جهنم

ورود انسانهابه جهنم

آيا روز قيامت تمام مردم( به جز خوبان و بسيار بدان) به جهنم مي رويم و طاهر مي شويم ولي بالاخره از لطف خدا و ائمه(ع) به بهشت مي رويم، درست است؟


}گناهان متفاوت است بنابر روايات بعضى، از آن‏ها مانند شرك و كفر و نفاق موجب عذاب ابدى است و اين در صورتى است كه صاحب آن بدون توبه واقعى بميرد. بعضى ديگر از گناهان براى مدت مشخصى موجب عذاب مى‏باشد و بعد با شفاعت اولياء يا لطف و فضل خداى متعال مورد بخشش واقع مى‏شود.
چندين دسته در جهنم جاويد مى‏مانند كه پاره‏اى آنها عبارتند از:
1. كسى كه مؤمنى را عمدا به قتل رساند، (ر.ك: سوره نساء، آيه 93).
2. كسى كه با خدا و رسولش به مبارزه بر مى‏خيزد، (ر.ك: سوره توبه، آيه‏ى 63).
3. كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند و به حدود و احكام الهى تجاوز كند، (ر.ك: سوره نساء، آيه 14).
4.

خروج از جهنم

آيا ممكن است كه كسي كه در طول عمر خود نماز نخوانده است و واجبات دين را انجام نداده است، سرانجام پس از عذاب كشيدن در جهنم به بهشت برود؟


اهميت عمل به نماز به حدى‏است كه حتى سبك شمردن و اهميت ندادن به آن سبب محروميت از شفاعت‏مى‏شود. رسول اكرم(ص) مى‏فرمايد: «لاينال شفاعتى من استخف بصلوته؛ شفاعت من به كسى كه نمازش را سبك بشمارد نمى‏رسد»، (ميزان‏الحكمه ج 5ص 117). امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «لاتنال شفاعتنا من استخف بالصلوة؛ شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد نمى‏رسد»، (كافى ج 3 ص 270).

فراواني جهنميان

اکثريت جهنمي هستيم يا بهشتي؟


اولا روز قیامت همچنانکه «یوم العسیر» ،«روز سخت» نامگذاری شده است،(قمر آیه8 :هذا یوم عسیر)،
به «یوم الفرح»،«روز شادمانی»، (روم آیه4: ویو مئذ يفرح المؤمنون) نيز نامگذاري شده است؛بهشت وجهنم نتيجه اعمال وکردار خود ما در دنيا است وانسان عمل خود را در آخرت مي بيند«...

خلود جهنم و بحث زمان

منظور خداوند در قرآن از جمله «خالدين فيها ابدا» براي گناهكاران در جهنم چيست؟ (در جهان غيرمادي كه بحث كه زمان مطرح نيست واژه ابد چه معني مي دهد؟)

ازل يعني بي ابتدا بودن و ابد يعني بي انتها بودن. در مورد موجود زماني(موجد مادي) ازلي بودن يعني ابتداي زماني نداشتن و ابدي بودن يعني انتهاي زماني نداشتند. اما در مورد موجود مجرد و غير مادي که فراتر از افق زمان است. ازلي بودن يعني ابتدا نداشتن در وجود و به عبارت ديگر يعني حادث نبودن. يعني مخلوق نبودن و ابدي بود براي موجود مجرد يعني بي انتها بودن در وجود.

طبقات دوزخ

لطفا هفت طبقه دوزخ را نام ببريد؟


قرآن مي فرمايد: «وَإِنَّ جَهنَّم لَمَوعِدهم أَجمَعين لَها سَبْعة أَبواب لِكُل باب مِنْهم جِزء مَقْسوم» حجر/43 – 44 . [و قطعا وعده‏ گاه همه مردم گمراه آتش دوزخ است. آن دوزخ داراي هفت در و هر دري ويژه گروهي از گمراهان است.] در برخي روايات اين هفت در اشاره به هفت طبقه دوزخ است و گويا هر طبقه اي براي خود در ويژه اي دارد. از اين رو در روايتي از حضرت باقر(ع) ذيل آيه فوق آمده است: حق تعالي جهنم را هفت طبقه آفريده و هر طبقه نام ويژه اي دارد: 1 – جحيم: اهل اين طبقه بر سنگي آتشين مي ايستند و مغز سرشان چونان ديگ جوشان مي جوشد.