جهنم

تكامل در جهنم

آيا فرد جهنمى هميشه در جهنم است يا پس از عذاب به بهشت وارد مى‏شود؟ آيا اين نوعى تكامل است؟

حقيقت براساس آيات و روايات آن است كه اگر آدمي در مجموع رو به خدا داشته و خداخواه است، مؤمن است و دوستدار حضرت رسول اكرم(ص) و اهل بيت(ع) مي‏باشد ولي در اينجا خود را از آلودگي‏ها وتعلقات پاك نساخت، در قيامت با عذاب‏ها و فشارها روبروست و به طبق اعلاي جهنم مي‏رود كه اگر به باطنش روي، بهشت خواهد بود نه اين كه هر چه به عمقش بروي بدتر باشد. جهنم اسفل‏السافلين است كه عمقش نهايت نداشته و براي جهنميان است كه راه گريزي از آن ندارند.

ورود به جهنم برای همه

چرا بيشتر ما مطمئنيم حتما يک سري به جهنم خواهيم زد؟ با آن سختي هايش؟

خداوند متعال فرموده است:
«و إنْ مِنْكُم إلاّ وارِدُها كانَ علي ربّكَ حَتْما مَقْضيا * ثمّ نُنَجِّي الّذين اتّقَوْا و نَذرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيا؛
(1) هيچيك از شما نيست جز اينكه وارد جهنم مي‏شويد و اين بر پروردگار تو واجب و قطعي است. آنگاه پرهيزكاران را نجات مي‏دهيم و ستمكاران را كه به زانو درآمده‏اند، در آن رها مي‏كنيم».

ديدگاه اديان مختلف در مورد جهنم

ديدگاه اديان مختلف در مورد جهنم چيست؟

جهنم به عقيده همه اديان، جايي است در جهان ديگر كه بزه كاران را در آن جا به انواع عقوبت كيفر مي دهند.
دوزخ در آيين زردشتي جايي است در جهان ديگر كه در آن جا گناه كاران كيفر كارهاي بد خود را مي بينند و آن محلي است سخت عميق، همچون چاهي بسيار تاريك و سرد، داراي دمه، تعفن و جانوران موذي كه كوچك ترين آنها به بلندي كوه است و به تنبيه بدكاران مشغولند، تشنگي، گرسنگي، نگونسار آويخته شدن، بر چشم فرو رفتن ميخ چوبين، بر تنور گرم چسبيدن پستان (زن)، به پستان آويخته شدن، بريده شدن زبان، و مانند آن از انواع شكنجه دوزخيان است.
آيين زردشت، براي دوزخ سه طبقه قايل شده است:

ورود همگی به جهنم

در مورد آيۀ شريفۀ سورۀ مباركۀ مريم كه مي‌فرمايد: «شما همگي وارد جهنم مي‌شويد و آنگاه اگر فضل خدا شامل حالتان شود، از آن بيرون مي آييد» كمي بيشتر توضيح دهيد، آيا مقصد همۀ ما جهنم است و آيا همۀ ما حداقل يكبار جهنم را ملاقات خواهيم كرد؟

دو آيۀ مورد نظر شما يكي از آياتی است كه ميان مفسران گفتگوي دامنه‌داري دارد. هر كس به‌گونه‌ای معنا كرده‌است، آن هم براساس اينكه منظور از ورود در جمله «ان منكم الا واردها »چيست؟
اصل آیه این است: « و ان منكم الا واردها كان علي ربك حتماً مقضياً ثمَّ ننجر الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا»؛ «همۀ شما بدون استثناء وارد جهنم مي‌شويد. اين امري است حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتان. پس آنها را كه تقوا پيشه كرده‌اند، از آن رهايي مي بخشيم و ظالمان را در حالي كه از ضعف و به زانو در آمده‌اند در آن رها مي‌كنيم». (1)

آفرينش جهنم‏ وفياضيت و رحمانيت خدا

اگر هدف از آفرينش، فياضيت و رحمانيت است ؛ چرا خداوند جهنم را آفريد؟

حقيقت آن است كه بهشت و جهنم، جدا از مسئله لقاى پروردگار نيست؛ يعنى، «بهشت‏ها»، از آثار و لوازم لقاى حضرت حق با اسماى «رحمت» و «مغفرت» است و «جهنم‏ها» از آثار و تبعات لقاى پروردگار با اسماى «غضب» و «سخط» است. گفتنى است ؛ هر وجود و موجودى در دنيا و نظام‏هاى ديگر و عوالم برتر و حتى آخرت، از آثار اسماى حسنى است . عوالم وجود، همه جلوه‏هاى اسما بوده و هر اسمى، آثار خاص خود را دارد و در مراتب مختلف تجلّى مى‏كند .<BR>هر فردى در مسير خود، با اسمى از اسماى ربوبى در ارتباط است . اگر آدمى در مقام طاعت باشد، با اسم «هادى» روبه‏رو است و خداوند با اين اسم او را تربيت و ربوبيت مى‏كند .