موجودات نظام هستی

مکان فیزیکی عرش

عرش کجاست آيا يک جاي فيزيکي است؟

نظر مفسران قرآن درباره ي آيه ي ((و كان عرشه علي الماء)) يكسان نيست . ما در اين جا به عنوان نمونه, نظر تعدادي از آن ها را مطرح مي كنيم:
الف - برخي از مفسران , مثل سيد قطب , معتقدند كه نمي توان به حقيقت آيه پي برد; زيرا نصي درباره ي مسائل مربوط به آن نداريم . ما نمي دانيم كه اين آب چگونه و در كجا بود؟ چه حالاتي داشت و چگونه عرش خدا بر اين آب قرار داشت ; لذا هيچ مفسري نمي تواند حدود اين ها را درك بكند. بر نظريه هاي علمي هم نمي توان اعتماد كرد; زيرا هميشه در معرض تحول و تغييرند, (سيد قطب: في ظلال القرآن, ج 4, ص 1857, نشر بيروت, دار الشروق)

پيامبر موجودات فضايي

سؤال من درباره موجودات فضايي است كه اين موجودات كه از ما خيلي هوشمندتر هستند به طوري كه ما هنوز به علم اين موجودات نرسيديم و با توجه به اينكه خداوند از روح خودش به انسان (كه موجودي هوشمند هست) داده آيا به اين موجودات هم از روح خودش داده يا نه؟ اگه از روح خودش داده پس اين موجودات هم بايد به وجود خدا پي برده باشند؟ آيا اينها هم مثل ما پيامبري هم داشتند يا نه؟

قبل از آن که به اصل بحث مي بپردازيم لازم است چند مقدمه را مطرح کنيم و پس از آن مورد مسأله طرح شده در سؤال به گفتگو بپردازيم:

روح حيوانات

حيوانات از خاك هستند آيا خداوند از روح خود در آنها هم دميده است؟

خداوند متعال در سوره حجر درآیه 29 می فرماید : « و نفخت فیه من روحی» دمیدم در او (انسان) از روح خودم»
انسان به برکت روح الهی ، قدرت رشد و پیشرفت و تعالی در همه زمینه ها اعم از مادی، معنوی اخلاقی واعتقادی دارد و می تواند موجودی متفاوت نسبت به زمان قبل خود باشد و همواره در تغیر و تحول و تبدیل به موجودی متعال و متکامل باشد .
درباره روح، قرآن کریم فراوان از این واژه بکار گرفته است :
1- در یک جا معنی « وحی و قرآن» را می دهد بطور مثال « وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا » همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم . ( سوره شوری آیه 52)

ويژگي‏هاي جن

جن چيست؟ چرا آفريده شده و چه تأثيرى در زندگى انسان دارد؟

چيستى جن‏
در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات «جن» است. جن كه در اصل معناى «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جان» ياد مى‏شود الرحمن (55)، آيه 39 و حجر (15)، آيه 27..
ماهيت و حقيقت اين موجود، چندان براى ما روشن نيست؛ ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به بعضى مشخصات آن دست يافت، از جمله:
1. از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از آفرينش انسان است‏ حجر (15)، آيه 27 ؛ الرحمن (55)، آيه 15..
2.

فهم حيوانات

آيا حيوانات زبان انسان را مي فهمند يعني حرفهاي انسان را متوجه مي شوند؟

ماازجهان حيوانات اطلاعات زيادي در دست نداريم وباتمام پيشرفتهايي که دراين زمينه شده هنوز ابهامهاي فراواني بر روي ان سايه افکنده است.
ما اثارهوش ودقت وذکاوت ومهارت در کارهاي بسياري ازآنها مي بينيم:
خانه سازي زنبوران عسل،نظمي که بر کندو حاکم است،دقت مورچگان درجمع اوري نيازمنديهاي زمستان ،طرز ذخيره وانبار انها،دفاع کردن حيوانات از خود در برابر دشمن، وحتي آگاهي آنها به درمان بسياري ازبيماريها،
پيدا کردن لانه وخانه خوداز فاصله هاي دوردست،پيش بيني آنهااز حوادث آينده ومانند آن،
همه از چيزهايي است که نشان مي دهد در دنياي مرموز حيوانات بسياري از مسايل
هنوز براي ما لاينحل است.
ازاين گذش