مراتب نظام هستی

آفرينش پسين

آيا پس از آفرينش انسان، خداوند موجود ديگرى را خواهد آفريد؟

در اين باره دليل قاطعى وجود ندارد؛ ولى به طور كلى از نظر نصوص دينى و ديدگاه عرفانى و فلسفى، خداوند دائم الفيض است. رواياتى از معصومين(ع) نيز حكايت از آن دارد كه پس از اين مجموعه هستى، جهانى ديگر و انسان‏هايى ديگر خلق خواهند شد و با بهره‏گيرى از فيض و هدايت الهى، به كمال خود خواهند رسيد.

آسمان‏هاي هفتگانه

علت و مفهوم شماره گذاري آسمان چيست؟

در قرآن به وجود هفت آسمان صراحتا اشاره شده است. آنچه از آيات قرآن استفاده مى‏شود، آن است كه آسمان‏هاى هفت‏گانه، حقيقتى عينى است؛ چرا كه با اوصافى عينى برخى از آنها را توصيف فرموده است؛ مثلاً: «وزينا السماء الدنيا...؛ ما آسمان دنيا را، به وسيله ستارگان تزيين كرديم»( صافات / 6). البته چگونگى هفت آسمان، بر كسى معلوم نيست؛ همان‏گونه كه مجهولات ديگرى در مورد آسمان‏ها و فضاى بى‏كران هستى وجود دارد در فضايى كه ابر اخترها (سوپر نواها) در فاصله هيجده ميليارد سال نورى كشف مى‏شود، پى بردن به چگونگى تلفيق آسمان‏ها و پيوند آنها با يكديگر، كارى ساده و در دسترس نيست.

موجودات غير مادي

آيا عالم هستي منحصر به وجود ماده و پديده هاي مادي است يا موجودات غير مادي هم امکان وجود دارند؟

هستي منحصر به ماده نيست و موجودات فرامادي نه تنها امكان بلكه عينيت وجودي دارند. از طرف ديگر ماده نازل ترين و فروترين مرتبه هستي است و موجودات فرامادي داراي رتبه وجودي و كمالات هستاني برتري مي باشند.

عوالم وجود

مقصود از عوالم وجود چيست؟


اگر این عبارت را در کتاب یا متنی مطالعه فرموده اید یا از گوینده ای شنیده اید ، برای درک منظور و مرا او باید مشرب فکری او را بشناسید ؛ چون عبارت « عالم وجود» در علوم مختلف و در جهان بینی های مختلف ، معانی متفاوتی دارد ؛ و هر گوینده و نویسنده ای بسته به مشرب فکری خود از آن معنایی خاص را اراده می کند .

عرش خدا

منظور از عرش خدا چيه؟ مگه خدا جسمه كه نياز به تاج و تخت داشته باشه؟

«عرش» در لغت به معناي چيزي است كه داراي سقف بوده باشد، و به تخت حكومت و پادشاه نيز اطلاق شده كه كنايه از قدرت و حكومت است و «كرسي» نيز به معناي سرير و تخت است. و هر دو واژه در قرآن بكار رفته، و در موارد زيادي «عرش» و در يك مورد «كرسي» به خداوند نسبت داده شده است .
بسياري از مفسرين برآنند كه مُراد از «عرش» و «كرسي» خدا، معنايي كنايي است ولي در اينكه منظور از آن معناي كنايي چيست، سخن بسيار گفته اند. گاهي با استناد به حديثي كه حفص ابن غياث از امام صادق (عليه السلام) نقل مي كند كه از امام (عليه السلام) درباره ي تفسير «وسع كرسيه السماوات و الارض» سؤال كردند، فرمود: منظور علم او است.