهربان است. براى آگاهى بيشتر در اين باره خوب است به مطالب زير توجه كنيد:

هدف آفرينش انسان

هدف از آفرينش انسان چيست؟ اگر گفته شود طبق سوره ذاريات عبادت سپس معرفت و شناخت، در معرفت و شناخت چه چيزي وجود دارد( يعني آثار و نتايج اين معرفت چيست) که هدف آفرينش به آن منجر مي شود؟ لطفا پاسخ کامل و مستدل همراه با آيات و احاديث و نظر بزرگان و فلاسفه بدهيد که قانع کننده باشد؟

خداوند متعال انسان را آفرید تا خلیفة الله باشد ؛ لذا قبل از آفرینش اوّلین فرد انسانی ، خطاب به برترین موجودات آن روز ، یعنی فرشتگان و برخی جنّهایی که در صف ملائک قرار گرفته بودند ، فرمود: « من قرار دهنده ی خلیفه ای در زمين هستم. فرشتگان گفتند: پروردگارا! آيا كسى را در آن قرار مى‏دهى كه در آن فساد و خونريزى كند؟! در حالی که ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‏آوريم، و تو را تقديس مى‏كنيم. پروردگارت فرمود: من چیزی مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد. » (بقره:30)
امّا آن چه بود که ملائک از آن بی خبر بودند؟

نیاز خدا به آفرينش

چرا خدا جهان را آفريد، چه هدفى از اين كار داشت؟ منظورم را بهتر بگويم: مگر خداى متعال از همه چيز بى‏نياز نيست؛ پس چه نيازى به آفرينش جهان داشت؟ اگر بگوييد خدا فياض است، اين سؤال پديد مى‏آيد كه پس خداوند بايد جهان را بيافريند تا فياض باشد. آيا اين نوعى نياز نيست؟


براى روشن شدن اين مسئله، بايد به مطالب زير توجه كرد:
يكم. هدف انسان در كارهايش، رسيدن به كمال يا رفع نقص است؛ براى مثال غذا مى‏خورد تا رفع گرسنگى و نياز بدن كند؛ لباس مى‏پوشد تا خود را از سرما و گرما حفظ كند؛ ازدواج مى‏كند براى ارضاى نيازى كه در اين باره احساس مى‏نمايد. عبادت مى‏كند تا به كمال نهايى و قرب الهى برسد و خدمت به خلق خدا مى‏كند، تا كمالات عالى را كسب كند. اما خداوند، هيچ نقصى ندارد تا با افعالش، آن را برطرف سازد و كمالى را فاقد نيست، تا براى رسيدن به آن بكوشد.
دوم.