جهنم

جاودانگي جهنم

تو قرآن اومده هر کي نماز نخونه، ميره جهنم. اما نگفته جاودانه يا خير، چطوره؟ جاودان مي مونه يا مقطعيه؟

راجع به اعمالی که موجب جاودانی شدن شخص در آتش می شوند ؛ نمی توان بدون تسلّط بر آيات وروايات قضاوت کرد ؛ اما می شود بعضی از رواياتی که در آنها صراحتامخلّدين در آتش را نام برده بيان کرد؛ مانند:
در کتاب توحيد مرحوم صدوق، ازامام موسی کاظم عليه السلام نقل کرده:« لا يخلّد الله فی النّار الّااهل الکفر والجحود واهل الضلال والشرک » «خداوند ،به طور جاويدان در آتش کسی را نگه نمی داردمگر اهل کفر وانکار وشرک وضلالت را»
از اين حديث می فهميم کسانی در آتش مخلّدند که؛ اهل کفر وانکار وشرک وضلالت؛ باشند؛
به اين حديث نيز توجه شود:وسائل الشيعه ج3 ص29 ؛عن ابی عبدالله عليه السلام قال :« إنّ تارک الصّلاةکافر

فلسفه آفرينش جهنم‏

خدا ما را مثل پدر و مادرمان دوست دارد پس چطور راضي مي شود كه ما به جهنم برويم؟ اصلا چرا ما را آفريده كه به جهنم برويم؟

خدا ما را نيافريده که به جهنم برويم ، بلکه هدف اساسي و بالذات او به سعادت جاودان ما تعلق مي گيرد ، اما سعادت و کمال اختياري و لازمه چنين چيزي تعلق تبعي اراده او به امکان تخلف و لاجرم شقاوت انساتنهاي بد کردار است. جهت اگاهي بيشتر در ايت باره ابتدا بايد درک درستي از هدف خلقت انسان و سپس راز آفرينش جهنم داشت.
هدف آفرينش انسان
از نظر قرآن جهان آفرينش بيهوده خلق نشده است؛ بلكه تمامى اجزا و عناصر آن براى هدف و غرض مشخصى خلق شده‏اند.

عذاب جاودان

فلسفه جاودانه ماندن در آتش جهنم به خاطر انجام برخي از گناهان در دنياي زودگذر چيست؟

خلود در لغت : ابن فارس مي‌گويد «خُلد يَدُلُّ عي الثبات و ملازمه» : خلود بر دوام و ملازم آن دلالت مي‌کند ، ‌به ويژه آن که در پاره‌اي از آيات قرآن واژه‌«خلود» و مشتقات آن با لفظ «ابد» مورد تأکيد واقع شده است.
ابديت و خلود به همه انسان‏ها مربوط نيست. اگر كسى مسلمان بود و معصيت كرد، با توبه پاك مى‏شود. اگر پاك نشد، در برزخ و قيامت پاك مى‏گردد. چنانچه با اين‏ها هم پاك نشد، به جهنم كشيده مى‏شود؛ ولى اهل نجات است. اگر كسى دراين دنيا براى پاك كردن خود از كدورت معاصى اقدام نكرد، در آن دنيا پاكش مى‏كنند؛ ولى آن پاك كردن كجا و اين پاك كردن كجا؟

فلسفه عذاب جهنم

خداوند كه قدرت مطلق است چرا انسان گناهكار را تنبيه مي كند؟ نيازهاي انسان كه براي خداوند چيزي محسوب نمي شود كه براي انجام ندادن آن بايد تنبيه شود؟

1 نخست باید توجّه داشت که این خود افرادند که خود را گرفتار عذاب می کنند. اگر خداوند متعال به جهنّم رفتن گناهکاران یا نزول بلایا را به خود نسبت می دهد ، از آن جهت است که به جهنّم رفتن گناهکاران و نزول بلایا طبق قوانین جهانی خلق شده از سوی خدا رخ می دهند. خداوند متعال عالم را چنین ساخته که آتش بسوزاند و آب موجب سرسبزی گردد و ... ؛ به عبارت دیگر خداوند متعال ، این عالم را به صورت یک نظام علّت و معلولی آفریده که هر عملی ، معلولی داشته باشد. عذابهای جهنّم و نعمتهای بهشت نیز در حقیقت چیزی جز معلول و تجسّم عينى اعتقادات و اعمال خود انسان نيستند.

فلسفه افرینش بهشت وجهنم

اين جهان و اون جهان منظور همون بهشت و جهنم آخه برا چي درست شدن؟ آخه يعني چي؟

مراد از اين جهان دنياي مادي است که اکنون ما در آن زندگي مي کنيم . و منظور از آن جهان در کاربرد عرفي جهان آخرت است که شامل بهشت و جهنم هم مي باشد.
در رابطه با چرايي آفرينش ابتدا به راز آفرينش اين جهان و انسان و سپس به جهان آخرت خواهيم پرداخت . البته فلسفه اساسي خلقت دو جهان در حقيقت يکي است و جهان آخرت صورت متکامل و باطن حقيقي اين جهان است .