موجودات نظام هستی

مخلوقات فضایی و انسانهای قبل از آدم

آيا روايتي و يا حديثي در مورد وجود موجوداتي به غير از ما در عالم( موجودات فرازميني و فضايي) داريم؟

090916-spacecom-rocky-10a.h2.jpg
در جوامع روايي شيعه ، روايات متعدّدي درباره ي موجودات غير زميني يا موجودات زميني ناشناخته يا تقريباً ناشناخته براي بشر امروزي وجود دارد كه در يك تقسيم ابتدايي مي توان آنها را به چند دسته تقسيم نمود كه عبارتند از:
برخي از اين روايات ناظر به ملائك آسماني و ملائكة الارض می باشند كه به خاطر مسلّم بودن وجود آنها از نظر دين اسلام و متديّنين به دين اسلام از ذكر روايات آنها اجتناب مي شود.

جنس حورالعین

جنس حورالعينهاي بهشتي چيست؛ ملك يا انس؟

حورالعين نه فرشته است نه انسان؛ بلكه ظهور اخروي اعتقاد شخص است به ولايت خدا، رسول و اهل بيت(ع)؛ يعني اعتقاد به ولايت است كه به صورت زني زيبا جلوه گر مي شود.

لوح محفوظ

منظور از لوح محفوظ چيست؟

«لوح محفوظ» مرتبه اي از علم الهي است كه آنچه در آن نوشته شده به هيچ وجه دگرگوني در آن راه ندارد و كاملا محفوظ است. در مقابل آن لوح «محو و اثبات» به مرتبه اي گفته مي شود كه چيزي در آن نوشته شود و سپس محو گردد و به جاي آن چيز ديگري نوشته شود.
به عبارت ديگر
لوح: حكايتگر موجودي است كه در آن مفاهيم، معلومات و حقايق كلي جهان هستي مضبوط و ثبت است.

لوح محفوظ

منظور از لوح محفوظ كه اعمال ما در آن به شكل تقدير غير حتمي ثبت شده چيست؟

الف) منظور از لوح محفوظ مرتبه‏اي از علم الهي است پس خداوند به اعمال آينده ما علم دارد و اين علم موجب جبر هم نيست همان‏گونه كه علم ما انسان‏ها به اين كه طبق قاعده روان‏شناسي اين شخص در آينده آدم خوبي مي‏شود تأثيري در خارج بر آن شخص نمي‏گذارد و سرّ آن اين است كه علم سببيت و عليت ندارد. هر معلولي تابع علت خود است. مثلاً گرماي آب معلول آتش است و اين كه من علم دارم اين آب در اثر آتش جوش خواهد آمد نقش و اثري بر گرماي آب ندارد پس اين مسأله ربطي به پيش‏گويي يا جبر و معقولاتي از اين قبيل ندارد.

سدره المنتهي-بيت المعمور

معنا و مفهوم و چيستي «سدرة المنتهي» و «بيت المعمور» را لطفا توضيح دهيد.


کلمه «سدرة المنتهي» در آیه 14 سوره نجم مورد اشاره واقع شده است ؛ و مفسرین بر این اعتقادند که سدرةالمنتهی یکی از منازلی است که حضرت خاتم الانبیاء (ص) در معراج ، از آن گذر کرده است ؛ از آیات سوره نجم استفاده می شود که جنةالمأوی (بهشت ابدی اخروی ) نیز در کنار سدرةالمنتهی است ؛ و نیز استفاده می شود که بالاتر از سدرةالمنتهی نیز حقیقتی وجود دارد که آن را احاطه کرده است ؛ ولی در قرآن کریم به حقیقت این امر محیط بر سدرةالمنتهی اشاره نشده است.